woensdag 27 mei 2020 | week 22
Home » fbpost » Burgerlijk initiatief van Lansingerlanders wordt beloond

Burgerlijk initiatief van Lansingerlanders wordt beloond

Burgerlijk initiatief van Lansingerlanders wordt beloond

Lansingerland – Het was gezellig druk tijdens de bijeenkomst die een verrassing opleverde voor drie initiatiefnemers van het Lansingerlands Initiatief 2018-2019. Donderdagavond 27 juni werden zij uitgenodigd een cheque in ontvangst te komen nemen uit handen van de burgemeester.

Trees Borkus-Henskens

Op 23 mei besloot de raad de initiatieven ‘Terughalen Vrachtschuit’, ‘Plukberm of Eetbare Ruimte’ en ‘Pleisterplaats De Hichte’ door te laten gaan in het proces van het Lansingerlands Initiatief. Omdat het totaal aan aangevraagde subsidiebedragen lager is dan het subsidieplafond van het Lansingerlands Initiatief bleek het niet nodig te zijn om een Verkiezing te houden. Dit betekent dat voor deze initiatieven subsidiebeschikkingen worden opgesteld die het college vervolgens vaststelt. “We kunnen dus zeggen dat we drie ‘winnaars’ hebben!” aldus burgemeester Pieter van de Stadt.

€ 60.000 beschikbaar

Aan de in te dienen plannen werden ten aanzien van de vorige keer enkele aanvullende regels toegevoegd. Het bedrag dat te verdelen was werd verhoogd naar € 60.000 (was de helft) en het College toetst de initiatieven. De Raad bepaalt welke initiatieven doorgaan naar de verkiezing. De uitslag van de verkiezing van het Lansingerlands Initiatief is bepalend wie er wint en de winnaar wint maximaal 50% van het benodigde totaalbedrag.
Tijdens de eerste bijeenkomst in december vorig jaar waren er twaalf initiatiefnemers met zeer uiteenlopende initiatieven die de gemeente mooier, gezelliger, duurzamer en socialer zouden kunnen maken. In sommige gevallen kon de gemeente de initiatiefnemers al verder helpen. Bijvoorbeeld door een basisschool in contact te brengen met het hoogheemraadschap, omdat zij een groen schoolplein wilden en het realiseren van twee extra inritten (verlaging stoep) voor mindervaliden bij het gemeentehuis.
Vijf van de resterende initiatieven konden een plan indienen, waarna door het College werd getoetst op onder andere haalbaarheid, kosten en financiering, draagvlak en toegevoegde waarde. Tenslotte bleken drie initiatieven te voldoen aan de subsidieregels. Eén initiatief trok zich terug (de Kringmarkt, moeilijk om locatie te vinden) en één initiatief viel af: Voedingsadvies op school (commercieel belang). Omdat er maar drie initiatieven doorgingen, was een verkiezing niet nodig.

De winnaars

De winnaars van de tweede editie van het Lansingerlands Initiatief mochten om de beurt naar voren komen om hun cheque in ontvangst te nemen.
Sandy Rijs – van Antwerpen was de eerste die een cheque ( € 4.355) in ontvangst mocht nemen voor een plukberm of eetbare plekken. Eetbare plekken creëren in openbaar groen, bermen en vergeten stukjes groen. Een plek waar mensen kunnen zien, plukken, proeven en leren, zo dicht mogelijk bij hun eigen huis. Goed voor biodiversiteit, betere waterhuishouding, bodemverbetering en CO2 opname. Daarbij leert het kinderen en volwassenen omgaan met de natuur.
Cor Overmeer volgde als tweede voor het plan de vrachtschuit in de wateren van Berkel en Rodenrijs terug te halen (€48.000). De Historische Vereniging wil de schuit geschikt maken als ontmoetingsplek en podium voor de historie van Lansingerland. Hier worden oude verhalen verteld, over land- en tuinbouw, de vaarwegen, turfvervoer, enz. De vrachtschuit wordt gebruikt voor foto-exposities en lezingen over de ontstaansgeschiedenis van onze gemeente. Je geeft met dit initiatief het verleden weer een gezicht. Dit was het tweede ambitieuse plan van de voorzitter van de Historische Vereniging, want nog geen week eerder kon ’t Tolhek in De Groenzoom worden geopend.
Pleisterplaats De Hichte van Gert en Jellie van Vliet werd het derde beloonde initiatief ( € 5000). Zij gaan een rustpunt creëren in de tuin van Hoeve Cornelia op de Kleihoogt 1 in Berkel en Rodenrijs, waar ook atelier De Hichte is. Een heerlijke plek, vlakbij het water, waar je in een verbouwde schaftkeet even kunt rusten en naar toilet gaan, een bakje koffie of thee kunt maken, interessante informatie kunt vinden over de omgeving, je e-bike kunt opladen en je band plakken. Ideaal voor fietsers en wandelaars, die een bezoek brengen aan natuurgebied De Groenzoom.

Check Also

Zwembad De Windas weer geopend

Lansingerland - Met een ballonnenboog bij de entree en allemaal blije gezichten was het vrijdag 22 mei weer lekker druk in en rond zwembad De Windas. Die dag gingen de deuren weer open na een lange sluiting, veroorzaakt door het coronavirus. Dat voorlopig nog niet alles bij het oude is zal duidelijk zijn, maar het begin is er.

Geef een reactie