vrijdag 10 juli 2020 | week 28
Home » Sport » Biljartkampioenschap Lansingerland 60+
Berkel en Rodenrijs - Voor de dertiende maal wordt in de maand maart het succesvolle (libre) Biljartkampioenschap Lansingerland 60+ georganiseerd in het clubgebouw van TOGB in Berkel en Rodenrijs. Biljarters kunnen zich voor 1 februari inschrijven.

Biljartkampioenschap Lansingerland 60+

Biljartkampioenschap Lansingerland 60+

Berkel en Rodenrijs – Voor de dertiende maal wordt in de maand maart het succesvolle (libre) Biljartkampioenschap Lansingerland 60+ georganiseerd in het clubgebouw van TOGB in Berkel en Rodenrijs. Biljarters kunnen zich voor 1 februari inschrijven.

Aan deelname zijn wel enkele voorwaarden verbonden: u moet geboren zijn vóór 01-03-1960, woonachtig zijn in de gemeente Lansingerland en lid zijn van een biljartvereniging. Dit laatste is nodig om uw speelsterkte zo objectief mogelijk vast te stellen. Wie niet in Lansingerland woont, maar wel lid is van een biljartvereniging in Lansingerland, is ook welkom als deelnemer.
In de eerste ronde speelt men in een poule van drie deelnemers, zodat iedereen verzekerd is van minimaal twee partijen. In deze ronde zal worden getracht spelers van gelijke sterkte bij elkaar in te delen. De overige ronden worden via een knock-out systeem gespeeld.
De speeldagen voor de 1e ronde zijn vrijdag 28 februari, de maandagen 2 en 9 maart en de vrijdagen 6 en 13 maart. Op de maandagen wordt er alleen ’s ochtends en ’s avonds gespeeld en vrijdags spelen we ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds. Op uw inschrijfformulier kunt u aangeven welke dagen of dagdelen u absoluut niet kunt spelen.
Wie door is naar de 2e ronde, dan kan deze gespeeld worden op maandag 16 of vrijdag 20 maart. Aansluitend volgt de 3e ronde. De finaledag is op vrijdag 27 maart, wanneer de laatste acht finalisten in actie komen.
Deelname kost € 6 (onkostenvergoeding) te voldoen bij aanvang van uw eerste partij.
Uw inschrijfformulier kunt u inleveren bij de contactpersoon van uw vereniging of opsturen naar Aad van der Meer, Zwanebloemstraat 22, 2651 MH Berkel en Rodenrijs. Email: agavdmeer@gmail.com. De sluitingstermijn is 1 februari 2020.