zaterdag 11 juli 2020 | week 28
Home » Politiek (page 4)

Politiek

Criminaliteit neemt toe

Lansingerland - Het totaal aantal misdrijven is in 2019 met 18% gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Toen was er nog sprake van een lichte daling. We vroegen burgemeester Van de Stadt of er in Lansingerland misschien iets aan het veranderen is en welk pakket van maatregelen hij in gedachten heeft om het tij te keren.

Lees meer

Gemeenteraad steunt verzoek om opvang minderjarige vluchtelingen

Lansingerland - Een motie van de fractie van D66 waarin het college van b. en w. werd verzocht zich aan te sluiten bij de coalitie van een honderdtal andere gemeenten die de Rijksoverheid oproept het verzoek van Griekenland in te willigen om minderjarige jongeren op te vangen werd met brede steun aangenomen in de raadsvergadering van 28 mei jl.

Lees meer

Gemeenteraad stemt in met financiering crisismaatregelen

Lansingerland - Het college van b. en w. onttrekt € 5 miljoen voor de financiering van corona-crisismaatregelen uit de Algemene reserves. Toen de knip eenmaal open ging, werd tegelijkertijd € 10,3 miljoen geoormerkt voor het opvangen van tekorten door het mislopen van dividenden en ook ging er € 4 miljoen naar het Sociaal Domein om verwachte tekorten aan te vullen.

Lees meer

Oproep: denk mee over Wilderszijde

In Wilderszijde verrijst de komende tien jaar een nieuwe, duurzame en toekomstbestendige woonwijk. Wilderszijde in Bergschenhoek wordt daarmee ook de eerste ‘Lansingerlandse’ wijk. Een groene, klimaatadaptieve wijk met 2.500 tot 3.000 woningen en bijpassende voorzieningen, zoals basisscholen, een gezondheidscentrum en kleinschalige commerciële voorzieningen om de hoek.

Lees meer

Masterclass VVD Zuid-Holland in t Manneke

Berkel en Rodenrijs - De coronacrisis heeft in de afgelopen maanden t Manneke flink getroffen. Boekingen van grote groepen waren niet mogelijk en het regende afzeggingen. Inmiddels is bekend dat de dinerclub Professionals in de Polder en de VVD Zuid-Holland weer hebben geboekt.

Lees meer