maandag 1 juni 2020 | week 23
Home » fbpost » “Bij voornemens alleen kan het niet blijven!”

“Bij voornemens alleen kan het niet blijven!”

Directeur 3B Wonen Hanneke Vliet Vlieland over sociale woningbouw:

“Bij voornemens alleen kan het niet blijven!”

Lansingerland – Hanneke Vliet Vlieland is vanaf 1 maart 2019 de nieuwe directeur van woningcorporatie 3B Wonen. Wij hadden een hernieuwd kennismakingsgesprek met haar nu ze Welzijn heeft ingeruild voor Wonen.

Door Freek J. Zijlstra

Hanneke Vliet Vlieland (48) groeide op in Zeeland en vertrok rond haar achttiende voor een opleiding in de sociale wetenschappen en kwam via Tilburg, Leiden en Den Haag in Lansingerland terecht waar ze inmiddels 17 jaar met haar man en twee zoons (20 en 17 jaar) woont. In haar vrije tijd doet ze aan hardlopen en zo kun je haar rond de Pinksterdagen als fervent deelneemster van de Roparun spotten. Zorg en maatschappelijke vraagstukken zijn haar steel. Drie jaar geleden verwisselde ze werkomgeving van Welzijn Lansingeland voor die van de Hoeksche Waard. Daar heeft ze de boel weer aardig op de rit gezet en toen zag ze, misschien nog wat aan de vroege kant, de vacature bij 3B Wonen.

Waarom heeft u gesolliciteerd? Welzijnswerk is toch wat anders dan sociale woningverhuur?

Hanneke: “Het profiel sloot goed aan bij mijn kwaliteiten en wat ik leuk vind. Zo ben ik een traject van een half jaar, inclusief toetsingen door de Autoriteit Woningcorporaties, ingegaan tot aan mijn aanstelling per maart jl. rond was. Ik heb me daardoor goed in de sector kunnen inlezen en verdiepen. In de Hoeksche Waard zaten Welzijn en de woningcorporatie in hetzelfde pand. Ogenschijnlijk werk je met mensen of stenen. Maar de maatschappelijke opgave en het feit dat je dingen doet voor mensen die het niet zelfstandig voor elkaar kunnen krijgen, is hetzelfde. Verder lijkt de bestuursvorm van beide organisaties best veel op elkaar. Het gaat nooit over winst maken; je doet alles ten bate van de doelgroep waarvoor je dingen wilt organiseren. Het maatschappelijk belang staat altijd voorop. Dat is een beetje de rode draad in mijn werkend leven.”

Hoe staat u in het spanningsveld van het tekort aan sociale huurwoningen?

“3B Wonen wil graag meer bouwen! In de regio Rijnmond neemt de vraag naar sociale huurwoningen nog steeds toe, de hoeveelheid bemiddelbare woningen neemt af en de reguliere wachttijden worden nog steeds langer. Er moet dus ergens in dat proces een versnelling worden aangebracht. Het is niet reëel om te denken dat we in een paar jaar tijd de achterstand ingelopen hebben. Interessant is om te kijken of bestemmingsplannen voor kansrijke projecten, ook de kleinschalige inbrei-locaties, sneller en effectiever afgehandeld kunnen worden. Ik denk dat er ook iets andere keuzes gemaakt moeten worden en dat de balans verschoven moet worden naar de bouw van sociale huurwoningen. Dan is het bijbouwen van 1.600, of 2.000 sociale huurwoningen tot 2030 – zoals de Provincie wil – mogelijk, maar het blijft een enorme uitdaging! Dat kan alleen als we de handen ineenslaan. Bij voornemens alleen kan het niet blijven.”

Hoe gaat u dat aanpakken?

Hanneke: “Ik wil graag in dialoog met het college van b. en w. en de politiek. Er zijn best veel misverstanden over wat wel en niet kan. Het beschikbaar hebben van voldoende sociale huurwoningen is onze corebusiness. Om midden-huurwoningen aan te kunnen bieden, moet de wet en financieringsstructuur veranderd worden, hoewel de markttoets nu wel versimpeld is.
Er liggen voor ons als woningcorporatie echter voldoende uitdagingen. De wereld van de sociale huursector ziet er niet meer hetzelfde als twintig jaar geleden uit, maar we werken nog in oude structuren. De zorginstelling van vroeger is de wijk van nu, maar dan moeten we die wijk daar wel op inrichten.
We moeten onderdak bieden aan starters en mensen die gescheiden zijn, waarvoor we bijvoorbeeld veel tweekamerappartementen nodig hebben. Het aantal senioren, die ook langer zelfstandig blijven wonen, gaat de komende jaren toenemen. Die willen graag in een appartement met meerdere kamers wonen of in een ‘knarrenhof’. Dat zou uitstekend in een kleinschalige inbrei-locatie kunnen. Alle beetjes helpen om de achterstand in te lopen.
Wij zijn als woningcorporatie aanwezig in woonwijken en kunnen zo bijdragen in het omzien naar elkaar, in het opzetten van een zorgnetwerk. Onze opzichters en complexbeheerders kennen de mensen in de wijk, komen achter de voordeur en weten wat er speelt. Het aantal mensen met een ‘rugzakje’ neemt toe, over welke problemen het dan ook gaat. Het moet niet zo zijn dat we met elkaar pas in actie komen als er overlast is.”

Welke stappen gaat u zetten in verduurzaming?

“We lopen in de regio voorop. Van de oudere bestanden zijn de grote inhaalslagen al gemaakt wat betreft het aanbrengen van dubbelglas en dak- of spouwmuurisolatie. We wachten de keuzes van de gemeente per woonwijk af als het gaat om aardgasvrij maken en het aansluiten op de warmterotonde, een ander warmtenet of het gebruik van aardwarmte. Intussen moet je doen wat verstandig is en daarom worden dit jaar al op de duizendste woning zonnepanelen aangebracht, zónder dat we die investering in de huurprijs verrekenen. Dat voordeel komt bij de huurder terecht, die echt een lagere energierekening gaat betalen!”

Geef een reactie