woensdag 30 september 2020 | week 40
Home » Politiek

Politiek

Schonere lucht en beduidend minder geluidsoverlast tijdens lockdown

Lansingerland - Zoals toegezegd stuurde gedeputeerde Willy de Zoete het DCMR-rapport met meetgegevens van de luchtkwaliteit en de geluidsbelasting in de omgeving van Rotterdam The Hague Airport, uitgevoerd tijdens de corona lockdown, naar de gemeente. Het bevestigt eerdere waarnemingen.

Lees meer

PvdA neemt kijkje bij gemalen Berkelse polders

Berkel en Rodenrijs - Hoe staat het met het bewaken van het waterpeil en de zuiverheid van het water in de polders in Berkel en Rodenrijs? Deze vraag stond centraal tijdens het werkbezoek op 12 september van de PvdA fracties van het Hoogheemraadschap Delfland en van de Lansingerlandse gemeenteraad.

Lees meer

Online vergaderen

Het presidium van de gemeenteraad spreekt dinsdag 22 september weer over de mogelijkheid fysiek te gaan vergaderen. Hiermee zou eigenlijk volgens afspraak na het zomerreces vanaf 1 september jl. weer worden begonnen, maar dit werd vanwege bezwaren van één raadslid opgeschort omdat het moment ‘te vroeg’ zou zijn. Politiek verslaggever Freek J. Zijlstra beschouwt de besluitvorming en welke effecten dat kan hebben op de relatie tussen de raad en de samenleving.

Lees meer

Woonwagencentrum Bosland kraakt en piept

Lansingerland - Het geduld is op. Bewoners van het sterk verpauperde woonwagencentrum Bosland vinden het inmiddels hoog tijd dat de gemeente met een andere en leefbare locatie op de proppen komt. Burgemeester Pieter van de Stadt zegde toe dat er stappen worden gezet.

Lees meer

Wanneer worden die geluidsschermen langs de N209 nu geplaatst?

Lansingerland - Tijdens de vergadering van commissie Ruimte sprak Co Neeteson namens het Comité van inwoners van Bleiswijk en Bergschenhoek die langs de provinciale weg N209 wonen, de leden toe. Het Comité is al sinds 2009 actief bezig om de geluidsoverlast van de provinciale weg onder de aandacht te brengen van de gemeente. Het Bewonerscomité N209 wil voor het einde van het jaar duidelijkheid en dat gedane toezeggingen nu eindelijk eens worden nagekomen. De geluidsschermen moeten versneld worden aangebracht.

Lees meer

D66 Lansingerland in actie voor schone buurten

D66 Lansingerland in actie voor schone buurten Lansingerland – ​​​​​Zaterdag 19 september viel de Landelijke opschoondag samen met World Cleanup Day. Een dag om aandacht te vragen voor al het zwerfafval en in actie te komen voor schone en frisse buurten. Daar deed D66 Lansingerland met veel plezier aan mee. De groep van vrijwilligers deed de wijk Boterdorp aan, liep …

Lees meer