dinsdag 24 november 2020 | week 48
Home » tweetpost

tweetpost

Deze categorie wordt gebruikt door RedaFact om aan te sturen of het artikel richting Twitter moet worden geexporteerd!

Kerstbomenactie voor de Stichting Taai

Berkel en Rodenrijs - Stuur Chauffeurs is een bedrijf dat zich richt op het inzetten van professionele privéchauffeurs, student- en directiechauffeurs die de klanten in hun eigen auto of met luxe bedrijfsauto's vervoeren. Zij organiseren aan het einde van het jaar altijd een kerstbomenactie voor een goed doel. Dit jaar wordt de actie samen met de Stichting Taai opgezet.

Lees meer

Beperkte uitbreiding parkeerplaatsen Berkel Centrum Oost

Lansingerland - Voor de vergadering van Commissie Ruimte op dinsdag 10 november jl. stond een gedachtewisselingen gepland over een aantal variantenstudies om het nijpend parkeerprobleem in Berkel Centrum Oost op te lossen. Het lukte de commissie echter niet om met veel ‘plussen en minnen’ in de buurt van de 120 extra parkeerplaatsen te komen, conform het eerder genomen raadsbesluit. Het college zal met meer moeten komen.

Lees meer

In het nieuwe Albeda gaan leren en werken goed samen

Rotterdam/Lansingerland - Studenten van het nieuwe Albeda aan de Lutonbaan kwamen woensdag 28 oktober voor de eerste keer kennismaken met het splinternieuwe gebouw achter de luchthaven. In de nieuwe locatie volgen de studenten een van de vier MBO opleidingen: Luchtvaartdienstverlener (niveau 4), Facilitair leidinggevende luchthaven (niveau 4), Detentie inrichtingsbeveiliger / Complexbeveiliger (niveau 2) of Luchthavenbeveiliger (niveau 2).

Lees meer

Beheer cultuurhuis Blok B in handen van stichting

Lansingerland - Gemeenteraadscommissie Samenleving heeft in hoofdlijnen het voorstel van het college van b. en w. overgenomen om het beheer van cultuurhuis Blok B in handen te geven van een stichting zonder winstoogmerk. In dat model is de gemeente eigenaar van het pand en verleent jaarlijks € 650.000 subsidie om voorgestelde culturele activiteiten te kunnen realiseren. De gemeente is dan niet verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie. Mogelijk komt bij vaststelling van het sturingsmodel door de gemeenteraad nog een amendement op de wijze waarop de gemeente alsnog kan ingrijpen als het niet goed gaat.

Lees meer

Stapels nieuwe kinderboeken op Prins Willem-Alexanderschool

Berkel en Rodenrijs - Tijdens de jaarlijkse Kinderboekenweek van 30 september tot en met 11 oktober werd er op CBS Prins Willem-Alexander extra aandacht besteed aan het leesplezier. Stapels nieuwe boeken hebben de leerlingen gekregen. Bij de presentatietafel in de hal maakte de leerkracht hen nieuwsgierig en nodigde hen uit om te lezen.

Lees meer

Jeugdcoach op School verbindt en levert maatwerk

Lansingerland - Vanaf begin dit jaar wordt op alle scholen in Lansingerland een Jeugdcoach op School (JOS) ingezet. De JOS is er voor ouders, leerlingen en leraren bij vragen op het gebied van opgroeien en opvoeden. Hoe is het eerste half jaar verlopen; juist in een periode waarin het leven - en dus ook op de scholen en in de gezinnen - door de coronacrisis op z’n kop werd gezet.

Lees meer