vrijdag 4 december 2020 | week 49
Home » Politiek (page 5)

Politiek

Algemene beschouwingen begroting 2021 Lansingerland

Lansingerland - De gemeenteraad boog zich in de bijzondere commissievergadering van woensdag 28 oktober jl. over de begroting voor 2021 en de daarop volgende jaren. Alle politieke partijen zijn zich bewust van het feit dat de coronacrisis de toekomst in financiële zin onzeker maakt. Het college heeft een sluitende begroting gemaakt en daartoe gelden uit de algemene reserves onttrokken en gerichte keuzes gemaakt voor posten waarop bezuinigd kan worden. Dat viel niet bij iedereen goed en daarop zullen tijdens de gemeenteraadvergadering van 5 november aanstaande amendementen en moties worden ingediend.

Lees meer

Huisvesting voor senioren in Bleiswijk

Bleiswijk - Bleiswijk vergrijst. Senioren vormen een steeds groter deel van de inwoners. Vaak wonen deze senioren nog in ruime woningen. Zij zouden wel willen verhuizen, maar blijven het liefst in Bleiswijk. En daar wringt de schoen. Er zijn nauwelijks geschikte woningen, zoals appartementen of gelijkvloerse woningen, beschikbaar. Een aantal inwoners van Bleiswijk heeft daarom een particulier initiatief ontwikkeld om de ontwikkeling van huisvesting voor senioren in Bleiswijk te bevorderen.

Lees meer

Gevolgen van de nieuwe Wet Inburgering

Lansingerland - De gemeenteraad werd op 15 oktober jl. voor de tweede keer door de ambtelijke organisatie bijgepraat over de betekenis van de Wet Inburgering die vanaf 1 juli 2021 van kracht zal zijn. Dan krijgt de gemeente de volledige regie over de inburgering terug. Deze week werd door VluchtelingenWerk Lansingerland bekendgemaakt dat die vrijwilligersorganisatie de maatschappelijke begeleiding van asielgerechtigden al per 1 januari 2021 beëindigt. Het werk wordt overgenomen door Humanitas.

Lees meer

Beheer cultuurhuis Blok B in handen van stichting

Lansingerland - Gemeenteraadscommissie Samenleving heeft in hoofdlijnen het voorstel van het college van b. en w. overgenomen om het beheer van cultuurhuis Blok B in handen te geven van een stichting zonder winstoogmerk. In dat model is de gemeente eigenaar van het pand en verleent jaarlijks € 650.000 subsidie om voorgestelde culturele activiteiten te kunnen realiseren. De gemeente is dan niet verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie. Mogelijk komt bij vaststelling van het sturingsmodel door de gemeenteraad nog een amendement op de wijze waarop de gemeente alsnog kan ingrijpen als het niet goed gaat.

Lees meer

Laatste realisatieovereenkomst Parkzoom ondertekend

Lansingerland - Met de ondertekening van de laatste koop- en realisatieovereenkomst is overeenstemming bereikt over de laatste nog te bouwen woningen in Parkzoom. De overeenkomst betreft de realisatie van het appartementencomplex op de hoek Randweg-West en Noorderparklaan in Parkzoom 4 (Bergschenhoek).

Lees meer