donderdag 22 oktober 2020 | week 43
Home » Politiek

Politiek

Huisvesting voor senioren in Bleiswijk

Bleiswijk - Bleiswijk vergrijst. Senioren vormen een steeds groter deel van de inwoners. Vaak wonen deze senioren nog in ruime woningen. Zij zouden wel willen verhuizen, maar blijven het liefst in Bleiswijk. En daar wringt de schoen. Er zijn nauwelijks geschikte woningen, zoals appartementen of gelijkvloerse woningen, beschikbaar. Een aantal inwoners van Bleiswijk heeft daarom een particulier initiatief ontwikkeld om de ontwikkeling van huisvesting voor senioren in Bleiswijk te bevorderen.

Lees meer

Gevolgen van de nieuwe Wet Inburgering

Lansingerland - De gemeenteraad werd op 15 oktober jl. voor de tweede keer door de ambtelijke organisatie bijgepraat over de betekenis van de Wet Inburgering die vanaf 1 juli 2021 van kracht zal zijn. Dan krijgt de gemeente de volledige regie over de inburgering terug. Deze week werd door VluchtelingenWerk Lansingerland bekendgemaakt dat die vrijwilligersorganisatie de maatschappelijke begeleiding van asielgerechtigden al per 1 januari 2021 beëindigt. Het werk wordt overgenomen door Humanitas.

Lees meer

Beheer cultuurhuis Blok B in handen van stichting

Lansingerland - Gemeenteraadscommissie Samenleving heeft in hoofdlijnen het voorstel van het college van b. en w. overgenomen om het beheer van cultuurhuis Blok B in handen te geven van een stichting zonder winstoogmerk. In dat model is de gemeente eigenaar van het pand en verleent jaarlijks € 650.000 subsidie om voorgestelde culturele activiteiten te kunnen realiseren. De gemeente is dan niet verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie. Mogelijk komt bij vaststelling van het sturingsmodel door de gemeenteraad nog een amendement op de wijze waarop de gemeente alsnog kan ingrijpen als het niet goed gaat.

Lees meer

Laatste realisatieovereenkomst Parkzoom ondertekend

Lansingerland - Met de ondertekening van de laatste koop- en realisatieovereenkomst is overeenstemming bereikt over de laatste nog te bouwen woningen in Parkzoom. De overeenkomst betreft de realisatie van het appartementencomplex op de hoek Randweg-West en Noorderparklaan in Parkzoom 4 (Bergschenhoek).

Lees meer

Phoslock blijft voorlopig op de plank liggen

Phoslock blijft voorlopig op de plank liggen Lansingerland – Het toepassen van omstreden lanthaan houdende klei om fosfaat in het oppervlaktewater in de Bleiswijkse Zoom te binden en zo de vorming van blauwalg te bestrijden, is voorlopig van de baan. Tijdens de Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is op 7 oktober jl. besloten dat het …

Lees meer

De ‘Vraag van de week’

Vorige week plaatsten we een ‘Vraag van de week’ die over het advies voor het dragen van een mondkapje ging. Op de vraag: Gaat u op plaatsen waar het dragen van een mondkapje sterk wordt geadviseerd, hieraan zondermeer gehoor geven? antwoordde slechts 59% met ‘ja’.

Lees meer