maandag 13 juli 2020 | week 29
Home » Politiek (page 20)

Politiek

CDA-Café over veiligheid in donkere dagen

Lansingerland - Donderdag 21 november organiseerde het CDA Lansingerland het CDA-Café, een interactieve bijeenkomst met inwoners met deze keer als onderwerp 'Veiligheid in donkere dagen'. Sprekers en inleiders op deze avond waren burgemeester Pieter van de Stadt en Hans Weitz, coördinator in Bleiswijk van Buurttoezicht Lansingerland.

Lees meer

Jeugd krijgt eigen ‘helden’ lintje

Lansingerland - Ruim een week na de bespreking van het CDA-voorstel een Jeugdlintje in te stellen, besloot de gemeenteraad op donderdag 28 november jl. unaniem dit voorstel te steunen.

Lees meer

Marco Pastors te gast bij Leefbaar 3B

​​​Lansingerland - Leefbaar 3B nodigde Marco Pastors uit om te spreken over sociale veiligheid, zorg, onderwijs, de arbeidsmarkt en sociale woningbouw. Daarbij legde hij uit waarom de ontwikkelingen in Rotterdam-Zuid relevant zijn voor de regio, waaronder Lansingerland.

Lees meer

College trekt voorstel drie nieuwe hangplekken terug

Lansingerland - Bij het aanwijzen van een hangplek voor jongeren komt de woonomgeving in beroering. Prima dat er zo’n plek voor jongeren komt, maar daar wil ik geen hinder van ondervinden. Opvallend genoeg zijn het dan vaak ouderen die hun eigen jeugd of van hun kinderen al weer vergeten zijn. Commissie Samenleving sprak op woensdag 20 november over de problematiek, hoewel het college van b. en w. een dag tevoren kenbaar had gemaakt af te zien van haar voornemen drie nieuwe chillplekken te gaan realiseren.

Lees meer

Jeugdlintje voor lokale ‘held’ van Lansingerland

Lansingerland - De CDA-fractie wil door de jaarlijkse uitreiking van een Jeugdlintje door de gemeente aan de inwoners laten zien dat we trots zijn op onze jeugdigen die zich op een bijzondere manier inzetten voor de samenleving. Het voorstel kon op unanieme steun rekenen en wacht op verdere uitwerking door de indiener.

Lees meer

Voor iedere boom een nieuwe

Lansingerland - De gemeente Lansingerland heeft ongeveer 23.000 bomen in de openbare ruimte en de gemeente onderhoudt die. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit snoeien. Maar ook het kappen van zieke bomen valt daaronder.

Lees meer