woensdag 5 augustus 2020 | week 32
Home » Nieuws » Burgerparticipatie en rotondes draaien maar om elkaar heen
Steve Kooistra: “Het is net Russisch roulette als je over wilt steken.”

Burgerparticipatie en rotondes draaien maar om elkaar heen

Burgerparticipatie en rotondes draaien maar om elkaar heen

Lansingerland – De zeven rotondes aan de Klapwijkseweg en Boterdorpseweg zijn grotendeels klaar na de herinrichting. De doelen waren fietsveiligheid en uniformiteit. Lang niet iedereen is blij met het resultaat. Hoe kan dat nou na burgerparticipatie in een vroeg stadium, of was dat een wassen neus en lag alles gewoon al vast? We spraken met Steve Kooistra die zich onvoldoende gehoord voelt en gingen verhaal halen bij wethouder Simon Fortuyn, die verkeer en burgerparticipatie in zijn portefeuille heeft.

Freek J. Zijlstra

Min of meer naast de rotonde Weg en Land, komend vanaf de Boterdorpseweg, en na een flauwe bocht rechtsaf, staan aan de rechterkant van Bergweg-Zuid direct een paar woonhuizen waar vier gezinnen met kinderen wonen. Zo ook Steve Kooistra met zijn gezin. Hij is niet blij met het resultaat van de heringerichte rotonde, en dat is een understatement. Voor hun huizen zijn vlak aan de weg een aantal parkeerplaatsen aangebracht. Daar kun je zo in je auto stappen. Wel even goed uitkijken of je daarbij niet van de sokken wordt gereden door het snel optrekkend verkeer vanaf de rotonde, nog geen 50 meter verderop. Nog veel gevaarlijker wordt het als je de weg wilt oversteken naar het voetpad en fietspad. Dat moet wel, want het korte voetpad houdt op aan het einde van hun rijtje huizen.

Snelheid beperken

De rotonde aan Weg en Land was één van de zeven rotondes die in verband met de veiligheid van fietsers op de schop gingen. Deze rotonde is twee meter opgeschoven, zodat de fietsers bij de oversteek van Weg en Land beter zichtbaar zouden zijn voor afslaande voortuigen. Komend van de andere kant kunnen veel auto’s vaart houden door de flauwe bocht en even lekker optrekken aan het begin van Bergweg-Zuid. Steve: “Doordat de bocht nog flauwer is gemaakt, hoeven automobilisten nog minder af te remmen. Onze woningen liggen zo dichtbij de rotonde dat je te laat door een automobilist wordt gezien als je nog geen twee stappen op de weg hebt gezet. Als iemand met 50 km/uur komt aanrijden, betekent dat 14 meter per seconde, dus is hij in drie seconden bij me. Onmogelijk om op tijd te remmen. Vooral niet als je nog harder dan 50 rijdt. Die snelheid moet er dus gewoon uit!”

Daar ligt wél een (fiets)oversteek.

Inspraak: een farce?

Steve Kooistra is naar de inloopavond geweest bij de presentatie van de herinrichting. “Ik las daar op social media toevallig over. Als omwonenden zijn we vooraf niet benaderd over de plannen. Er lag geen brief in de bus, er kwam geen ambtenaar langs om ons te bevragen over onze bevindingen. Per slot kennen wij de situatie hier als de beste!” De inzet van Kooistra tijdens de inloopavond was dat hij alsnog wilde meedenken bij de verwezenlijking van een goed plan. Toen heeft hij voor het eerst zijn bezwaren kunnen uiten en aangegeven dat de snelheid uit dat doorstromend verkeer gehaald moet worden. Hij is vervolgens voor overleg op het gemeentehuis geweest om alles nog eens met elkaar te bespreken. En toen werd gezegd ‘We komen er nog op terug’. Daar begon voor Steve en zijn buren de frustratie. Er werd vanuit het gemeentehuis niet meer op zijn verzoeken gereageerd. Steve bleef mailtjes sturen en begon zichzelf een ‘zeurpiet’ te voelen, terwijl de inzet was om mee te denken en samen tot een betere oplossing te komen. “Dat kan toch niet de bedoeling van burgerparticipatie zijn!” zegt Steve. Nog liet hij het er niet bij zitten en benaderde raads- en commissieleden van WIJ Lansingerland en de ChristenUnie. “Daarna kregen we wel respons. Wij kregen de technische tekening pas toen de aannemer de eerste stappen voor de verbouwing aan het voorbereiden was. Veel te laat dus! Het gevolg is dat er nu een rotonde ligt, waarop géén snelheid beperkende maatregelen zijn genomen. De bocht had veel haakser gekund, men had een drempel kunnen plaatsen, of door het aanbrengen van witte lijnen had een visuele versmalling gerealiseerd kunnen worden. Allemaal niet gebeurd.”

