woensdag 5 augustus 2020 | week 32
Home » Nieuws » Burgemeester Van de Stadt: “Wat kan ík voor een ánder doen?”

Burgemeester Van de Stadt: “Wat kan ík voor een ánder doen?”

Burgemeester Van de Stadt: “Wat kan ík voor een ánder doen?”

Lansingerland – Op maandagavond 8 januari 2018 bent u van harte welkom in het gemeentehuis om het college van b. en w., raadsleden en de ambtelijke ondersteuning uw beste wensen voor het nieuwe jaar over te brengen. De nieuwjaarsbijeenkomst is voor alle inwoners. Dit jaar is het speciale thema ‘sport’. Naast de traditionele vrijwilligers van het jaar worden ook de sportkampioenen (NK, EK of WK) van 2017 in het zonnetje gezet.
We waren in de gelegenheid vooraf met burgemeester Pieter van de Stadt kort terug te blikken op het afgelopen jaar en hem met passie horen vertellen over de gemeente waar hij graag woont en werkt en die hij inmiddels in zijn hart gesloten heeft.

Freek J. Zijlstra

Lansingerland bestond in 2017 tien jaar en dat kan niemand ontgaan zijn. Burgemeester Pieter van de Stadt: “Rond het 10-jarig bestaan waren festiviteiten georganiseerd die door velen, ook van buiten onze dorpen, goed zijn bezocht, succesvol waren en positief zijn verlopen. Er was voor elk wat wils, variërend van een maïsdoolhof tot schoolse activiteiten. We hebben naar mijn gevoel daarmee ook gemarkeerd dat we het ‘financiële dal’ waaruit we weer opgeklommen zijn, definitief achter ons hebben gelaten. Dat alles nu rustig en stabiel is en goed gaat, wil niet zeggen dat we achterover kunnen leunen; er is nog genoeg te doen! Door het bereiken van een inwoneraantal boven de 60.000 inwoners kan het ambtelijk apparaat ook uitbreiden. Je kunt meer kracht ontwikkelen als je meer body hebt als gemeente. Dat is niet omdat we graag zoveel mogelijk ambtenaren willen hebben rondlopen, maar omdat we zo veel diensten aan de burgers naar behoren willen kunnen uitvoeren. We zijn wel honderd bedrijven in één. Onze rol varieert van administratieve taken tot een soort onderhoudsbedrijf van ruimtelijke voorzieningen tot een ministerie van buitenlandse zaken die contacten in de regio onderhoudt. Daar heb je kennis voor nodig en een zekere omvang.”
De gemeente zou grofweg zeven ambtenaren per 1000 inwoners in dienst kunnen hebben; in de huidige praktijk zijn dat er hoogstens vijf. De gemeente Lansingerland is een zogenaamde regiegemeente en heeft naast een kern vaste medewerkers gekozen voor het aantrekken van tijdelijke projectmedewerkers. “Het is daarin zoeken naar een goede balans van efficiëntie tegenover klantvriendelijke service,” aldus Van de Stadt.

Participatie

Bij de verantwoordelijkheden van de gemeente hoort ook het beheersbaar houden van onroerend goed. Komend uit dat diepe dal waarin onvoldoende geïnvesteerd kon worden in gebouwen voor sport, spel en verenigingsleven, subsidies bovendien fors omlaag gingen en naar efficiëntie gekeken moest worden, kan het zijn dat een vertrouwd gebouw nu afgestoten moet worden. Van de Stadt: “Het is zuur voor betrokkenen als er verhuisd moet worden, maar in onze gemeente hebben we nog steeds veel faciliteiten voor clubs en verenigingen. Lansingerland is rijk aan mensen die in hun vrije tijd actief zijn in verenigingsverband. Heel veel vrijwilligers zijn actief. Het is een goed gebruik dat we elk jaar tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst een aantal van hen in het zonnetje zetten, maar er zouden nog veel meer voordrachten kunnen zijn. Er wordt goed meegedacht hoe we samen de kosten omlaag kunnen brengen, bijvoorbeeld door Ledverlichting aan te brengen en opengevallen uren in zalen en op sportvelden efficiënt in te vullen. Zo wordt burgerparticipatie steeds vaker onderdeel van overheidsbeleid. Het is niet ‘hier heb je een voorziening, los het maar op’, maar een kwestie van meeleven, meedenken en meedoen. Als de portemonnee leeg is, kun je als gemeente niets doen. Nu zijn we echter weer zover dat we ruimte kunnen geven aan initiatieven vanuit de samenleving.”

