vrijdag 4 december 2020 | week 49
Home » Politiek (page 10)

Politiek

Verbouwing pand Pecto’s

Lansingerland - Het college van b. en w. heeft de gemeenteraad op 14 juli jl. geïnformeerd over de op stapel staande verbouwing van het pand Pecto’s aan de Götzenhainsingel 12 in Bleiswijk en de kostenraming bijgesteld. Wij hebben Marijke van der Meer van Stichting Jeugdsoos Pecto’s om een korte reactie gevraagd.

Lees meer

Gezonde en duurzame schoolomgeving

Lansingerland - De gemeenteraad heeft op 16 juli jl. het herziene Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs vastgesteld. Daarmee zijn in ieder geval voor de komende vijftien jaar noodzakelijke duurzaamheidsmaatregelen financieel veilig gesteld.

Lees meer

Aangescherpte zienswijze op Ontwerp-Luchtvaartnota

Lansingerland - In nauw overleg met alle politieke partijen heeft de gemeenteraad een aantal aanscherpingen en toevoegingen gedaan om de concept-zienswijze, die het college van b. en w. Lansingerland al heeft opgesteld in reactie op de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050, nog duidelijker neer te zetten, toegespitst op de bijzondere ligging van onze gemeente ten opzichte van Rotterdam The Hague Airport (RTHA). De gemeenteraad heeft de zienswijze van 10 pagina's in de vergadering van 16 juli jl. vastgesteld en vervolgens aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat gezonden.

Lees meer

Wilderszijde klaar voor de start

Lansingerland - Met de presentatie van een uitgebreid persbericht geeft de gemeente het startschot voor voorbereidende activiteiten, zodat in 2021 met de gefaseerde bouw van 2.600 woningen in Wilderszijde begonnen kan worden en het gehele project rond 2030 gerealiseerd zal zijn. Daarbij rekent het college van b. en w. bij de start op een bijdrage uit de woningbouwimpuls van het Rijk om versneld woningen te realiseren.

Lees meer