vrijdag 25 september 2020 | week 39
Home » Algemeen » Blij met eerste fysieke lessen op school voor alle leerlingen
Iedereen heeft de draad ‘aangepast’ weer vol energie opgepakt.

Blij met eerste fysieke lessen op school voor alle leerlingen

Middelbare scholen weer open

Blij met eerste fysieke lessen op school voor alle leerlingen

Lansingerland – Niet alleen de basisscholen konden de deuren weer open zetten voor de start van een nieuw schooljaar, ook voor de scholen voor voortgezet onderwijs is het sein op groen gezet door het ministerie. In de weken voorafgaand aan deze opening is een plan opgesteld en het schoolgebouw opnieuw ingericht. Zo ook de Melanchthon Business School en Lentiz MBO Oostland, beide gevestigd aan de Wilgenlei in Bleiswijk.

Trees Borkus-Henskens

“Voor de zomervakantie tekenden zich drie scenario’s af,” blikt directeur Cees de Jong terug. “Open gaan of de ‘anderhalve meter school’ handhaven (met steeds kleine groepjes op school en online verder werken, zoals in juni-juli) of dicht gaan met uitsluitend online onderwijs op afstand. Gelukkig is nu gekozen voor de eerste optie. We hebben het geluk dat we beschikken over een nieuw schoolgebouw, dat is geopend in 2017. Het gebouw voldoet volledig aan het Bouwbesluit 2012 en ons CO2-gestuurde ventilatiesysteem is als veilig getest. Omdat voor de mbo-studenten van Lentiz MBO Oostland voorlopig nog de ‘anderhalf meter eisen’ gelden is in de vakantie een apart bijgebouw geplaatst op de parkeerplaats, dat eveneens volledig Coronaproof is ingericht”.

Aan de slag

De school houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM. Een week voor de opening ging de schoolleiding rond de tafel en werd een protocol gemaakt, dat vervolgens is besproken met het hele team. Met daarin de voor velen al bekende hygiënische handelingen en gebruiken, zoals het ontsmetten van de handen bij binnenkomst, het ontsmetten van de eigen tafel bij binnenkomst en het verlaten van het lokaal, er wordt veel geventileerd in de school, in principe geen mondkapjes (alleen op verzoek), een duidelijke looprichting die is aangegeven met pijlen om de afstand te bewaren en een scherm en ‘afstandtape’ in alle lokalen voor elke docent. Afspraken met ouders gaan zo veel als mogelijk via mail, telefoon of online en bij hoge uitzondering op school. Ook docenten wordt gevraagd na afloop van de lessen zoveel mogelijk thuis te werken, maar wel beschikbaar en bereikbaar te blijven. Er worden geen handen geschud en kuchen/niesen gebeurt in de elleboog.
“Iedereen is blij dat we weer begonnen zijn, maar we houden steeds de vinger aan de pols. Over twee weken evalueren we onze aanpak met het team. Ouders en leerlingen worden geënquêteerd en de uitkomsten nemen we steeds mee in de kwaliteitscontroles. Vanzelfsprekend staat de gezondheid van alle gebruikers voorop. Op deze wijze zetten we als school maximaal in om alles goed te laten verlopen. Het blijft toch een onzeker jaar en iedereen die positief getest is verwachten we pas weer terug in de school als de test negatief is.”

Mondkapjes

De leerlingen komen zonder mondkapjes naar school, maar de docent heeft de keuze om er een te dragen. “We hebben als school gekozen voor een transparant mondmasker, dat de docent bijvoorbeeld gebruikt als het werk het noodzakelijk maakt dat hij dichter bij de leerlingen moet staan”, vertelt André Molenaar, adjunct-directeur. “We hebben ook een tweede personeelskamer ingericht om onderling voldoende afstand te kunnen houden en de pauzes zijn gespreid.” Met de leerlingenraad wordt alles besproken en ook met de ouders is regelmatig digitaal contact, minimaal eens in de maand of natuurlijk vaker als dat nodig is.
Rondlopend door de school lijkt alles weer normaal. Klassen vol leerlingen, een docent die zijn werk weer kan doen, een serene rust en belangstelling. Kijk je echter naar de grond dan zie je de pijlen, de tafels met ontsmettingsmiddel, een groot vierkant gemarkeerd op de vloer aan de voet van de trap: plek voor een docent die de leerlingstromen in de gaten houdt tijdens de pauzes.
“Niemand weet hoe lang we dit nog vol moeten houden,” weet ook De Jong, maar hij is zowel trots op zijn team als op de leerlingen; de school is weer open en iedereen heeft de draad ‘aangepast’ weer vol energie opgepakt.