maandag 28 september 2020 | week 40
Home » fbpost » Bewoners bieden wethouder petitie Driehoek Noordpolder aan
De overhandiging van de petitie met v.l.n.r. mevrouw Verhoeff de heer Van der Lubbe mevrouw De Bruin de heer Akveld de heer Van den Oever wethouder Arends en de heer Hansink.

Bewoners bieden wethouder petitie Driehoek Noordpolder aan

Bewoners bieden wethouder petitie Driehoek Noordpolder aan

Berkel en Rodenrijs – Een delegatie van bewoners van de Edelsteenwijk heeft woensdag 18 december een petitie aangeboden aan wethouder Kathy Arends. Met deze petitie vragen zij aan de wethouder om de Driehoek Noordpolder groen en onbebouwd te laten.

De verontruste bewoners reageren hiermee op een plan dat door de firma Blauwhoed is opgesteld in nauw overleg met de gemeente Lansingerland. Het plan voorziet in een honderdtal woningen op een deel van de weilanden in de Driehoek Noordpolder. Bewoners van de bestaande Edelsteenwijk voelen zich overvallen door dit tot in detail uitgewerkte plan en hebben dit duidelijk kenbaar gemaakt in de raadsvergadering van 28 november jl.
De grond in de Driehoek Noordpolder waar het hier over gaat, is al sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw in handen van de projectontwikkelaar. Het was onderdeel van een veel grotere grondaankoop ten behoeve van de woningen in de huidige Edelsteenwijk. Door de gekozen structuur van woonerven voor de Edelsteenbuurt was dit stukje grond feitelijk onbruikbaar geworden voor verdere bebouwing. En nu wordt het al jaren gebruikt als speel- en recreatiegebied en vindt er jaarlijks het jeugdfestival plaats.
Door de jaren heen zijn er op gezette tijden plannen gemaakt voor dit stukje weiland. Deze plannen verdwenen echter steeds weer in de prullenbak omdat deze locatie niet geschikt bleek om er woningen te bouwen. Inmiddels zijn de HSL en de ZoRo-lijn aangelegd. Het stukje grond is ingeklemd komen te liggen en daarmee is een goede ontsluiting niet meer mogelijk.
Nu is er recent toch weer een ambitieplan gemaakt waarmee nog meer woningen gebouwd zouden gaan worden, dan waar in eerdere plannen sprake van was. De Edelsteenbuurt wordt hiermee met 20% uitgebreid. En dit terwijl er niets is veranderd aan de mogelijkheden om dit gebied te ontsluiten. De projectontwikkelaar heeft samen met de gemeente bedacht dat alle verkeer uit de nieuw te bouwen wijk dan maar over het woonerf van de Smaragd moet. Los van de vraag of dit verkeerstechnisch wel mogelijk is maken de bewoners van de Edelsteenbuurt zich vooral zorgen over de verkeersveiligheid en de kwaliteit van leven in hun wijk.
De delegatie van bewoners uit de Edelsteenbuurt benadrukt dat zij begrip hebben voor de grote bouwbehoefte in de gemeente. Er zijn naar hun mening in Lansingerland voldoende locaties waar de verkeersinfrastructuur geschikt is of geschikt is te maken voor het extra verkeer dat een nieuwe wijk van deze omvang met zich meebrengt. En waarbij de nieuwe bewoners ook nog eens veel dichter bij de voorzieningen komen te wonen.

Gesprek

Nadat woonwethouder Kathy Arends de 579 handtekeningen in ontvangst heeft genomen, volgde er een gesprek met een afvaardiging van de bewoners.
Arends kijkt terug op het gesprek en zegt: “Omwonenden van Driehoek Noordoostpolder hebben mét hun handtekeningen en in hun toelichting daarop hun zorgen naar mij geuit. Primair willen de mensen de Driehoek Noordpolder groen en onbebouwd houden. Mocht er toch gebouwd gaan worden, dan maakt de Edelsteenbuurt zich zorgen over de ontsluiting van het gebied en de wijze waarop ze worden meegenomen in het proces. We hebben een goed gesprek gehad. Ik heb uitgelegd dat er nog geen onomkeerbare besluiten zijn genomen. We zitten nu nog in de verkenningsfase. Aanleiding is het verzoek van Blauwhoed om medewerking te geven aan de planontwikkeling. Het college staat daar positief tegenover. Want de structuurvisie 2010 geeft daar ruimte aan en de actuele woningbouwbehoefte geeft daar aanleiding toe.
De eerstvolgende stap is dat het college aan de raad gaat voorstellen om kaders vast te stellen om Driehoek Noordpolder te kunnen ontwikkelen. Die gaan over het soort woningen, over verkeersuitgangspunten voor auto’s, fietsers, wandelaars, OV en bouwverkeer. En ook over duurzaamheid, groen en water, participatie, enzovoorts.
Ik vind het belangrijk om de raad te kunnen meegeven hoe bewoners tegen de ontwikkeling van Driehoek Noordpolder aankijken. Daarom heeft de gemeente samen met de ontwikkelaar afgelopen najaar twee bewonersavonden georganiseerd. Daar hebben inwoners op schetsen en de verkenning van Blauwhoed gereageerd. Ik begrijp dat die digitale tekeningen het beeld hebben kunnen wekken dat alles in kannen en kruiken is. Maar dat is echt niet zo”, aldus de wethouder.
De raad ontvangt alle verzamelde reacties, inclusief deze petitie, zodra de wethouder de kaders aanbied. “Ik hoop dat in maart te kunnen doen. Pas als de raad kaders heeft gesteld, kan Blauwhoed onder de gestelde voorwaarden zijn plan uitwerken. En neem van mij aan: ook in die fase wil ik graag dat buurtbewoners een stem hebben.”