donderdag 28 januari 2021 | week 04
Home » Algemeen » Bloemen voor juf Jacqueline
Juf Jacqueline krijgt bloemen uit handen van haar collega meester Hugo.

Bloemen voor juf Jacqueline

Bloemen voor juf Jacqueline

Berkel en Rodenrijs – Op CBS Prins Willem-Alexander is bewust gekozen om de leerlingen een aanbod van kunst en cultuur aan te bieden. In samenwerking met Het Kunstgebouw, Het Muziekpand en de Cultuurtrein wordt een gevarieerd aanbod verzorgd. Juf Jacqueline coördineert samen met meester Hugo, die in december de opleiding afrondt, het cultuuronderwijs op de CBS Prins Willem-Alexander.

Zij kreeg van meester Hugo, collega en medestudent, bloemen uitgereikt voor het behalen van haar meesterproef en afronden van de opleiding cultuurbegeleider. Haar meesterproef ging over erfgoedonderwijs in de kleuterbouw. Aan de hand van de pas ontwikkelde erfgoedlessen van de Cultuurtrein heeft ze een project opa’s en oma’s samengesteld dat aansluit bij de visie van de PWA op onderwijs aan het jonge kind. Samen met haar collega’s uit de kleutergroepen heeft ze met de leerlingen gekeken naar de tijd toen opa en oma klein waren. Waar speelden opa en oma vroeger mee en wat deden ze op school? Hoe zagen de telefoons en andere spullen er toen uit? Welke liedjes zongen ze en welke boekjes lazen ze? De opa’s en oma’s kwamen op school om met de leerlingen de spelletjes en opdrachten uit hun kleutertijd te spelen. Het was ook leuk om te ontdekken dat sommige dingen echt nog steeds hetzelfde zijn. Sommige verhalen, liedjes en spelletjes gebruiken we nog steeds. En ook oma’s recept voor appelmoes smaakte de kinderen goed.

Creativiteit

Erfgoed is een van de onderdelen van cultuureducatie. Vanuit deze vakken wordt er gewerkt aan de creativiteit. Creativiteit in denken, oplossend vermogen, kritisch zijn en een mening vormen. De leerlingen volgen workshops, dans, theater, beeldhouwen en literatuur naast de wekelijke lessen muziek. Er worden musea en theatervoorstellingen bezocht. Ze ontdekken hun talenten en kunnen deze uitbouwen. Door een veelzijdig aanbod wordt interesse gewekt voor kunst en cultuur.