maandag 21 september 2020 | week 39
Home » Politiek (page 4)

Politiek

Gezonde en duurzame schoolomgeving

Lansingerland - De gemeenteraad heeft op 16 juli jl. het herziene Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs vastgesteld. Daarmee zijn in ieder geval voor de komende vijftien jaar noodzakelijke duurzaamheidsmaatregelen financieel veilig gesteld.

Lees meer

Aangescherpte zienswijze op Ontwerp-Luchtvaartnota

Lansingerland - In nauw overleg met alle politieke partijen heeft de gemeenteraad een aantal aanscherpingen en toevoegingen gedaan om de concept-zienswijze, die het college van b. en w. Lansingerland al heeft opgesteld in reactie op de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050, nog duidelijker neer te zetten, toegespitst op de bijzondere ligging van onze gemeente ten opzichte van Rotterdam The Hague Airport (RTHA). De gemeenteraad heeft de zienswijze van 10 pagina's in de vergadering van 16 juli jl. vastgesteld en vervolgens aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat gezonden.

Lees meer

Wilderszijde klaar voor de start

Lansingerland - Met de presentatie van een uitgebreid persbericht geeft de gemeente het startschot voor voorbereidende activiteiten, zodat in 2021 met de gefaseerde bouw van 2.600 woningen in Wilderszijde begonnen kan worden en het gehele project rond 2030 gerealiseerd zal zijn. Daarbij rekent het college van b. en w. bij de start op een bijdrage uit de woningbouwimpuls van het Rijk om versneld woningen te realiseren.

Lees meer

Inwoners zijn tevreden over gemeentelijke hulpverlening

Lansingerland - Inwoners van Lansingerland die gebruik maken van hulp en ondersteuning via de gemeente zijn over het algemeen tevreden tot zeer tevreden over de kwaliteit van de dienstverlening in 2019. Dit blijkt uit de resultaten van een jaarlijks onderzoek naar de ervaringen van inwoners die gebruik maken van gemeentelijke voorzieningen op het gebied van jeugdhulp, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en bijstandsuitkeringen.

Lees meer

Zienswijze op Ontwerp-Luchtvaartnota in de maak

Lansingerland - Het college van b. en w. heeft in opdracht van de gemeenteraad een concept zienswijze geschreven op de Ontwerp-Luchtvaartnota. Lof van de fracties voor het verweer in begrijpelijk ambtelijk jargon, maar de commissie Ruimte had toch nog wel een groot aantal suggesties ter aanscherping van de tekst en er moet klare wijn geschonken worden.

Lees meer

Eerst de ontsluiting regelen en dan tóch bouwen in Driehoek Noordpolder?

Lansingerland – Bewoners van de Edelsteenbuurt zijn duidelijk: niet bouwen in de groene driehoek! Wethouder Kathy Arends is ook duidelijk aan het begin van de commissievergadering op dinsdag 7 juli jl.: Het leeft bij de omwonenden, bij de ontwikkelaar, en misschien wel al bij woningzoekenden (?). “Ik begrijp dat het ingewikkeld is voor omwonenden om aan een werkgroep deel te nemen, als je geen woningbouw wilt. We moeten er de tijd voor nemen om het hele planproces zorgvuldig te doorlopen.” De gemeenteraad besluit uiteindelijk of er woningbouw komt en het laat zich aanzien dat de witte rook nog dit jaar verschijnt.

Lees meer