maandag 1 maart 2021 | week 09
Home » Politiek (page 10)

Politiek

Beperkte uitbreiding parkeerplaatsen Berkel Centrum Oost

Lansingerland - Voor de vergadering van Commissie Ruimte op dinsdag 10 november jl. stond een gedachtewisselingen gepland over een aantal variantenstudies om het nijpend parkeerprobleem in Berkel Centrum Oost op te lossen. Het lukte de commissie echter niet om met veel ‘plussen en minnen’ in de buurt van de 120 extra parkeerplaatsen te komen, conform het eerder genomen raadsbesluit. Het college zal met meer moeten komen.

Lees meer

Eerst een nieuw afvalbrengstation realiseren

Lansingerland - Commissie Ruimte besprak op dinsdag 10 november jl. de plannen voor verplaatsing en nieuwbouw van een afvalbrengstation en de herinrichting van het gebied aan Bosland. Hoewel het afvalbrengstation, het woonwagencentrum en herbestemming van het terrein waar nu een composteringsbedrijf actief is, met elkaar te maken hebben, is het voorstel van de commissie deze activiteiten in de achtereenvolgende besluitvorming los te koppelen. Een voorstel daartoe wordt met een amendement in de raad van 26 november aanstaande besproken.

Lees meer

Waar blijven de geluidschermen langs de N209 in Bleiswijk?

Lansingerland - Bleiswijker Charles van Harn (CDA) had deze vraag op de agenda van de commissievergadering Ruimte van woensdag 11 november jl. laten plaatsen. Er is immers een toezegging van de provincie Zuid-Holland dat er op korte termijn geluidschermen bij Bleiswijk gerealiseerd zullen worden.

Lees meer

Schuldhulpverlening in Lansingerland (1)

Lansingerland - Onder de titel ‘Belofte maakt schuld’ heeft de Rekenkamer een bestuurlijke nota met een vernietigende conclusie uitgebracht over de wijze waarop de gemeente de schuldhulpverlening coördineert. De Rekenkamer spreekt over ‘dienstverlening’ van de gemeente en concludeert dat het op bestuurlijk niveau veel te weinig prioriteit krijgt. Het schort niet alleen aan kennis over het aantal inwoners dat in aanmerking zou komen voor een hulptraject, maar het ontbreekt ook aan een helicopterview en inzicht wat de effecten van de verschillende vormen hulpverlening zijn. Dat noemt de Rekenkamer alarmerend.

Lees meer

Marathonvergadering van de gemeenteraad

Lansingerland - In een zeven uur durende vergadering besprak de gemeenteraad op 5 november 13 amendementen op de begroting en 23 moties om het voorgenomen beleid op onderdelen bij te sturen. De oppositiepartijen kregen nauwelijks voet aan de grond.

Lees meer

Lansingerland wordt Regenbooggemeente

Lansingerland - De gemeente Lansingerland sluit zich aan bij de bestaande 75 Nederlandse Regenbooggemeenten. De gemeenteraad schaarde zich tijdens het begrotingsdebat op donderdag 5 november bijna raadsbreed achter een door de PvdA-fractie opgestelde motie.

Lees meer