maandag 21 september 2020 | week 39
Home » Politiek (page 5)

Politiek

Commissie Ruimte handelt bespreekpunten voortvarend af

Lansingerland - In de extra commissievergadering van maandag 6 juli jl. lag een viertal bespreekstukken ter advisering aan de raad, die de commissie er zonder opzienbarende politieke discussies doorheen jaste. De stukken worden in de raadsvergadering van 16 juli als hamerstukken vastgesteld.

Lees meer

Rekenkamerrapport over kwetsbare ouderen onder de loep

Lansingerland - De commissie Samenleving nam in de vergadering op donderdag 2 juli jl. met elkaar het Rekenkamerrapport ‘Kwetsbaar en uit beeld’ door. Conclusies van het rapport zijn onder andere dat er onvoldoende woonaanbod voor ouderen is en dat het voorzieningenniveau te pover is om op die manier zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.

Lees meer

“Het was een fantastische leerschool!”

Lansingerland - Ivana Citterbartová zou op dinsdag 30 juni jl. met haar commentaar op de Luchtvaartnota afscheid nemen van de GroenLinks-fractie en haar politieke activiteiten in Lansingerland beëindigen. Door technische online problemen werd die vergadering een week opgeschort. Reden om bij de sympathieke politica langs te gaan en terug te blikken op haar inbreng in de fractie, maar we wilden natuurlijk ook graag weten wat haar mening over de Luchtvaartnota is.

Lees meer

Kaalslag 35 hectare bomen wordt gecompenseerd

Lansingerland - Voor de aanleg van de A16 Rotterdam moeten op en langs dat tracé op een dertigtal plaatsen grote hoeveelheden bomen en struiken worden gerooid. Het college van b. en w. heeft op verzoek van de commissie Ruimte nu een overzicht naar de gemeenteraad gestuurd en beschreven hoe de compensatie op hoofdlijnen zal worden uitgevoerd. Na enig krentenwegen komt het saldo precies op nul. Dat is toch niet genoeg? Wij vroegen wat eerste reacties aan Menno Duk (GroenLinks), Jaap van Lien (Rotta) en Michaël Wilde (platform Lansingerland Samen Duurzaam).

Lees meer

Ontwikkeling Bergschenhoek Centrum

Lansingerland - Het college van b. en w. heeft bij brief van 24 juni jl. de gemeenteraad geïnformeerd over de stappen die gezet zijn en verder genomen zullen worden om de facelift van Bergschenhoek Centrum gerealiseerd te krijgen. De commissie Algemeen Bestuur heeft aangegeven dat de moeizame onderlinge verhoudingen in de stuurgroep de ontwikkeling van het centrum niet langer mogen vertragen en heeft het college gevraagd om door te pakken. Een samenvatting van de brief.

Lees meer