maandag 21 september 2020 | week 39
Home » Politiek (page 20)

Politiek

Vragen over bouwlocatie Treurniet blijven nog onbeantwoord

Lansingerland - Het college van b. en w. stuurde op 26 november 2019 een brief over de voortgang van het ontwerpbestemmingsplan ‘Woningbouwlocatie Treurniet’ aan de gemeenteraad. Daarin zag woordvoerder Volken-Jan Koelewijn namens de Klankbordgroep Omwonenden voldoende aanleiding om de gemeenteraad op 19 december 2019 nog eens bij te praten.

Lees meer

Toch verbod op lachgas in de openbare ruimte

Lansingerland - Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 19 december 2019 heeft de gemeenteraad besloten dat het gebruik van lachgas in de openbare ruimte vanaf nu verboden is. Burgemeester Van de Stadt: “We spreken jongeren aan op het gebruik van lachgas en grijpen nadrukkelijker in als er sprake is van overlast door lachgasgebruik. Met dit amendement op de Algemene Plaatselijke Verordening geven we aan de jeugd een duidelijk signaal af.”

Lees meer

Albert Abee wordt wethouder in Westland

Lansingerland - Wethouder Albert Abee verlaat de gemeente Lansingerland en wordt wethouder in Westland. De formele benoeming zal op zeer korte termijn plaatsvinden. Hij vult daarmee de vacature in die ontstaan is door het vertrek van wethouder Karin Zwinkels in Westland. In de gemeente Westland zal hij verantwoordelijk zijn voor onder andere economische zaken, greenport, kennis ##+## innovatie, kust ##+## recreatie en arbeidsmigratie.

Lees meer