vrijdag 22 januari 2021 | week 03
Home » Heden & Verleden » Brand legt jeugdsociëteit Rotonde in de as
Hans Veenman schreef de verhalen die hij kort na de brand hoorde op.

Brand legt jeugdsociëteit Rotonde in de as

In deze aflevering (258) van Heden & Verleden gaan we terug naar woensdag 20 augustus 1980. In de nachtelijke uren ontstond brand in het gebouw van jeugdsociëteit Rotonde aan de Herenstraat in Berkel en Rodenrijs. Veertig jaar geleden alweer, maar voor velen als de dag van gisteren.

Wie wil reageren of ideeën heeft voor Heden & Verleden kan contact opnemen met de redactie: tel. 010 – 5118892 (keuze 2) of redactie@de-heraut.nl.

Door Annette Docter

Brand legt jeugdsociëteit Rotonde in de as

Berkel en Rodenrijs – In de nacht van dinsdag 19 op woensdag 20 augustus 1980, veertig jaar geleden, ontstond er brand in het gebouw van jeugdsociëteit Rotonde aan de Herenstraat. Er bleef weinig over van het pand. Een gebeurtenis die bij de toenmalige (bestuurs)leden in het geheugen gegrift staat.

Uit de krantenberichten van destijds (met dank aan Bert Berghout die de knipsels heeft bewaard) kan worden opgemaakt dat de brand om 03.00 uur ’s nachts werd ontdekt door een langsrijdende politieman die meteen politie en brandweer waarschuwde. Om 04.00 uur was de brandweer de brand meester, maar nog tot 07.00 uur werd er nageblust. Niet alleen het soosgebouw, maar ook de aangrenzende houten showroom van rijwielhandel Van Bommel brandde af. Tientallen fietsen gingen verloren.

Verslagenheid

Met tranen in de ogen en trieste gezichten verzamelden (bestuurs)leden zich woensdagochtend bij de restanten van hun geliefde Rotonde. Er was niets meer over van het kort ervoor nog opgeknapte pand.
De soos die ruim tien jaar in het pand was gehuisvest, zou die vrijdagavond voor het eerst na de zomervakantie weer opengaan. De afgelopen twee maanden was er hard aan het gebouw gewerkt. De muren waren betimmerd, nieuwe leidingen gelegd, geverfd. En dat nu allemaal voor niets. Ook de complete stereo-installatie, de volledige verzameling van honderden langspeelplaten en singels, alsmede de baruitrusting gingen verloren.
Hans Veenman, oud-voorzitter van Rotonde, zette voor het nageslacht en om de mensen aan het denken te zetten over de functie van Rotonde binnen de Berkelse samenleving, destijds op papier wat hij die woensdag 20 augustus in de Herenstraat hoorde (zie foto).
Hij schrijft over een huilende Rotonde-medewerker: ‘Daar gaat tien jaar van m’n leven naar de Filistijnen’. Een Rotonde-lid: ‘Niks meer, weg, zelfs alle foto’s zijn mee verbrand’. Een ander: ‘M’n eerste zoen was een Rotonde-zoen, m’n eerste vriendje een Rotonde-vriendje’, zelfs m’n echtgenoot is een Rotonde-man’.

Vervolg

Dat het bestuur zich niet liet kisten blijkt wel uit de snelle actie die het ondernam. Bestuurslid Erna Middendorp nodigde al snel alle leden uit voor een ledenvergadering op zaterdag 30 augustus in de kantine van CVV Berkel.
Burgemeester Reekers liet kort na de brand weten dat “al het mogelijke zal worden gedaan om het voortbestaan van de sociëteit te waarborgen. De gemeente heeft echter noch grond noch gebouwen beschikbaar”. In een vergadering van b en w met de fractievoorzitters was men het er unaniem over eens dat de brand niet het einde mocht betekenen van dit stuk jeugdwerk.
Ook de Hervormde kerk deelde die mening, zo is in een krantenbericht te lezen. “Hetgeen nu vlak voor aanvang van het nieuwe seizoen met een kant en klaar nieuw programma is gebeurd, is zeer triest”, verklaarde ds. Jonkman namens de kerk. “Maar het is nu meer dan ooit een zaak van alle sociale, politieke en kerkelijke instanties zich in te zetten voor het behoud van dit stuk open jongerenwerk”, vervolgde hij.
Uiteindelijk werd op vrijdagavond 26 september in het houten gebouw van hockeyvereniging Berkel en Rodenrijs tijdelijk onderdak gevonden.
Later werd na veel onderhandelen en fondsenwerving een nieuw pand aan de Oostersingel betrokken. Vanwege overlast van omwonenden verhuisde Rotonde uiteindelijk naar sportpark Het Hoge Land. Ook daar waren de problemen niet voorbij, want vanwege Vinex-woningbouw moest dat gebouw verplaatst worden naar de huidige locatie. Sinds mei 2018 is Stichting Rotonde opgeheven.