Wat nu?

Aan de andere kant van de rotonde is een prachtige (fiets)oversteek naar het pompstation en de makelaardij aangebracht. “Ik denk dat de bewoners hier vaker oversteken dan bezoekers daar. Wij zouden op z’n minst toch óók zo’n voorziening aan déze kant van de rotonde moeten hebben! De renovaties van de rotondes hebben bakken geld gekost. Dat kon omdat het om de veiligheid van de fietsers gaat. Telt de veiligheid van bewoners niet?” Steve vindt dat de burgerparticipatie, waar de gemeente zo de mond vol van heeft, wat hem betreft een volledige mislukking is. Hij is bovendien teleurgesteld in verkeersdeskundigen die niet in oplossingen voor bewoners hebben gedacht. “Het lijkt wel of men wacht op ongelukken, voordat er afdoende maatregelen getroffen worden.”
Ronduit pissig is Steve over het feit dat ze als zoethoudertje nu ‘stil asfalt’ voor de deur hebben. “Maar dat wordt te zijner tijd op de hele Bergweg-Zuid aangebracht, dus is dit een sigaar uit eigen doos!”

Wederhoor

We legden bovenstaande tekst aan wethouder Simon Fortuyn voor en stelden hem vier vragen waarop hij schriftelijk heeft geantwoord.

Waar heeft het actieve participatieproces voor direct omwonenden gefaald?

‘Er is uitgebreid met de bewoners gesproken over de situatie op de Bergweg-Zuid. Ik sprak met een vertegenwoordiging van de bewoners. We hebben alle zorgen van de bewoners doorgenomen. Ook de verkeerskundigen van de gemeente hadden contact met de bewoners van de Bergweg-Zuid. Wij herkennen niet dat het participatietraject gefaald heeft.’

Was er überhaupt ruimte voor veranderende inbreng of lagen de gepresenteerde plannen van de inloopavond al vast?

‘Het plan voor de nieuwe rotonde is aangepast in overleg met de omwonenden. Zij hadden goede suggesties die wij verwerkten in het ontwerp. Zo brachten we op hun verzoek versneld stil asfalt aan. Daarnaast is de bocht vanaf de Boterdorpseweg naar de Bergweg-Zuid aangepast, en visueel versmald. Dit moet de snelheid van het verkeer remmen. In een laat stadium van het ontwerpproces hebben we aanvullend de bocht naar de Bergweg-Zuid nog haakser gemaakt, om de snelheid van het verkeer verder te beperken. De bocht nog scherper maken kan niet: ook vrachtverkeer en de busdienst maken gebruik van de rotonde.
Het doel van de werkzaamheden aan de rotonde is het verbeteren van de veiligheid voor de fietsers van en naar de Bergweg-Zuid. De oversteek bij de ingang van bedrijventerrein Weg & Land werd als zeer onveilig ervaren. Met de recente aanpassingen is het zicht tussen automobilist en fietser veel beter geworden.’

Welke snelheid beperkende maatregelen kunnen alsnog genomen worden in of vlak na de rotonde richting Bergweg-Zuid?

‘De gemeente ziet geen mogelijkheden om nog aanvullende maatregelen te treffen op de Bergweg-Zuid. Drempels vlak voor de woningen zijn vanwege de veenkade en trillinghinder geen optie.’

Waarom krijgen bewoners geen veilige oversteekplaats?

‘Een aparte oversteek is niet inpasbaar. Ons inziens is de veiligheid niet verslechterd ten opzichte van de ‘oude’ situatie. De gemeente heeft de verkeerssituatie goed bekeken, en acht de nieuwe situatie voldoende. We hebben er begrip voor dat de bewoners langs een drukke weg wonen, en daar hinder van ondervinden.’