Levensbestendig wonen

“Ik hoop dat de meeste inwoners vinden dat ze in een mooie werk- en leefomgeving wonen. Dat willen wij als gemeente zo veel mogelijk faciliteren en op dat punt mogen ze naar de gemeente toe wat mij betreft veeleisend zijn,” aldus Van de Stadt. “Toen Huize Sint Petrus bedreigd werd met sluiting, hebben we de regie op ons genomen en in aanvulling op de stappen die het Zorgkantoor heeft gezet, hebben wij een duwtje in de rug gegeven om met Wmo-gelden deze ouderenvoorziening open te houden, óók voor ouderen in de woonomgeving.”
Hij erkent het feit dat er een nijpend tekort is aan woonruimte voor jongeren en startende gezinnen met een kleine beurs en dat daar veel aandacht van politieke partijen voor is. “Het streefgetal naar het percentage huurwoningen is in Nederland 20%. Toch moet je dat elke keer bij het inrichten van een nieuwe woonwijk weer bevechten. De financiële belangen van grondontwikkelaars, huizenbouwers en gemeente zijn groot. Natuurlijk is voor een jongere die uit huis wil, maar wel in Lansingerland wil blijven wonen, een wachttijd van 4-5 jaar veel te groot. Dat lossen we niet alleen op door meer starterswoningen te bouwen, maar ook anders om te gaan met het huizenbezit. Ik noem het scheefwonen en het tijdig verhuizen van ouderen naar een levensbestendige woonvorm, liefst binnen de eigen woonwijk. Ik vind dat de gemeente al veel doet aan het sturen van woningbouw voor bepaalde doelgroepen en daar wordt door 3B Wonen als grootste huizenbezitter/verhuurder goed in meegedacht.”

Samenleving

Wat is de kracht van Lansingerland? Pieter van de Stadt: “Het gaat niet om de gemeente, de cruciale factor is de gemeenschap. Die is in de eerste plaats zélf verantwoordelijk voor het inrichten van onze samenleving. De gemeente speelt daarin slechts een faciliterende rol. Men moet zich afvragen ‘Wat willen wij zijn?’ en krachtig besluiten ‘Wij dóen het!’ en vervolgens met elkaar afspreken ‘Hoe gaan wij dat vormgeven?’. De samenleving begint bij jezelf. In de sport, in de cultuur, bij activiteiten met de buurtvereniging of het samen creëren van veiligheid in de leefomgeving. Zo krijg je van binnenuit een weerbare samenleving. Het begint met mensen die samen iets gaan doen, en daarvan getuigt het enorme contingent aan vrijwilligers. Het moet niet zo zijn dat steeds meer op dezelfde schouders terecht komt, zoals bij een mantelzorger. De samenleving wordt steeds veeleisender, ook naar vrijwilligers. Ik vind eigenlijk dat inwoners van alle leeftijden een stukje van hun vrije tijd als vrijwilliger moeten besteden aan anderen, in de sportclub, bij een vereniging, een dagje uit met ouderen, noem maar op. Ik ben niet religieus, maar ik onderschrijf de boodschap dat je moet omzien naar je naaste. Mensen denken tegenwoordig nogal eens vooral aan zichzelf. Ik wil graag een samenleving waarin mensen zich afvragen wat ze voor een ander kunnen doen!”