maandag 13 juli 2020 | week 29
Home » tweetpost (page 2)

tweetpost

Deze categorie wordt gebruikt door RedaFact om aan te sturen of het artikel richting Twitter moet worden geexporteerd!

Parkeren bij scholen Oudelandselaan gaat op de schop

Lansingerland - Het langsparkeren langs de Oudelandselaan en aan weerszijden van de parallelbaan verdwijnt. De rijbaan wordt verlegd. De parallelbaan wordt aan weerszijden voorzien van haaks parkeren. Dit levert een toename van 35 parkeerplaatsen op.

Lees meer

Ook het VIP Lansingerland gaat digitaal

Het Vrijwilligers Informatie Punt neemt het initiatief om de diensten en bijeenkomsten ook digitaal aan te bieden. Zo ging het VIP Café al digitaal, zijn er e-learnings en komt er een online bijeenkomst met Maatjesprojecten.

Lees meer

Groenbeheer Lansingerland richt zich op verdere toename biodiversiteit

Lansingerland - De zomer nadert. De bomen staan weer volop in het blad, het gras groeit, in de bermen zien we fleurige bloemetjes. Al wandelend of fietsend door Lansingerland kun je stellen dat we in een groene en fleurige gemeente wonen, maar we zien ook dat sommige bermen en grasvelden wel en andere niet gemaaid zijn. We vroegen Dennis Zegers, programmaleider Groen&Spelen van de gemeente Lansingerland, om uitleg.

Lees meer

Groenbeheer Lansingerland richt zich op verdere toename biodiversiteit

Lansingerland - De zomer nadert. De bomen staan weer volop in het blad, het gras groeit, in de bermen zien we fleurige bloemetjes. Al wandelend of fietsend door Lansingerland kun je stellen dat we in een groene en fleurige gemeente wonen, maar we zien ook dat sommige bermen en grasvelden wel en andere niet gemaaid zijn. We vroegen Dennis Zegers, programmaleider Groen&Spelen van de gemeente Lansingerland, om uitleg.

Lees meer

Lansingerland voor elkaar

Lansingerland – ‘Lansingerland voor elkaar’ is het loket waar inwoners van heel Lansingerland terecht kunnen met een vrijwillige hulpvraag of voor degenen die als vrijwilliger hulp willen bieden. Dat ene loket voor alle vrijwillige hulp was al langer een wens van de gemeente, maar het lijkt een noodzaak in crisistijd.

Lees meer

Rekenkamer: Er zijn te weinig gelijkvloerse woningen voor ouderen

Lansingerland - Rekenkamer Lansingerland heeft onderzoek naar ondersteuningbehoeften bij kwetsbare ouderen gedaan en de wijze waarop de gemeentelijke overheid daarin een rol speelt. De conclusie is dat het beter kan en dat het langer zelfstandig thuis wonen onvoldoende gefaciliteerd wordt. Het onderzoeksrapport met de titel ‘Kwetsbaar en uit beeld’ signaleert ook dat er onvoldoende woonaanbod voor ouderen is en dat het voorzieningenniveau te pover is om op die manier zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.

Lees meer