zaterdag 28 november 2020 | week 48
Home » tweetpost (page 150)

tweetpost

Deze categorie wordt gebruikt door RedaFact om aan te sturen of het artikel richting Twitter moet worden geexporteerd!

De voorzittershamer van Ondernemend Lansingerland komt in andere handen

Lansingerland - In de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 11 april zal huidig voorzitter Tatiana van Rijswijk-Koot de voorzittershamer van Ondernemend Lansingerland overdragen aan haar opvolger en huidig vicevoorzitter Jan Houweling. Zij hanteerde de voorzittershamer drie jaar met verve en vindt de tijd gekomen haar plek in te laten vullen door een nieuwe voorzitter. De nieuwe vicevoorzitter wordt Esther Sonneveld.

Lees meer

“Ik ben geïnspireerd door hun manier van gezond leven”

Lansingerland - Wethouder Ankie van Tatenhove is samen met andere wethouders die de WMO in hun portefeuille hebben, welzijns- en cliëntenorganisaties, zorgverzekeraars en zorgbestuurders op werkbezoek geweest om te vernemen hoe in Noorwegen de zorg en welzijn georganiseerd is. We hadden een gesprek met haar.

Lees meer

Koopstromenonderzoek en zorgen om leegstand winkelruimte

Lansingerland - Om de ontwikkelingen in de detailhandel scherp te kunnen volgen, is er een nieuw Koopstromenonderzoek uitgevoerd. Het vorige onderzoek stamt uit 2011. Het onderzoek biedt op basis van het enquêteren van consumenten inzicht in het economisch functioneren van aankooplocaties in de gehele Randstad. Ook in Lansingerland is het onderzoek uitgevoerd.

Lees meer

Berkelse avond4daagse op zoek naar verkeersregelaars

Berkel en Rodenrijs - De avond4daagse van Berkel en Bergschenhoek lijkt nog ver weg - van 13 tot en met 16 juni - maar de voorbereidingen zijn reeds in volle gang. Om alles vooraf goed te regelen is de organisatie op zoek naar vrijwilligers die zich een of meerdere dagen willen inzetten als verkeersregelaar.

Lees meer

Lansingerland en afvalscheiding

Lansingerland - Het programma VANG - Huishoudelijk afval is ontwikkeld om gemeenten te helpen de nodige stappen te zetten naar een circulaire economie. Naast afvalscheiding zijn preventie en het sluiten van grondstofketens, belangrijke speerpunten. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inzameling van het huishoudelijk afval. Wethouder Fortuyn: "Op dit moment zitten we in Lansingerland op een gemiddelde van 220 kilo afval per inwoner per jaar en dat moet omlaag naar 100 kilo in 2020. In 2018 zijn we toe aan het maken van nieuwe beleidskeuzes in de manier van inzamelen en voorlichting van burgers."

Lees meer

Kosten aanpassingen gemeentehuis bedragen ruim twee miljoen euro

Lansingerland - Vanaf de oplevering van het nieuwe gemeentehuis zijn er klachten geweest over tocht en waterintreding bij de gevels van het kantoorgebouw van het gemeentehuis. Onderzoek heeft uitgewezen dat de gevel niet goed is en herstel hiervan noodzakelijk is. De gemeente heeft in het verleden de aannemer hiervoor verantwoordelijk gesteld. De aannemer is helaas failliet gegaan. De gemeente heeft hierop een claim ingediend bij de curator. Deze heeft inmiddels kenbaar gemaakt, dat er zeer waarschijnlijk geen geld resteert om de claim van de gemeente te honoreren. De gemeente zal zelf de schade moeten herstellen.

Lees meer