zaterdag 28 november 2020 | week 48
Home » tweetpost (page 164)

tweetpost

Deze categorie wordt gebruikt door RedaFact om aan te sturen of het artikel richting Twitter moet worden geexporteerd!

Komt er extra geld voor kinderen uit armoede gezinnen?

Lansingerland - Het kabinet heeft recent bestuurlijke afspraken gemaakt om er voor te zorgen dat kinderen uit gezinnen met lage inkomens toch kansrijk kunnen opgroeien. Vanaf 2017 wordt daartoe jaarlijks € 85 miljoen door de overheid beschikbaar gesteld en naar rato van het aantal kinderen in een gemeente verdeeld. Vervolgens rapporteert het college van b. en w. aan de gemeenteraad over de inzet van middelen, instrumenten en behaalde resultaten. De PvdA-fractie heeft op 21 november jl. schriftelijke vragen gesteld aan het college hoe de stand van zaken is.

Lees meer

Vragen over effectiviteit Participatiewet

Lansingerland - Het aantal inwoners dat een uitkering ontvangt via de Participatiewet is dit jaar verder gestegen. Slechts een klein percentage daarvan kwam weer aan het werk. In de krant van 30 november jl. verhaalden wij van het gesprek met betrokken wethouders uit Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland over de gezamenlijke aanpak van gemeenten om in regionaal verband een meer actieve rol te spelen bij het vinden van werk. De teneur van dat gesprek was positief. Toch is de PvdA-fractie er niet helemaal gerust op en stelde op 5 december jl. schriftelijke vragen aan het college van b. en w.

Lees meer

Sportclubs Lansingerland kunnen weer opgelucht adem halen

Lansingerland - Ook voor de sportclubs in Lansingerland heeft het onderzoek naar het gebruik van de kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat tot opluchting geleid. Nadat de gemeente zelf al eerder een onderzoek had laten instellen, dat ook niet negatief was wat betreft de uitslag, heeft een landelijk onderzoek de lucht doen opklaren voor de buitensporters. Uit nieuw onderzoek van het RIVM blijkt dat het risico voor de gezondheid van sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat, praktisch verwaarloosbaar is. Dat betekent dat het verantwoord is om op deze velden te sporten.

Lees meer

Gemeente koopt gebouwen Indaver Bergschenhoek terug

Lansingerland - In de laatste vergadering van 2016 besloot de gemeenteraad op donderdag 22 december het terrein met gebouwen van het compost verwerkende bedrijf Indaver te Bergschenhoek terug te kopen. Volgens contract is met deze overname een bedrag van ruim € 1 miljoen gemoeid, waarvoor de raad krediet beschikbaar moest stellen. Fractie Neeleman diende een amendement in, omdat hij sinds de commissievergadering van 7 december jl. nieuwe feiten boven water had gehaald. Hij kreeg echter geen steun voor zijn amendement en dus werd het krediet beschikbaar gesteld.

Lees meer

Wethouder Fortuyn de straat op voor nieuwe PMD-zak

Lansingerland - Wethouder Simon Fortuyn is dinsdag 20 december de straat opgegaan om het winkelend publiek te attenderen op de nieuwe PMD-afvalzak. Daar kan nu naast plastic ook metaal en drankverpakkingen worden ingestopt. Vanaf 1 december is dit al het geval. Met zijn promotieteam legde hij het winkelend publiek uit waarom het scheiden van afval zo belangrijk is en werden er houten kerstboompjes weggegeven als presentje.

Lees meer