donderdag 16 juli 2020 | week 29
Home » Politiek » Burgermeetnet heeft digitaal petitie aangeboden aan gedeputeerde
Met de klok mee: leden van het Burgermeetnet Lansingerland Mark van den Ende Martin Liefting en Hans van Teffelen bieden de petitie aan gedeputeerde Willy de Zoete aan.

Burgermeetnet heeft digitaal petitie aangeboden aan gedeputeerde

Burgermeetnet heeft digitaal petitie aangeboden aan gedeputeerde

Lansingerland – Het Burgermeetnet heeft op woensdag 13 mei jl. virtueel een door 727 inwoners ondertekende petitie aan gedeputeerde Willy de Zoete aangeboden om te benadrukken dat het nú de tijd is om een nulmeting van de hoeveelheid fijnstof door officiële instanties te laten uitvoeren. Het Burgermeetnet dringt er op aan waarnemingen vooral uit te voeren in gebieden die door het vliegverkeer van en naar Rotterdam The Hague Airport en wegverkeer over de N209 van grote invloed zijn op het leefklimaat in Lansingerland. De Zoete zegde toe deze meetresultaten aan Provinciale Staten beschikbaar te stellen.

Freek J. Zijlstra

In naburige wijken Schiebroek en Hillegersberg is al enkele jaren een bewonersvereniging actief onder de naam Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV). Deze vereniging richtte zich aanvankelijk vooral tegen geluidsoverlast en heeft daartoe een burgermeetnet opgezet. Het afgelopen halfjaar is het Burgermeetnet Lansingerland (BML) de luchtkwaliteit op tien verschillende locaties in Lansingerland gaan meten. Met de door de Provincie Zuid-Holland ter beschikking gestelde meetkastjes wordt de hoeveelheid fijnstof van 2,5 en 10 micrometer bepaald.

Schonere lucht echt mogelijk

Die metingen vanaf november 2019 lieten zien wat door veel inwoners werd gevreesd, namelijk dat de luchtkwaliteit in Lansingerland helemaal niet goed is. Tijdens de lockdown is het autoverkeer afgenomen en de hoeveelheid vliegbewegingen bijna wegvallen. De BML stelt gaandeweg een dermate verbetering van de luchtkwaliteit vast dat het daggemiddelden rond de WHO-norm uitkomen. Redenen te over voor de D66-fractie om in een eerder stadium het verzoek van BML aan wethouder Simon Fortuyn te steunen en hem op te roepen politieke druk op de minister en DCMR uit te oefenen om tot een officiële nulmeting voor luchtkwaliteit en geluidsniveau te komen. Het college van b. en w. heeft hier nog niet op gereageerd.

Provincie werkt mee

De meting van ultrafijnstof is vervroegd naar de periode april-juli. De virtuele petitie van Lansingerlandse BML onderstreept het belang van metingen naar de luchtkwaliteit tijdens de huidige periode van minder verkeersbewegingen. De groep die actief is in het Lansingerlandse Burgermeetnet ervaart de medewerking van De Zoete als steun in de rug voor het initiatief om de noodzaak van schone lucht blijvend onder de aandacht van het college en de gemeenteraad te brengen. Gedeputeerde De Zoete heeft aandacht voor de initiatieven van de BML, maar speelt geen rol in de activiteiten of opzet van de petitie.
De virtuele overhandiging van de petitie was door Ronald van der Stad van D66-Lansingerland georganiseerd. De Zoete merkte terloops op dat dit haar eerste petitie is die zij op deze virtuele manier in ontvangst nam. Ze bevestigde de vervroegde metingen van fijnstof en geluid die momenteel door DCMR plaatsvinden en permanent gemeten zullen blijven worden. Ze zegde toe de resultaten hiervan met de BML te laten delen. Ook deelde zij mee dat in de eerste commissievergadering na de zomer de resultaten besproken zullen worden. Experts zullen externe factoren, zoals de weersomstandigheden, meenemen in de analyse van de meetresultaten. De Zoete benadrukte wel dat autoverkeer en luchtvaart belangrijk zijn voor economie en samenleving en dat die daarom mee zullen wegen bij het formuleren van eindconclusies en aanbevelingen.
Het Burgermeetnet dankt de inwoners die de petitie ondertekenden.