maandag 8 maart 2021 | week 10
Home » Lezersschrijven » Biomassa

Biomassa

Er moet me iets van het hart. Dinsdagavond 9 feb heb ik op NPO 2 de uitzending van De Hofbar van Rutger van Castricum gezien. Misschien heeft u de uitzending ook gezien, zo niet dan is het zeker aan te raden deze terug te kijken. Waar ging het over? Over biomassa.
In juni afgelopen jaar kwamen Frans Timmermans en Diederik Samson, laatstgenoemde is mede beleidsmaker van de Green Deal, met nieuwe richtlijnen namens de EU voor biomassaverbranding ter vervanging van fossiele brandstoffen. Nederland is in deze koploper wat betreft houtige biomassa. En dat terwijl het draagvlak voor houtige biomassacentrales op dit moment in de samenleving ver te zoeken is.
Er werden rekenmodellen getoond; door Diederik Samson en Frans Timmermans verwoord.
Rutger Castricum ging in gesprek met verschillende onafhankelijke wetenschappers en natuurdeskundigen, die de noodklok luiden, omdat hout stoken überhaupt niet duurzaam is. Het is shockerend te horen dat Nederland inmiddels al meer dan 200 biomassacentrales heeft en er nog meer dan 100 bijkomen. Al die meer dan 200 biomassacentrales kunnen niet draaien op alleen snoeiafval. Bij lange na niet!
Deze biomassacentrales kunnen bestaan dankzij de enorme EU subsidies. Nederland kan, qua grootte, niet meer dan 10 biomassacentrales hebben, berekende een van de wetenschappers. Hoe positief klinkt het als Diederik Samson zegt dat “hij” miljoenen bomen wil aanplanten. Natuurlijk is dat een mooi streven. Eigenlijk klinkt het meer romantisch; een utopie. Bomen die tientallen, misschien honderden jaren hebben staan groeien, worden hup versnipperd en in de (o.a. Vattenfall) centrales verbrand. We hebben geen tijd meer, lees ik in o.a. de Green New Deal Nederland in het verkiezingsprogramma van GroenLinks. Binnen 10 jaar moet de economie circulair zijn. Dat is een uitstekend streven met tal van positieve punten. Maar wat bomen betreft, gaat dat niet lukken. Er wordt zo meer gesloopt dan opgebouwd.
Wij van Actiegroep Stop de Bomenkap Lansingerland kunnen in deze weinig betekenen Wij houden het dan ook “dichtbij huis”. We hebben de laanbomen aan de Merenweg kunnen behouden, mede o.a. de politiek hier. En zo zijn we de laatste twee jaar in gesprek met Staatsbosbeheer alhier over de bomen in het recreatieschap. En worden hier en daar kleine compromissen gesloten. Daar zijn we blij om. Spaar onze bomen met hun vele functies waar dat kan. Respect voor oude bomen.
Mijn vraag is om ook binnen de bebouwde kom van de gemeentes bedachtzaam om te gaan met het afgeven van vergunningen om bomen te kappen. Een handtekening of een akkoord is snel gegeven. En het zal u duidelijk zijn: niet nog meer biomassacentrales in onze gemeente.

Tineke van der Knaap
Namens Actiegroep Stop de Bomenkap Lansingerland