donderdag 28 januari 2021 | week 04
Home » Heden & Verleden » Bewonersorganisatie Rotte viert jubileum bescheiden
Aandacht voor het nieuw aangelegde fietspad (voor de snelle fietsers) langs de Rottebandreef.

Bewonersorganisatie Rotte viert jubileum bescheiden

In deze aflevering (268) van Heden & Verleden de Bewonersorganisatie Rotte die dit jaar haar 30-jarig bestaan viert.

Wie wil reageren of ideeën heeft voor Heden & Verleden kan contact opnemen met de redactie: tel. 010 – 5118892 (keuze 2) of redactie@de-heraut.nl.

Door Trees Borkus-Henskens

Bewonersorganisatie Rotte viert jubileum bescheiden

Bergschenhoek – De Bewonersorganisatie Rotte (BOR) viert deze maand het 30-jarig bestaan. Een zesde lustrum waar op bescheiden wijze bij wordt stilgestaan, omdat de corona omstandigheden verhinderen om feestelijk uit te pakken. Wat de bewoners bindt is dat zij in een bijzonder en mooi gebied wonen. Een gebied met een rijke historie, natuur en ruimte.

Een gebied dat in de loop der jaren de nodige veranderingen heeft ondergaan. Positieve veranderingen zoals de ontwikkeling en inrichting van het Lage en Hoge Bergse Bos. Het recreatiegebied vormt de achtertuin van de Rottekadebewoners die daar zowel trots op zijn als er van genieten. Net zoals de vele recreanten die vanuit de directe omgeving naar het gebied komen. Maar het woon- en leefklimaat kent ook bedreigingen.

Baileybrug

Directe aanleiding te komen tot oprichting van een officiële vereniging was het plan voor de bouw van een baileybrug over de Rotte. Een hoge, stalen verkeersbrug waartegen de bewoners in het geweer kwamen. Omwonenden vreesden grote lawaaioverlast. Het verweer leverde succes op en de brug kwam er niet. Wel sloten in die tijd de meeste bewoners van de Rottekade zich bij de nieuw opgerichte vereniging aan en werden lid van de BOR. Op 21 november 1990 zette het eerste bestuur de handtekening onder de oprichtingsakte: voorzitter Kees Brons, secretaris Henriëtte Broersen, penningmeester George Alers en de leden Arie Zwartendijk, Jan Vreeburg, George de Vogel, Axel Koning en Jan Doornbos. “Er werd vergaderd in ’t Schooltje, een gebouw dat in die tijd als buurtcentrum werd gebruikt, maar inmiddels door de gemeente is verkocht. Ook tal van activiteiten en feesten werden er georganiseerd. Het vormde het middelpunt van de buurt; een echt ontmoetingscentrum,” weet Kees Brons, het enige bestuurslid uit de beginperiode die ook nu nog langs de Rotte woont.

Brede inzet

Inmiddels hanteert Hannie van den Heuvel al weer heel wat jaren de voorzittershamer van de BOR met Ingeborg Neeleman als algemeen bestuurslid. Sinds dit jaar terzijde gestaan door Kees Kornelissen als secretaris en Hans Wijker als penningmeester, met inmiddels een kleine honderd leden.
“In die 30 jaar is er heel wat gebeurd. De BOR heeft de missie zich actief en op een positieve manier in te zetten om het woon- en leefklimaat te bevorderen,” kan Hannie na al die jaren constateren. We werken daarin nauw samen met Rotte-Verband (een samenwerking van alle bewonersorganisaties rond de Rotte), een stichting die zich inzet voor het behoud van het Rottemerengebied.” De voorzitter van de vereniging heeft zitting in het bestuur van deze stichting. Zo kan de BOR ook in groter verband veel bereiken. “We zijn een goede gesprekspartner naar de gemeente toe, maar ook naar het recreatieschap, het Hoogheemraadschap en andere partijen. We hebben ook onderling als verenigingen goede contacten. Er worden ervaringen en deskundigheid uitgewisseld en tips gegeven. De BOR zelf geeft een nieuwsbrief uit; eerst huis aan huis bij alle leden in de brievenbus in de tijd van de stencils, maar inmiddels in een digitale vorm en daar zijn we trots op.
Kees Brons herinnert zich uit zijn periode als voorzitter: “In die tijd werkte ik als toezichthouder bij het Hoogheemraadschap. Toen er plannen kwamen om grond te gaan storten langs de Hoeksekade (waar nu een camping is) kon ik gelukkig net op tijd aan de bel trekken, want op die plek lagen allerlei leidingen. De hele operatie kon nog net op tijd worden afgeblazen. Ook werden plannen gemaakt voor drie doorsteken van de Rottekade naar de Rottebandreef zonder overleg met de bewoners. De eerste werd een brug over de lager gelegen boezem, de tweede werd de brug over de Rotte die in 1994 bij de Vaandragerdreef werd gerealiseerd en de derde is er nooit gekomen. Leuk was de jaarlijkse schoonmaakactie die we met elkaar organiseerden. De zaterdag voor Pasen maakten we met de bewoners de Rottekade helemaal schoon.”

