maandag 1 maart 2021 | week 09
Home » Politiek (page 5)

Politiek

Tussenevaluatie Visienota Onderwijs

Lansingerland - Commissie Samenleving besprak op donderdag 14 januari jl. de tussenevaluatie op de Visienota Onderwijs 2017 - 2025 ‘Met het oog op de toekomst’. Nog niet alles gaat goed, hoewel de gemeente zelf claimt het grootste deel van de gestelde doelen behaald te hebben of goed op schema te liggen wat de uitvoering ervan betreft. De commissie is grotendeels tevreden over de voortgang, maar teleurgesteld dat het op innovatie en wijknetwerken niet goed gelukt is.

Lees meer

OPINIE

Het college van b. en w. moet nu toch echt met een nieuw afvalstoffenbeleid komen waarvoor niet alleen een breed politiek draagvlak is, maar dat bovendien makkelijk uitvoerbaar èn betaalbaar voor inwoners is en daarnaast, met het oog op de duurzaamheidsopgave, de hoeveelheid restafval verder vermindert. Hans de Rijke verdiept zich al jaren in deze weerbarstige materie. Hij geeft hierbij zijn visie op het gezamenlijk zoeken naar de beste oplossing om de afvalproblematiek aan te pakken en komt tot opmerkelijke conclusies.

Lees meer

Voor- of nascheiden van afval, dát is de vraag (1)

Lansingerland - Het invoeren van een ander systeem voor het afvoeren en verwerken van huishoudelijk afval staat al een tijdje op de politieke agenda. De hoeveelheid restafval gaat niet snel genoeg omlaag om de lange termijn doelstellingen te halen. Afvalscheiding aan de bron moet door inwoners veel beter worden gedaan omdat de gemeente achteraf wordt geconfronteerd met oplopende kosten voor extra nascheiden of verbranding van restafval. Wij stoken het politieke vuurtje alvast op.

Lees meer

PvdA: Herstel vertrouwen in de overheid

Lansingerland - “Het vertrouwen van de overheid in de burgers en van de burgers in de overheid is zoek waardoor onze rechtstaat fundamenteel wordt aangetast.” Met deze uitspraak gaf Barbara Kathmann, top 10 kandidaat voor de PvdA bij de Tweede Kamerverkiezingen en nu nog wethouder Economische Zaken en Wijken in Rotterdam, aan dat dit een belangrijk thema wordt in de aanloop naar deze verkiezingen.

Lees meer

Nieuwe energiestrategieën

Lansingerland - De ambities zijn groot. In 2030 moet de uitstoot van CO2 bij de energie- en warmtevoorziening met 49% zijn afgenomen en in 2050 moet de samenleving over een geheel CO2-vrij elektrisch net beschikken. Dat vraagt om plannen maken en die worden regionaal aangepakt. De gemeenteraad werd over de stand van zaken geïnformeerd.

Lees meer

Burgerparticipatie bij (particuliere) bouwprojecten

Lansingerland - Gemeenteraadscommissie Ruimte besprak op dinsdag 12 januari jongstleden de wenselijkheid om met een participatieverordening te komen waarin vastgelegd is wanneer en op welke wijze inwoners betrokken worden bij de ontwikkeling van een bouwproject. Er was grote eensgezindheid. Nu de dagelijkse praktijk nog.

Lees meer