maandag 1 maart 2021 | week 09
Home » Politiek (page 20)

Politiek

Start bouw geluidwerende maatregelen HSL

Lansingerland - Volgende week begint de uitvoering van het pakket geluidwerende maatregelen HSL. In het noordelijke en zuidelijke deel van het HSL-spoor plaatst Infraspeed dan raildempers. Daarna volgt - mits er geen ‘kinken in de kabels’ komen - eind 2020 de bouw van nieuwe schermen op plekken waar nog geen schermen staan. Ook worden bij bestaande schermen de glazen panelen door geluidsabsorberende panelen én op verschillende plaatsen de bestaande schermen door hogere schermen.

Lees meer

Gemeenteraad denkt na over de toekomst

Lansingerland - De gemeenteraadscommissies bespraken de afgelopen week in acht uur digitaal vergaderen grote onderwerpen met elkaar. Het waren stuk voor stuk visies over hoe bijvoorbeeld in de toekomst omgegaan moet worden met onze leefomgeving, hoe we tijdens het verdere verloop van en na de coronacrisis er economisch weer bovenop komen, maar ook hoe we de zorg aan kwetsbaren kunnen blijven geven en betaalbaar kunnen houden.

Lees meer

Burgerparticipatie en rotondes draaien maar om elkaar heen

Lansingerland - De zeven rotondes aan de Klapwijkseweg en Boterdorpseweg zijn grotendeels klaar na de herinrichting. De doelen waren fietsveiligheid en uniformiteit. Lang niet iedereen is blij met het resultaat. Hoe kan dat nou na burgerparticipatie in een vroeg stadium, of was dat een wassen neus en lag alles gewoon al vast? We spraken met Steve Kooistra die zich onvoldoende gehoord voelt en gingen verhaal halen bij wethouder Simon Fortuyn, die verkeer en burgerparticipatie in zijn portefeuille heeft.

Lees meer

Fietsersbond: 30 is het nieuwe 50!

Lansingerland - Jan Caesar en Edwin Vervaet overhandigden op vrijdag 5 juni jl. een rapport met conclusies en aanbevelingen over de fietsveiligheid in Lansingerland aan wethouder Simon Fortuyn. Caesar maakte duidelijk dat voor gemotoriseerd verkeer de normale snelheid in bewoonde gebieden naar 30 km per uur zou moeten gaan om de veiligheid van fietsende medeweggebruikers te vergroten.

Lees meer

Lansingerland Samen Duurzaam wil meer groen

Lansingerland - Sandy Rijs uitte twee weken geleden in de maandelijkse column van het duurzaamheidsplatform haar wens om meer plukbermen aan te leggen en vroeg aandacht voor het aanplanten van bomen. Dat was aanleiding genoeg bij te praten met Sandy, in gezelschap van Michaël Wilde, de initiatiefnemer van dat platform.

Lees meer