vrijdag 4 december 2020 | week 49
Home » Politiek (page 4)

Politiek

Waar blijven de geluidschermen langs de N209 in Bleiswijk?

Lansingerland - Bleiswijker Charles van Harn (CDA) had deze vraag op de agenda van de commissievergadering Ruimte van woensdag 11 november jl. laten plaatsen. Er is immers een toezegging van de provincie Zuid-Holland dat er op korte termijn geluidschermen bij Bleiswijk gerealiseerd zullen worden.

Lees meer

Schuldhulpverlening in Lansingerland (1)

Lansingerland - Onder de titel ‘Belofte maakt schuld’ heeft de Rekenkamer een bestuurlijke nota met een vernietigende conclusie uitgebracht over de wijze waarop de gemeente de schuldhulpverlening coördineert. De Rekenkamer spreekt over ‘dienstverlening’ van de gemeente en concludeert dat het op bestuurlijk niveau veel te weinig prioriteit krijgt. Het schort niet alleen aan kennis over het aantal inwoners dat in aanmerking zou komen voor een hulptraject, maar het ontbreekt ook aan een helicopterview en inzicht wat de effecten van de verschillende vormen hulpverlening zijn. Dat noemt de Rekenkamer alarmerend.

Lees meer

Marathonvergadering van de gemeenteraad

Lansingerland - In een zeven uur durende vergadering besprak de gemeenteraad op 5 november 13 amendementen op de begroting en 23 moties om het voorgenomen beleid op onderdelen bij te sturen. De oppositiepartijen kregen nauwelijks voet aan de grond.

Lees meer

Lansingerland wordt Regenbooggemeente

Lansingerland - De gemeente Lansingerland sluit zich aan bij de bestaande 75 Nederlandse Regenbooggemeenten. De gemeenteraad schaarde zich tijdens het begrotingsdebat op donderdag 5 november bijna raadsbreed achter een door de PvdA-fractie opgestelde motie.

Lees meer

De juridische kosten van de standplaatsloting

Lansingerland - Het zijn van die Hendrik-Haan-uit-Koog-aan-de-Zaan-heeft-de-kraan-open-laten-staan verhalen die zo lekker makkelijk doorvertellen en steeds groter worden. Zo ook met de kosten die de gemeente volgens velen heeft moeten maken om de gevolgen van het standplaatsenbeleid in juridische zin goed af te hechten. Reden om bij de gemeente navraag te doen.

Lees meer

Over financiën en toekomstige inwoners

Lansingerland - Voordat de gemeenteraad op 29 oktober jl. een aantal beleidsstukken bij hamerslag vaststelde, werd nog een viertal amendementen ter precisering van de tekst ingediend. WIJ Lansingerland zag drie amendementen die vooral met het financieel borgen van het beleid te maken hadden, gehonoreerd worden door de raad. GroenLinks legde de vinger nog maar eens bij schimmigheden rond de geluidsinventarisatie van onderdelen van de bouwplannen in het project Wilderszijde. Gelukkig wint de openbaarheid van bestuur. Toekomstige bewoners moeten echt goed weten waar ze aan toe zijn.

Lees meer