donderdag 3 december 2020 | week 49
Home » Politiek » Beperkte uitbreiding parkeerplaatsen Berkel Centrum Oost
Voorkeursvariant van het college met verlegging van de Molenwerfstraat en berekening van het aantal parkeerplaatsen in Berkel Centrum Oost.

Beperkte uitbreiding parkeerplaatsen Berkel Centrum Oost

Beperkte uitbreiding parkeerplaatsen Berkel Centrum Oost

Lansingerland – Voor de vergadering van Commissie Ruimte op dinsdag 10 november jl. stond een gedachtewisselingen gepland over een aantal variantenstudies om het nijpend parkeerprobleem in Berkel Centrum Oost op te lossen. Het lukte de commissie echter niet om met veel ‘plussen en minnen’ in de buurt van de 120 extra parkeerplaatsen te komen, conform het eerder genomen raadsbesluit. Het college zal met meer moeten komen.

Freek J. Zijlstra

Commissie Ruimte heeft steeds een overlopende agenda met nogal wat zware onderwerpen, zoals ‘bouwen, bouwen, bouwen’, het toekomstbestendig maken van winkelcentra en de bereikbaarheid van woon- en winkelgebieden. De ruimte in winkelcentra is beperkt en dan zijn ondergrondse parkeergarages of parkeerdekken de oplossing zou je denken. Hoewel Bleiswijk en Bergschenhoek inpandige parkeergarages hebben en er voor de uitbreiding van Berkel Centrum West ook gekozen is voor een inpandige parkeervoorziening, ziet men daar in Berkel Centrum Oost van af. De kosten daarvan zouden onevenredig hoog zijn, en men wil niet naar betaald parkeren. Het is vrijwel onmogelijk om vanuit de woonwijken rechtstreeks met het openbaar vervoer naar de winkelcentra te gaan, en het (bewaakt) fietsparkeren staat politiek ook nog steeds niet hoog op de agenda. Er wordt – vooral dit jaar – veel online gekocht en thuis afgeleverd, en dat moet nu juist niet om verdergaande leegstand te voorkomen. Dus, ‘Tom Poes verzin een list’.

Afnemend autogebruik?

Volgens inspreekster mevrouw Van Santen die namens de grote supermarkten sprak, is maaiveld parkeren gewenst en zouden extra bezoekersplaatsen bij het nieuw te bouwen appartementencomplex op de plek van Hergerborch te ver weg zijn. Zij is al blij met de 58 extra plaatsen volgens voorkeursvariant 1B. Gerard Scholtes sprak namens pandeigenaren en ondernemers aan de oostzijde van het dorp de commissie toe. Hij wees op het verlies van plaatsen door de herinrichting van het plein aan de Herenstraat en bleef in zijn berekeningen bij minstens 128 extra plaatsen, omdat hij betwijfelt of het autogebruik zal afnemen. Hij suggereerde aankoop van gebouwen in de directe omgeving om daar vervolgens parkeerplaatsen van te maken. “De aantrekkelijkheid van winkelen in Berkel Centrum Oost moet voorop staan,” aldus Scholtes.

De commissie

Voor Petra Verhoef (PvdA) is het realiseren van minimaal 80 sociale huurappartementen belangrijker dan het uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen tot 120, omdat die eigenlijk alleen op piekmomenten nodig zijn. In het kader van de bezuinigingsopgave zijn financiën ook belangrijker dan dichtbij autoparkeren. Zoals te verwachten is benadrukte Menno Duk (GroenLinks) dat minder op de auto gefocust moet worden en het college serieus werk moet maken van goede fietsparkeervoorzieningen. Die komen in variant 1B niet voor. Michiel Muis (D66) wees nog maar eens op het haltermodel en hij voorziet scheefgroei en leegstand als de uitbreiding op West gerealiseerd is. Hij roept het college op verder te zoeken en met een beter plan te komen. Voor Kees-Willem Markus (ChristenUnie) is de omlegging van de Molenwerfstraat een forse en niet te onderschatten ingreep. Hij vraagt meer aandacht voor goed fietsparkeren en uitbreiding van autoparkeren rond de Wilhelminastraat. Jan Jumelet (WIJ Lansingerland) begrijpt niet waarom medio oktober 2019 er nog 120 extra plaatsen nodig waren, en nu volstaan moet worden met 58 extra parkeerplaatsen. Was toen ook niet al bekend wat een parkeergarage zou gaan kosten? Is de noodzaak tot fietsparkeren ineens verdampt? Hij bepleit meer parkeervoorzieningen langs de nieuwe Molenwerfstraat en vindt een parkeerdek bij de Terpstraat niet realistisch. Ook Hans van der Stelt (CDA) vindt 58 plaatsen een wel heel schamele opbrengst. Het college moet echt alles op alles zetten om dat aantal te verhogen. Mauriel van As (VVD) wil snel bouwen op Hergerborch, een goede bereikbaar van Berkel Centrum Oost per auto, dus moet het streven minstens 120 extra plaatsen zijn.
Tot slot somde Jan Pieter Blonk (Leefbaar 3B) nog maar eens op wat voor zijn fractie belangrijk is: snel 80 sociale huurappartementen bouwen, geen betaald parkeren, verleggen Molenwerfstraat voor een goede bereikbaarheid en het ter plaatse aanbrengen van extra plaatsen èn het handhaven van dwarsparkeren, waardoor 24 geschrapte plaatsen behouden blijven. Dan nog zijn 82 plaatsen nog altijd 38 minder dan de afgesproken 120.
Voor de raadsvergadering van 26 november aanstaande werden verschillende amendementen en moties aangekondigd.