dinsdag 19 januari 2021 | week 03
Home » Politiek (page 7)

Politiek

Beheer cultuurhuis Blok B in handen van stichting

Lansingerland - Gemeenteraadscommissie Samenleving heeft in hoofdlijnen het voorstel van het college van b. en w. overgenomen om het beheer van cultuurhuis Blok B in handen te geven van een stichting zonder winstoogmerk. In dat model is de gemeente eigenaar van het pand en verleent jaarlijks € 650.000 subsidie om voorgestelde culturele activiteiten te kunnen realiseren. De gemeente is dan niet verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie. Mogelijk komt bij vaststelling van het sturingsmodel door de gemeenteraad nog een amendement op de wijze waarop de gemeente alsnog kan ingrijpen als het niet goed gaat.

Lees meer

Laatste realisatieovereenkomst Parkzoom ondertekend

Lansingerland - Met de ondertekening van de laatste koop- en realisatieovereenkomst is overeenstemming bereikt over de laatste nog te bouwen woningen in Parkzoom. De overeenkomst betreft de realisatie van het appartementencomplex op de hoek Randweg-West en Noorderparklaan in Parkzoom 4 (Bergschenhoek).

Lees meer

Phoslock blijft voorlopig op de plank liggen

Phoslock blijft voorlopig op de plank liggen Lansingerland – Het toepassen van omstreden lanthaan houdende klei om fosfaat in het oppervlaktewater in de Bleiswijkse Zoom te binden en zo de vorming van blauwalg te bestrijden, is voorlopig van de baan. Tijdens de Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is op 7 oktober jl. besloten dat het …

Lees meer

De ‘Vraag van de week’

Vorige week plaatsten we een ‘Vraag van de week’ die over het advies voor het dragen van een mondkapje ging. Op de vraag: Gaat u op plaatsen waar het dragen van een mondkapje sterk wordt geadviseerd, hieraan zondermeer gehoor geven? antwoordde slechts 59% met ‘ja’.

Lees meer

D66: Trump of Biden?

Lansingerland – Op dinsdag 3 november kiezen de Amerikanen hun nieuwe president. D66 Lansingerland organiseert een avond, waarin deze wonderlijke wereld zal worden toegelicht. Inzicht zal onder meer worden gegeven in het verschijnsel van de zogenaamde swing states, de staten waar het extra spannend is, en die beslissend zijn voor de einduitslag. De kansen en gevaren voor beide kandidaten zullen …

Lees meer

Schonere lucht en beduidend minder geluidsoverlast tijdens lockdown

Lansingerland - Zoals toegezegd stuurde gedeputeerde Willy de Zoete het DCMR-rapport met meetgegevens van de luchtkwaliteit en de geluidsbelasting in de omgeving van Rotterdam The Hague Airport, uitgevoerd tijdens de corona lockdown, naar de gemeente. Het bevestigt eerdere waarnemingen.

Lees meer