dinsdag 4 augustus 2020 | week 32
Home » Politiek (page 570)

Politiek

Te veel leesvoer

Lansingerland – Aan het begin van de vergadering van de commissie Algemene Zaken en Veiligheid stelde Ruud Braak (PvdA) het aantal te behandelen raadsvoorstellen aan de orde. Vorige week vergaderden alle commissies en op de agenda prijkten tal van belangrijke onderwerpen.De vergaderingen op dinsdag en woensdag gingen tot na middernacht door. Donderdag werd de vergadering rond de klok van half …

Lees meer

Gemeentehuis, stadskantoor of toch raadhuis?

Lansingerland – Donderdag 5 juli kwam het Programma van Eisen van het Stadhuis Lansingerland ter sprake bij de commissie Algemeen Bestuur en Veiligheid.Alhoewel uw verslaggever – evenals sommige commissieleden (!) – niet beschikte over deze eerste versie van het Programma van Eisen kunnen uit de reacties van de fracties wel enkele hoofdlijnen worden vermeld. Zo is de discussie over de …

Lees meer

Michiel Smit is nog raadslid

Lansingerland – In de raadsvergadering van 28 juni rezen vragen over de voortdurende afwezigheid van Michiel Smit, raadslid voor Nieuw Rechts, in de bijeenkomsten van de raad.Smit liet deze krant weten dat hij gewoon op vakantie is geweest. Kees Heugens (Leefbaar 3B) constateerde bij de aanvang van de vergadering dat hij Michiel Smit al tijden niet in raadsvergaderingen had gezien …

Lees meer

Geen Veteranendag in Lansingerland

Lansingerland – Afgelopen donderdag stelde de CDA fractie in de raadsvergadering vragen over het feit dat in deze gemeente dit jaar op 29 juni geen Nationale Veteranendag werd gehouden. In 2006 was die er in Bleiswijk wel.Er waren toen ongeveer dertig veteranen aanwezig. De fractie wilde weten hoe het college staat tegenover het organiseren van de Nationale Veteranendag in 2008. …

Lees meer

Financiën Lansingerland onder de loep

Lansingerland – In zijn vergadering van 28 juni stelde de gemeenteraad de nota Groei, de Kadernota en de Voorjaarsnota 2007 vast. In deze documenten wordt een beeld gegeven van de financiële situatie van de gemeente en worden de perspectieven voor de begroting 2008 geschetst. De raad was over het algemeen positief over het financiële beleid van het college. In de …

Lees meer

Michiel Smit is nog raadslid

Lansingerland – In de raadsvergadering van 28 juni rezen vragen over de voortdurende afwezigheid van Michiel Smit, raadslid voor Nieuw Rechts, in de bijeenkomsten van de raad.Smit liet deze krant weten dat hij gewoon op vakantie is geweest. Kees Heugens (Leefbaar 3B) constateerde bij de aanvang van de vergadering dat hij Michiel Smit al tijden niet in raadsvergaderingen had gezien …

Lees meer