zaterdag 4 juli 2020 | week 27
Home » Politiek (page 2)

Politiek

Parkeren bij scholen Oudelandselaan gaat op de schop

Lansingerland - Het langsparkeren langs de Oudelandselaan en aan weerszijden van de parallelbaan verdwijnt. De rijbaan wordt verlegd. De parallelbaan wordt aan weerszijden voorzien van haaks parkeren. Dit levert een toename van 35 parkeerplaatsen op.

Lees meer

Er ligt een herzien Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs

Lansingerland - De gemeente heeft een strategisch onderhouds- en vervangingsplan gemaakt waarin alle schoolgebouwen voor basisonderwijs beoordeeld zijn en in beeld zijn gebracht. Uiteraard gaat het erom de uitgaven tijdig op te nemen in een meerjarenbegroting en niet voor onverwacht grote investeringen te staan.

Lees meer

Start bouw geluidwerende maatregelen HSL

Lansingerland - Volgende week begint de uitvoering van het pakket geluidwerende maatregelen HSL. In het noordelijke en zuidelijke deel van het HSL-spoor plaatst Infraspeed dan raildempers. Daarna volgt - mits er geen ‘kinken in de kabels’ komen - eind 2020 de bouw van nieuwe schermen op plekken waar nog geen schermen staan. Ook worden bij bestaande schermen de glazen panelen door geluidsabsorberende panelen én op verschillende plaatsen de bestaande schermen door hogere schermen.

Lees meer

Extra sociale huurwoningen in Meerpolder

Lansingerland - Het college van b. en w. heeft de gemeenteraad op 8 juni jl. geïnformeerd over de bouw van 25 grondgebonden sociale huurwoningen aan de Markermeerstraat in VINEX-wijk Meerpolder.

Lees meer

Burgerparticipatie en rotondes draaien maar om elkaar heen

Lansingerland - De zeven rotondes aan de Klapwijkseweg en Boterdorpseweg zijn grotendeels klaar na de herinrichting. De doelen waren fietsveiligheid en uniformiteit. Lang niet iedereen is blij met het resultaat. Hoe kan dat nou na burgerparticipatie in een vroeg stadium, of was dat een wassen neus en lag alles gewoon al vast? We spraken met Steve Kooistra die zich onvoldoende gehoord voelt en gingen verhaal halen bij wethouder Simon Fortuyn, die verkeer en burgerparticipatie in zijn portefeuille heeft.

Lees meer

Fietsersbond: 30 is het nieuwe 50!

Lansingerland - Jan Caesar en Edwin Vervaet overhandigden op vrijdag 5 juni jl. een rapport met conclusies en aanbevelingen over de fietsveiligheid in Lansingerland aan wethouder Simon Fortuyn. Caesar maakte duidelijk dat voor gemotoriseerd verkeer de normale snelheid in bewoonde gebieden naar 30 km per uur zou moeten gaan om de veiligheid van fietsende medeweggebruikers te vergroten.

Lees meer