Voldoening

De vereniging kijkt met voldoening terug op een aantal positieve ontwikkelingen waaraan zij heeft bijgedragen. Hannie van den Heuvel: “Wij willen dit gebied koesteren, niet alleen voor ons, maar voor iedereen die van dit mooie gebied wil genieten. Dat die brug er niet kwam was een goed resultaat. We zijn ook heel erg betrokken geweest bij de inrichting van het Lage en Hoge Bergse Bos en de golfbaan. Daarin stond voor ons het behoud van het openbare karakter centraal.” Een ander succes dat de vereniging samen met veel bewoners boekte, was dat zij rond 2000 door intensief actie te voeren de plannen van tafel wisten te krijgen om boven op de skiberg in het Hoge Bergse Bos een grote, de omgeving ontsierende indoor skihal te bouwen. Een appartementengebouw op een ‘postzegeltje’ grond richting de Irenebrug haalde het evenmin. Wel kwamen er paaltjes op de Rottekade te staan om het doorgaand verkeer te mijden en alleen toegang te verschaffen voor bestemmingsverkeer.
Het plan voor de komst van een Hoogwaardige Openbaar Vervoer busverbinding tussen Delft en station Alexander in Rotterdam veroorzaakte flink wat onrust aan de Rotte, want de route liep dwars door het recreatiegebied. Maar ook dit plan verdween in de kast. Evenals het plan een Rottekijker te plaatsen vlakbij de Vaandragerdreef. De bewoners wisten er niets van en hoorden dit pas toen het hout al klaar lag. Na een half jaar werd het hout weer weggehaald en gaat men er vanuit dat dit plan zonder enthousiaste ontvangst van de bewoners niet doorgaat. Waar nog wel (sinds de realisatie van het nieuwe gemaal) op wordt gewacht is een kinderspeelplaats vlakbij deze plek.

A16

Toen de plannen voor de aanleg van de verbinding A13/A16 in beeld kwamen zag het bestuur van de BOR in de achterliggende jaren alle modellen voorbij komen. “Met de plannen zoals ze er uiteindelijk liggen kunnen we content zijn: aan de zijkant van het gebied en onder de Rotte door. Een duidelijke verbetering die we samen met veel andere organisaties hebben bereikt.” Er is in die 30 jaar al heel wat gebeurd aan de Rotte dat de BOR meebeleefde en ten goede heeft kunnen keren. Maar in een zo groot gebied en met zoveel gebruikers en bewoners blijft er altijd een volle agenda. “Omdat we niet meer in ’t Schooltje bijeen kunnen komen hebben we de ALV in de locatie van Rotta aan de Hoeksekade gehouden. Het blijft belangrijk elkaar te ontmoeten en samen van gedachten te wisselen, dus daar sloot al eens een gezellige maaltijd in de vorm van Chinese gerechten en een barbecue bij aan. Ook Burendagen blijven belangrijk om te organiseren. Bovendien gebeuren hier nog steeds zaken die om aandacht vragen. Zoals de vele loslopende honden, de voorbijsjesende wielrenners, de te luidruchtig ronkende motoren, om er slechts enkele te noemen.” Geen jubileumfeestje dit jaar, maar wel ruimte voor een jubileumbloemetje waar alle leden mee werden verrast.