donderdag 4 maart 2021 | week 09
Home » Algemeen » Bijeenkomst ‘Wmo en cliënteninspraak’

Bijeenkomst ‘Wmo en cliënteninspraak’

Berkel en Rodenrisj – Op 7 december houdt het Regionaal Patiënten Consumenten Platform – Delft Westland Oostland in samenwerking met de 3B-gemeenten een bijeenkomst over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en cliënteninspraak in de 3B-gemeenten. De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de Wmo in Lansingerland.

Gemeenten zijn vanaf volgend jaar verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet, die in de plaats komt van onder andere de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) en de Welzijnswet. Daarnaast wordt de huishoudelijke verzorging van bijvoorbeeld ouderen en mensen met een beperking voortaan door de gemeenten geregeld.
In de nieuw te vormen gemeente Lansingerland is 2007 een overgangsjaar: de Wmo is zo’n belangrijk onderwerp dat de drie gemeenten begin dit jaar hebben besloten dat de nieuwe gemeente Lansingerland daar de principiële beslissingen over moeten nemen. Op 1 januari 2007 veranderen daarom nog maar enkele zaken in de gemeente en merken inwoners weinig tot niets van de invoering van de Wmo. Per 1 januari 2008 zal de nieuwe wet ook in Lansingerland volledig zijn ingevoerd.
Het eerste deel van deze bijeenkomst staat in het teken van informatie over de WMO en de mogelijkheden van cliëntenparticipatie daarbinnen.
Tijdens het tweede deel van de middag zal het uitwisselen van ideeën, gedachten en wensen wat betreft inspraakmogelijkheden centraal staan. De discussie zal geleid worden door Tenda Hoffmans van het Tympaan Instituut.

Informatie
De bijeenkomst wordt gehouden op 7 december van 13.30 tot 17.00 uur (inloop vanaf 13.00 uur) in zalencentrum Rehoboth, Wilhelminastraat 2 te Berkel en Rodenrijs.
Gezien de beperkte hoeveelheid plaatsen wordt geïnteresseerden gevraagd zich aan te melden. Dat kan via telefoonnummer 015 – 214 64 33 of e-mail: lvisser@rpcp-dwo.nl. Deelname aan de bijeenkomst is gratis.