maandag 21 september 2020 | week 39
Home » Politiek (page 30)

Politiek

Algemene beschouwingen 2020-2023

Lansingerland - In het gemeentehuis vonden vorige week de Algemene Beschouwingen over de meerjarenbegroting 2020-2023 plaats. De raadsleden van alle commissies, de burgemeester en alle wethouders waren aanwezig in de volle raadszaal.

Lees meer

CDA Pride voor behartiging belangen LHBTI’s

Lansingerland/regio - Gemeenten moeten meer aandacht en een hogere prioriteit geven aan zogenoemde antidiscriminatiebureaus. Volgens CDA Pride, het officiële netwerk voor LHBT-belangen binnen het CDA, hebben gemeenten de afgelopen jaren hierop te veel bezuinigd. Gevolg is dat in veel gemeenten van de anti-discriminatievoorziening slechts een meldpunt is overgebleven.

Lees meer

Concept Inrichtingsplan Berkel Centrum West gereed

Lansingerland - Het college heeft het concept ontwerp van het inrichtingsplan voor de openbare ruimte, behorend bij het project Berkel Centrum West, aan de gemeenteraad gestuurd. Er wordt een nadere toelichting gegeven tijdens een beeldvormingsavond op dinsdag 5 november en de stukken worden ter bespreking in commissie Ruimte op 12 november geagendeerd.

Lees meer

Inwoners geven rapportcijfer 7,1 aan openbare ruimte

Lansingerland - Afgelopen zomer is een peiling uitgevoerd over de openbare ruimte van Lansingerland. Het merendeel van de inwoners is tevreden. Het college ziet in de uitkomsten van het onderzoek een bevestiging voor de koers die is ingezet om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren.

Lees meer

Toch nachtelijke testritten HSL

Lansingerland - In de week voor de kerstperiode begint de NS al met nachtelijke testritten over het HSL spoor. Dit bleek tijdens een zitting van de Raad van State op donderdag 24 oktober jongstleden waar de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL via een voorlopige voorziening deze testritten wil voorkomen. Dit ten gunste van de al vier jaar geleden aangekondigde geluidwerende maatregelen. Deze beloofde voorzieningen zijn nog steeds niet gerealiseerd.

Lees meer