zondag 24 januari 2021 | week 03
Home » Politiek

Politiek

Burgerparticipatie bij (particuliere) bouwprojecten

Lansingerland - Gemeenteraadscommissie Ruimte besprak op dinsdag 12 januari jongstleden de wenselijkheid om met een participatieverordening te komen waarin vastgelegd is wanneer en op welke wijze inwoners betrokken worden bij de ontwikkeling van een bouwproject. Er was grote eensgezindheid. Nu de dagelijkse praktijk nog.

Lees meer

Vaststelling kadernota voor Jeugdhulp

Lansingerland - De gemeenteraadscommissie Samenleving bespreekt donderdag 14 januari aanstaande een reactie van het college op de voorlopig vastgestelde Kadernota 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). Het Jeugdhulpgebruik ligt bij jongeren tot 18 jaar in de regio ruim boven de 10% en daar wordt door de 15 gemeenten tezamen ongeveer € 250 miljoen aan besteed.

Lees meer

Digitale nieuwjaarsaftrap PvdA

Lansingerland – Maandagavond 18 januari vanaf 20.00 uur is de traditionele PvdA Lansingerland Nieuwjaarsbijeenkomst. Dit jaar vanwege corona jammer genoeg niet in t Manneke in Berkel Westpolder maar digitaal via een Zoom-verbinding. Barbara Kathmann, nu nog wethouder voor de PvdA in Rotterdam en kandidaat voor de Tweede Kamer bij de verkiezingen op 21 maart, en Petra Verhoef, fractievoorzitter van de …

Lees meer

Wat heb je aan beloften zonder huis of geld?

Lansingerland – Dankzij Petra Verhoef werd de gemeenteraadsvergadering van 17 december jl. in plaats van een korte hamerstukbijeenkomst een avondje-PvdA. Met het indienen van achtereenvolgens een amendement op de Nota van Uitgangspunten woningbouwontwikkeling Bleiswijk en twee moties over vormen van schuldhulpverlening, werd het roerige 2020 uiteindelijk met het terugtrekken van zowel amendement als beide moties afgesloten.

Lees meer

Tekst van Artikel 1 in het Huis van de Samenleving

Lansingerland - Het heeft anderhalf jaar geduurd, maar nu ligt er dan eindelijk een uitgewerkt voorstel van het college van b. en w. om de tekst van Artikel 1 in het gemeentehuis zichtbaar te maken. De gemeenteraad stelde op donderdag 17 december jongstleden de iets aangepaste procedure vast.

Lees meer

Woningbouwontwikkeling Bleiswijk krijgt vorm

Lansingerland - De gemeenteraadscommissie Ruimte sprak op dinsdag 1 december jongstleden over de nota waarin uitgangspunten voor woningbouwbouwontwikkeling in projecten Merenweg en Lange Vaart beschreven zijn. Er is brede steun voor de nota van het college van b. en w. De PvdA-fractie overweegt amendementen waarin de maximale bouwhoogten en de hoeveelheid sociale woningen nader worden vastgelegd.

Lees meer