woensdag 5 augustus 2020 | week 32
Home » Nieuws » ‘Als mijn restcontainer vol is, mag ik die van jou?’

‘Als mijn restcontainer vol is, mag ik die van jou?’

‘Als mijn restcontainer vol is, mag ik die van jou?’

Lansingerland – De gemeenteraad steunde op 28 mei jl. een motie van D66 om het verwerken van grof afval beter te regelen. Wethouder Simon Fortuyn zegt er alles aan te (gaan) doen om verrommeling van de buitenruimte te voorkomen.

Freek J. Zijlstra

Veel mensen hebben tijdens de lockdown een deel van hun tijd gebruikt om het huis eens grondig op te ruimen. Het gevolg is een overvloedig aanbod aan spullen, rommel en troep bij de kringloopwinkels en een voortdurende file bij het Afvalbrengstation in Bergschenhoek. Sommige inwoners gaan gelaten uren in de rij staan, anderen slaan hun afval nog even op of stoppen elke veertien dagen de restcontainer(s) overvol. Er zijn ook inwoners die het ‘gewoon’ bij een milieustraat dumpen of ergens langs de weg, onder het motto ‘als IK het maar kwijt ben’.
Een veelgehoorde klacht is dat Renewi het tegen betaling ophalen van grofvuil of groot snoeiafval aan huis nu ook helemaal niet ophaalt.

Blijf thuis met je afval

Het college deed herhaalde oproepen om niet naar het Afvalbrengstation te komen en grof afval tijdelijk op te slaan in eigen schuur of op zolder. D66 Lansingerland stelde tijdens de vergadering van commissie Ruimte op 12 mei jl. al vast dat de dienstverlening van de afvalverwerking ver onder de maat is, en is bang dat het illegaal dumpen blijft aanhouden. D66 stelde daarom langere openingstijden, het werken op afspraak en met tijdvensters, meer ophaalmomenten en het plaatsen van extra oud papier containers in de kernen voor.
Het erge van de huidige situatie is vooral dat het beter scheiden van restafval stagneert en dat de te hoge hoeveelheid restafval verder zal oplopen. Dat kost geld, en die financiële inzet kan beter gebruikt worden om direct met passende maatregelen te komen.

Praktische voorstellen ter verbetering

De D66-fractie diende op donderdag 28 mei tijdens de gemeenteraadsvergadering een tevoren aangekondigde motie in. Daarin wordt geconstateerd dat de drukte bij het Afvalbrengstation Bergschenhoek aanhoudt en er nog steeds lange rijen staan. De centrale afvalcontainers in sommige wijken puilen uit, waardoor ongedierte aangetrokken wordt. Hoe gaat de gemeente het motto voor dienstverlening ‘Kan ik iets voor u doen?’ waarmaken? Daarom wordt het college in de motie opgeroepen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken, alle mogelijke maatregelen door te voeren waardoor de toestroom naar het Afvalbrengstation beter geregeld wordt en het serviceniveau (desnoods tijdelijk) verhoogd wordt.
De indieners helpen het college notabene aan ideeën om die doelen te kunnen bereiken, zoals op afspraak grofvuil en snoeiafval gratis aan huis ophalen, het aantal auto’s op het Afvalbrengstation te vergroten, een afspraak op tijdsslot voor het brengen van afval in te voeren, of simpel te gluren bij de buren (zoals Zoetermeer) waar de inname van grof afval goed georganiseerd is.

Het kan toch anders

Het college stuurde voor aanvang van de vergadering al een brief met voorgenomen maatregelen naar de gemeenteraad. Het college schrijft óók niet te willen dat inwoners stoppen met het scheiden van afval of het afval naast containers dumpen. Het college verklaart het ontstaan van wachtrijen als gevolg van noodzakelijke maatregelen om de veiligheid van inwoners en medewerkers te waarborgen.
De volgende aanpassingen zullen nu echter worden gedaan: het aantal auto’s dat tegelijk het terrein op mag wordt verhoogd; er komt vanaf 29 mei een tweede aparte route over het terrein voor grof en/of groen afval; verkeersregelaars sturen wachtende automobilisten naar de goede route.
Om ervoor te zorgen dat containers in de woonwijken minder snel vol raken en er minder afval naast de containers geplaatst wordt, gaat Renewi vaker legen en verwijdert eventuele bij-plaatsingen minimaal drie keer per week. De BOA’s van afdeling Handhaving worden ingezet om meldingen van bij-plaatsing of dumping na te lopen en mensen op het gedrag aan te spreken en zo nodig te beboeten als de boosdoener te herleiden is.
Ter vergadering benadrukte wethouder Simon Fortuyn dat hij wil voorkomen dat de buitenruimte verrommelt. Hij roept inwoners op het aanbod van afval thuis al te sorteren, zodat de doorstroming sneller verloopt. Het bij huis ophalen van grof vuil werkt het bijplaatsen van grote hoeveelheden afval door anderen in de hand. Alles wat aan bruikbare suggesties ter verdere verbetering wordt gedaan, neemt hij mee, en daarmee is hij van oordeel dat de motie nu al wordt uitgevoerd.

Gemeentelijke enquête ophalen huisvuil

De gemeenteraad heeft ook besloten dit jaar een enquête te houden over de wijze van afvalinzameling. Daarmee wordt het advies van bureau de AfvalSpiegel overgenomen. Bij de uiteindelijke besluitvorming laat de gemeenteraad te zijner tijd het oordeel van de inwoners over het verzamelen en verwerken van huishoudelijk afval zwaar meewegen