donderdag 29 oktober 2020 | week 44
Home » Politiek » Burgermeetnet Lansingerland wil nulmeting
Martin Liefting voordat hij de commissie Ruimte op 14 januari jl. informeerde over het Burgermeetnet. Foto: Freek J. Zijlstra.

Burgermeetnet Lansingerland wil nulmeting

Burgermeetnet Lansingerland wil nulmeting

Lansingerland – Omdat er vrijwel niet gevlogen wordt van en naar Rotterdam The Hague Airport (RTHA), dringen de inwoners die het Burgermeetnet in stand houden er bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat op aan om officiële nulmetingen naar geluidsoverlast als gevolg van luchtvaart te doen. Aan DCMR wordt gevraagd metingen van ultrafijnstof uit te voeren. Naar de gemeente geeft het Burgermeetnet de noodzaak van uitbreiding van het aantal meetkasten op specifieke punten in onze gemeente aan.

Freek J. Zijlstra

Er is al eens vaker geprobeerd een nulmeting te doen. Op 14 en 15 november 2017 was er in verband met groot onderhoud van de start- en landingsbaan vrijwel geen vliegverkeer. TNO heeft toen in opdracht van RTHA metingen van ultrafijnstof verricht. Het was de bedoeling om die metingen als 0-waarde te gebruiken, zodat het netto effect van vliegverkeer bovenop de hoeveelheid fijnstof die afkomstig is uit andere bronnen, berekend kan worden. De meetresultaten tijdens de onderhoudsperiode waren onbruikbaar omdat de concentraties van ultrafijnstof door gebruikte werktuigen en asfaltering ter plaatse verstoord werden. Nu doet zich volgens de Burgermeetnetten in Schiebroek en Lansingerland de kans voor om het netjes over te doen.

Nu meten is zeker weten

Ook Michiel Muis van D66 vindt de huidige situatie uniek en bij uitstek geschikt om luchtkwaliteit èn geluidsniveaus te meten. Samen met Martin Liefting van Burgermeetnet Lansingerland (BML) (www.burgermeetnetlansingerland.nl) dringt hij er bij wethouder Simon Fortuyn op aan politieke druk op de minister en DCMR uit te oefenen.
Liefting meldt dat BML sinds de coronapandemie dagelijkse veel gunstiger fijnstofwaarden in de omgeving meet. Waren meetwaarden voordien vrijwel altijd boven de WHO- en de EU-norm (respectievelijk 20 en 40 microgram per kubieke meter), nu wordt er tijdens de crisis consequent onder beide grenswaarden gemeten. Een uitschieter naar beneden was de dagwaarde op 23 maart jl., namelijk slechts 7 ug/m3. Dat was wel anders op 21 januari jl., toen gemiddeld nog 312 ug/m3 werd gemeten.
De datasets van gemeten fijnstofwaarden worden nu gecorreleerd aan verkeersbewegingen per periode. Voorts meldt Liefting dat de DCMR volgens planning a.s. juni metingen van ultrafijnstof zou uitvoeren rond de luchthaven en zich zou beperken tot Schiebroek. Wellicht wordt er dan al weer op beperkte schaal gevlogen? Alle reden dus om die voorgenomen metingen nú al te doen en bovendien uit te breiden naar Lansingerland, stelt de BML.