vrijdag 10 juli 2020 | week 28
Home » Algemeen » Bewoners voorzien samen hun schuurtjes en garages van een groen dak

Bewoners voorzien samen hun schuurtjes en garages van een groen dak

Bewoners voorzien samen hun schuurtjes en garages van een groen dak

Berkel en Rodenrijs – Acht bewoners (paren) in de Weidebuurt konden zaterdagochtend het dak op! Letterlijk wel te verstaan, want ze gingen collectief van start met het leggen van een groen dak op hun schuurtjes en garages. Eind maart organiseerde Stefan van den Helder – een van de bewoners van de Pijlkruidstraat in de Berkelse Weidebuurt – een klimaatcafé waarbij alle buren werden uitgenodigd aanwezig te zijn.

Door Trees Borkus-Henskens

Via Skype werd een contact gelegd met Marc Rotmans, de man die alle informatie kon verstrekken over het aanbrengen van een groen Sedum dak. Er konden door de aanwezigen vragen worden gesteld en ook de kosten werden in beeld gebracht. “Veel buurten in de stad hebben tuintjes met schuren waarop de hele buurt dagelijks uitkijkt. Je bent er bijna aan gewend dat je grijze daken ziet als je over die schuurtjes uitkijkt. Als bewoners onze voorbeelden van groene daken zien, beseffen ze dat het ook anders kan. Veel liever zouden ze groen begroeide daken zien. Met een variëteit aan vogels, bijen en vlinders,” wist Marc Rotmans, voorzitter van de Stichting Roof Update. “Maar de kennis ontbreekt, waar begin je met zoiets, wat kost dat wel niet?” Hij bracht duidelijkheid bij de bewoners.

Acht eersten

Na deze avond besloten acht bewoners deel te nemen aan het samen vergroenen van hun omgeving en dat zelf ter hand te nemen. Er werd subsidie aangevraagd en toegekend door de gemeente, de Tuin van de Toekomst en het Hoogheemraadschap van Delfland. Vervolgens werd een datum geprikt en konden de benodigde materialen worden besteld. De buren gingen zaterdagochtend 31 augustus samen aan de slag. De taken werden onderling verdeeld; aanvoerders, dakleggers, catering, het verliep gesmeerd. Met als resultaat dat het werk er voor enen al op zat en alles opgeruimd kon worden. Tijdens het werk kwamen ook enkele omwonenden even een kijkje nemen, waarbij sommigen hun spijt uitspraken dat ze niet mee hadden gedaan, dus wellicht heeft deze bewonersactie spoedig een vervolg. Stefan rekende voor: “De kosten van het vergroenen van het dak zijn afhankelijk van de grootte. Maar het merendeel van de daken die wij legden kostten uiteindelijk € 150,- per stuk. Mede dankzij de subsidie en het zelf uitvoeren van het werk.”
De productieve en nuttige dag werd afgesloten met de jaarlijkse buurtbarbecue.
“Samen duurzaam; de gemeente ondersteunt dat breed,” aldus wethouder Albert Abee die zaterdagochtend samen met een medewerker van de gemeente een kijkje kwam nemen in de Pijlkruidstraat. “De ontwikkelingen rond duurzaamheid staan nog in de kinderschoenen, maar er zijn al goede stappen gezet en initiatieven genomen.”