dinsdag 19 januari 2021 | week 03
Home » Politiek (page 6)

Politiek

De juridische kosten van de standplaatsloting

Lansingerland - Het zijn van die Hendrik-Haan-uit-Koog-aan-de-Zaan-heeft-de-kraan-open-laten-staan verhalen die zo lekker makkelijk doorvertellen en steeds groter worden. Zo ook met de kosten die de gemeente volgens velen heeft moeten maken om de gevolgen van het standplaatsenbeleid in juridische zin goed af te hechten. Reden om bij de gemeente navraag te doen.

Lees meer

Over financiën en toekomstige inwoners

Lansingerland - Voordat de gemeenteraad op 29 oktober jl. een aantal beleidsstukken bij hamerslag vaststelde, werd nog een viertal amendementen ter precisering van de tekst ingediend. WIJ Lansingerland zag drie amendementen die vooral met het financieel borgen van het beleid te maken hadden, gehonoreerd worden door de raad. GroenLinks legde de vinger nog maar eens bij schimmigheden rond de geluidsinventarisatie van onderdelen van de bouwplannen in het project Wilderszijde. Gelukkig wint de openbaarheid van bestuur. Toekomstige bewoners moeten echt goed weten waar ze aan toe zijn.

Lees meer

Algemene beschouwingen begroting 2021 Lansingerland

Lansingerland - De gemeenteraad boog zich in de bijzondere commissievergadering van woensdag 28 oktober jl. over de begroting voor 2021 en de daarop volgende jaren. Alle politieke partijen zijn zich bewust van het feit dat de coronacrisis de toekomst in financiële zin onzeker maakt. Het college heeft een sluitende begroting gemaakt en daartoe gelden uit de algemene reserves onttrokken en gerichte keuzes gemaakt voor posten waarop bezuinigd kan worden. Dat viel niet bij iedereen goed en daarop zullen tijdens de gemeenteraadvergadering van 5 november aanstaande amendementen en moties worden ingediend.

Lees meer

Huisvesting voor senioren in Bleiswijk

Bleiswijk - Bleiswijk vergrijst. Senioren vormen een steeds groter deel van de inwoners. Vaak wonen deze senioren nog in ruime woningen. Zij zouden wel willen verhuizen, maar blijven het liefst in Bleiswijk. En daar wringt de schoen. Er zijn nauwelijks geschikte woningen, zoals appartementen of gelijkvloerse woningen, beschikbaar. Een aantal inwoners van Bleiswijk heeft daarom een particulier initiatief ontwikkeld om de ontwikkeling van huisvesting voor senioren in Bleiswijk te bevorderen.

Lees meer

Gevolgen van de nieuwe Wet Inburgering

Lansingerland - De gemeenteraad werd op 15 oktober jl. voor de tweede keer door de ambtelijke organisatie bijgepraat over de betekenis van de Wet Inburgering die vanaf 1 juli 2021 van kracht zal zijn. Dan krijgt de gemeente de volledige regie over de inburgering terug. Deze week werd door VluchtelingenWerk Lansingerland bekendgemaakt dat die vrijwilligersorganisatie de maatschappelijke begeleiding van asielgerechtigden al per 1 januari 2021 beëindigt. Het werk wordt overgenomen door Humanitas.

Lees meer