vrijdag 4 december 2020 | week 49
Home » Nieuws (page 2)

Nieuws

Het is Sint die The Point vindt

Bergschenhoek - Op zijn ronde door de drie kernen deed Sinterklaas samen met zijn Pieten ook The Point aan. Zaterdag 28 november bracht hij een bezoekje aan het jongerencentrum in Bergschenhoek waar de kinderen hem al stonden op te wachten.

Lees meer

De ‘Vraag van de week’

Vorige week vroegen we: Gaat u, als het uw beurt is, zich laten vaccineren? In lijn met landelijke trends antwoorden lezers die aan deze peiling meedoen met 54% 'Ja, graag, ik kan niet wachten'. Een aantal lezers wil liever wachten totdat ze bij anderen hebben gezien dat de vaccinatie veilig is (12%). Een heel klein aantal wil om principiële redenen geen vaccinatie (5%) of denkt dat ze omdat ze jong en fit zijn geen vaccinatie nodig hebben (5%). Bijna een kwart van de lezers die gereageerd hebben denken dat er is geen dodelijk virus is, en dat vaccineren flauwekul is (23%).

Lees meer

Hoofdsponsors bij BVCB tonen tevredenheid en verlengen de samenwerking

Bergschenhoek - Terwijl de meeste sporters en voetballers al weken niet in actie zijn geweest mag het bestuur van de Bergschenhoekse vereniging BVCB zich verheugen op de continuïteit van het sponsorgebeuren. De drie hoofdsponsoren van de club, Beercoo Schoonmaakgroep, Bergschenhoek B.V. en Jumbo Christiaan Veltrop hebben zich als weldoeners weer voor drie seizoenen aan de club verbonden.

Lees meer

Taboe van cyberpesten doorbreken is een kwestie van vertrouwen

Bergschenhoek - De derdejaars op het Melanchthon Bergschenhoek krijgen, verspreid over het jaar, in het vak O&O (Onderzoeken en Ontwerpen) vier maal een opdracht die uitgewerkt moet worden. Een keuzeopdracht waar zowel gedurende het proces als aan het einde ervan een verslag gemaakt moet worden. Vier leerlingen, Teun Lendfers, Ties Voskamp, Tijmen Luisman en Tijmen Mols, kozen samen voor het project cyberpesten en gingen ermee aan de slag.

Lees meer

Op zoek naar helpende handen

Bergschenhoek - Zomaar een druilerige maandagmorgen in Jeugdpunt Driesprong in Bergschenhoek. In de vestiging van Bibliotheek Oostland aan het Landmeterplein - min of meer verstopt achter de basisscholen OBS Groenehoek, CBS de Acker en RKBS Willibrord - heerst een gezellige drukte. Terwijl een van de vrijwilligsters het computersysteem voedt met informatie over de uit te lenen boeken, wacht een rij jongens en meisjes geduldig op hun beurt.

Lees meer