donderdag 3 december 2020 | week 49
Home » Politiek » Bouwen op een postzegelplan mag wel

Bouwen op een postzegelplan mag wel

Bouwen op een postzegelplan mag wel

Lansingerland – Nieuwbouw in het (historische) Lint-Zuid van Berkel en Rodenrijs kan niet zo maar. Daar zijn bindende afspraken over gemaakt in de structuurvisie. Ontwikkelaars zoeken de mazen in de plaatselijke regelgeving en omwonenden dienen tevergeefs zienswijzen in en blijven teleurgesteld achter. De gemeenteraad komt soms pas in beeld als de hazen al gelopen hebben. Zo ook bij het postzegelplan Rodenrijseweg 63. Een impressie over mislukte burgerparticipatie tijdens de commissievergadering Ruimte op 10 november jongstleden.

Freek J. Zijlstra

Inspreker en initiatiefnemer Willem Pelt heeft vijftig jaar in dit jarenvijftig huis gewoond. Hij wil naar een appartement, maar wordt steeds uitgeloot. Sinds 2017 is hij met de gemeente in gesprek over zijn plan voor Dorpsvilla De Lans, waarin plaats is voor tien energiezuinige appartementen. De architect presenteerde dat plan in augustus 2018 waarvoor draagvlak is gezocht in de directe woonomgeving. Het worden appartementen van 105-129 m2, waarvan acht met verkoopprijzen vanaf € 472.000 en twee ‘startersappartementen’ met een looptijd voor maximaal tien jaar en huren rond € 850. De verkoop is al gestart. Het betreft een souterrain, begane grond en twee verdiepingen. Het grote bouwvolume ligt naar achteren. Volgens projectontwikkelaar Hermes Project BV zijn tijdens de lange voorbereiding in overleg met omwonenden enkele aanpassingen in het plan aangebracht. De locatie dichtbij het dorpscentrum is heel geschikt voor senioren.
Enkele insprekende omwonenden voelen zich door de voortvarende aanpak geïntimideerd, vinden het plan niet passend in de omgeving en verwachten toenemende verkeersintensiteit rond hun woning. De huidige royale met groen ingerichte tuin aan de achterzijde worden parkeerplaatsen. ‘Wat is de status van een structuurvisie als met de aanduiding van een postzegelplan iets toch gerealiseerd kan worden’, is de hamvraag. De omwonenden die negen zienswijzen op het voorgenomen plan indienden, voelen zich door de beantwoording ervan en de communicatie met de gemeente vreselijk in de steek gelaten.

De commissie

Vijf fracties zijn ronduit enthousiast over het plan. Matthijs Machielse (VVD): “Mooi plan, goed passend in het Lint, begrijpelijke bezwaren van omwonenden, maar voor senioren prettig dichtbij het dorpscentrum.” Hans van der Stelt (CDA): “Goede invulling, er is grote behoefte aan dergelijke appartementen. Het aangezicht van het Lint wordt geen geweld aangedaan.” Jan Alsemgeest (WIJ Lansingerland): “Goed, mooi plan. Waarom zou het niet passen? Het moet kunnen, maar wel een uitzondering blijven.” Arjen Hofman (ChristenUnie): “Er zijn goede aanpassingen aangebracht, er is meegedacht.” Hij vraagt zich wel af of de verschillende communicatielijnen tijdens het proces zorgvuldig zijn gevolgd en voor iedereen helder zijn. Valmir Xhemaili (PvdA): “Fijn dat er twee sociale huurwoningen voor senioren bijkomen!”
Iets minder enthousiast is Jan Pieter Blonk (Leefbaar 3B): “Ik heb grote twijfels of het bestemmingsplan hiervoor moet worden aangepast. Dit moeten we niet willen; het schept een precedent. Dan is het hek van de dam!” Ronald van de Stad (D66): “De locatie wordt fundamenteel anders ingericht. De gemeenteraad is te laat ingelicht en bij het plan betrokken. Dit proces is ook weer niet zorgvuldig doorlopen. Participatie is toch meer dan alleen maar informeren!?” Anja de Geus (GroenLinks): “De cultuurhistorische waarde van het Lint neemt af. Waarom wordt er niet kleinschaliger en socialer gebouwd?”
Wethouder Kathy Arends ziet geen problemen: “Het is belangrijk dat de omgeving in kennis wordt gesteld van voorgenomen bouwplannen. Dat is gebeurd. De raad is tijdens verschillende fasen van het proces geïnformeerd. Elke situatie in het Lint wordt op zich beoordeeld. De huidige woning heeft geen cultuurhistorische waarde.”
Jan Pieter Blonk telt z’n knopen en ziet dat er een grote meerderheid in de raad vóór het plan is. Hij overweegt een tegenstem bij vaststelling van het bestemmingsplan tijdens de gemeenteraadsvergadering van 26 november aanstaande.