zaterdag 11 juli 2020 | week 28
Home » Politiek (page 5)

Politiek

Rekenkamer: Er zijn te weinig gelijkvloerse woningen voor ouderen

Lansingerland - Rekenkamer Lansingerland heeft onderzoek naar ondersteuningbehoeften bij kwetsbare ouderen gedaan en de wijze waarop de gemeentelijke overheid daarin een rol speelt. De conclusie is dat het beter kan en dat het langer zelfstandig thuis wonen onvoldoende gefaciliteerd wordt. Het onderzoeksrapport met de titel ‘Kwetsbaar en uit beeld’ signaleert ook dat er onvoldoende woonaanbod voor ouderen is en dat het voorzieningenniveau te pover is om op die manier zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.

Lees meer

College staat tijdelijke vergroting van de terrassen voor de horeca toe

Lansingerland - Politieke partijen oefenden in de extra commissievergadering Algemeen Bestuur op maandag 18 mei jl. druk uit op wethouder Kathy Arends om de horeca tijdelijk meer terrasruimte te geven als ze daarvoor een verzoek indienen en dat binnen een paar dagen - zo mogelijk vóór 1 juni - èn ruimhartig te regelen. Het college gaf onder voorwaarden gehoor aan de oproep.

Lees meer

CDA wil snel bouw appartementen voor senioren in Bleiswijk

Bleiswijk – Charles van Harn heeft namens het CDA het college van b. en w. nogmaals gewezen op de grote behoefte aan appartementen voor senioren. Uit het onderzoek dat in 2019 uitgevoerd is naar de woonbehoefte in Bleiswijk kwamen twee potentiele woonbouwlocaties in beeld, namelijk de percelen Lijsterlaan-Merenweg en Langevaart- Korenmolenweg. Wat houdt het college tegen om aan de slag te gaan?

Lees meer

Burgermeetnet heeft digitaal petitie aangeboden aan gedeputeerde

Lansingerland - Het Burgermeetnet heeft op woensdag 13 mei jl. virtueel een door 727 inwoners ondertekende petitie aan gedeputeerde Willy de Zoete aangeboden om te benadrukken dat het nú de tijd is om een nulmeting van de hoeveelheid fijnstof door officiële instanties te laten uitvoeren. Het Burgermeetnet dringt er op aan waarnemingen vooral uit te voeren in gebieden die door het vliegverkeer van en naar Rotterdam The Hague Airport en wegverkeer over de N209 van grote invloed zijn op het leefklimaat in Lansingerland. De Zoete zegde toe deze meetresultaten aan Provinciale Staten beschikbaar te stellen.

Lees meer

Leefbaar 3B wil flexwoningen om woningnood op te vangen

Lansingerland - In de digitale vergadering van de gemeenteraadscommissie Ruimte op dinsdag 12 mei jl. stelde de Leefbaar 3B-fractie het plaatsen van flexwoningen voor om schrijnende gevallen sneller van een betaalbare woning te kunnen voorzien. Er was steun vanuit de andere fracties, maar wethouder Kathy Arends zegde alleen een inventariserende verkenning toe en gaf nu al aan dat dergelijke plannen moeten passen in een toekomstbestendige woonvisie.

Lees meer