zaterdag 6 maart 2021 | week 09
Home » Politiek » Alles wat je (niet) wilt weten over 5G
Paul Lieverse: “Door ‘straling’ kan men gemakkelijk op het verkeerde been gezet worden.”

Alles wat je (niet) wilt weten over 5G

Alles wat je (niet) wilt weten over 5G

Lansingerland – Het aangekondigde 5G-netwerk belooft aanmerkelijk sneller te zijn dan de nu gebruikte mobiele technologieën. Monique Groeneveld en Esther van der Poel maken zich zorgen over de effecten van 5G op het welzijn van mens, dier en de natuur. Ze kwamen daarover inspreken aan het begin van de gemeenteraadcommissie Samenleving op 6 februari jongstleden.

Freek J. Zijlstra

Omdat het onderwerp die avond niet ter verdere behandeling op de agenda stond, bleef het bij het stellen van verhelderende vragen door een aantal commissieleden.
Verwarrend in de discussie is het gebruik van de term ‘straling’. 5G is de 5e generatie van radiofrequente straling, ook wel niet-ioniserende straling genoemd. Bovendien wordt gesproken over elektromagnetische straling in de velden rondom 5G-antennes. De effecten van ioniserende straling, zoals röntgenstraling en beta- en gammastraling door radioactieve bronnen, zijn bekend. Dat soort straling wordt vooral toegepast voor medisch diagnostische doeleinden of bij behandelingen. Het werken met radioactieve bronnen is internationaal in stringente regels vastgelegd en de stralingsbescherming is dan ook gericht op het veilig afschermen van radioactieve bronnen en het voorkomen van inwendige besmetting met radioactiviteit. Ook bij medische toepassing is het risico voor de gezondheid klein, want de dosis van ioniserende straling is heel laag.

Voorwerk

Voordat er ingesproken werd tijdens de commissievergadering zetten Monique en Ester in De Heraut van 4 december 2019 in een ingezonden brief hun bezwaren tegen het invoeren van 5G al uiteen. Naar hun mening zijn er onvoldoende onafhankelijke studies naar de veiligheid van 5G technologie gedaan. Daarom is het invoeren van 5G een groot experiment voor de mens, flora en fauna. Voor het 5G netwerk worden hogere frequenties gebruikt en omdat het doordringend vermogen geringer is, zal het aantal, en dus de dichtheid van zendmasten toenemen. Volgens Esther en Monique zijn financieel economische belangen doorslaggevend in de afwegingen wat de gezondheidsrisico’s kunnen zijn. De gevolgen van 5G moeten kritisch onderzocht worden, voordat de uitrol van 5G een feit is. Niet alleen in ons omringende landen wordt de uitrol opgeschort, ook in ons eigen land maken steeds meer gemeenten zich zorgen, stellen Monique en Esther. De initiatiefneemsters willen daarom dat ook gemeente Lansingerland het voortouw neemt om de dialoog op gang te brengen en hebben de gemeenteraad en het college inmiddels een brief gestuurd waarin zij hun zorgen kenbaar maken.

Actievoersters

Esther en Monique zitten niet stil. Ze liepen op zaterdag 25 januari jl. mee in een protestmars op de Dam in Amsterdam tegen de invoering van 5G. Daarvan stuurden ze een kort verslag voor De Heraut van 29 januari jl. Daarin schrijven ze dat de Nederlandse stralingslimiet tien maal ruimer is dan de Brusselse norm en daarmee de hoogste ter wereld. Reden genoeg voor beide dames om in Amsterdam hun proteststem te laten horen. Hun in het leven geroepen Facebookpagina ‘5G Lansingerland’ heeft inmiddels 55 volgers.
Op 7 februari jl. bezochten ze een informatieavond in Culemborg om te zien hoe andere gemeenten reageren op wat in de samenleving speelt. Sprekers daar waren onder andere de directeur van de vereniging Monet (het samenwerkingsverband van mobiele aanbieders), een woordvoerder van het informatiebureau van de overheid, en experts die zich richtten op gezondheidseffecten door 5G. In de uitnodigingsflyer voor Culemborg wordt gesteld dat het hele ecosysteem wordt blootgesteld aan een geheel nieuw elektromagnetische stralingsactiviteit. Men wil in Culemborg een nulmeting waarin de stralingsintensiteit van dit moment wordt vastgesteld, gekoppeld aan een inventarisatie van biodiversiteit en de conditie van ecosystemen, maar ook gegevens over de volksgezondheid in het verloop van de tijd volgen. Zo’n informatieavond willen Monique en Esther ook in Lansingerland.

Wat doet de politiek?

Er ligt al een rapport van de Gezondheidsraad en er volgt binnenkort een update en dan moet de landelijke politiek zich erover buigen. Leon Hoek (WIJ Lansingerland) heeft niet de illusie dat iedereen straks zijn mobiele telefoon aan de wilgen hangt. “Wat moet ik hier nu mee als lokale politicus? Ik weet het gewoon niet. Er zijn mensen die zeggen ‘geen gevaar’, anderen zeggen ’ernstig gevaar’. Als we onafhankelijke onderzoekers niet meer vertrouwen, dan wordt het een lastig verhaal. En dan is de volgende vraag: ‘Wie is onafhankelijk?’,” aldus Leon Hoek.

Paul Lieverse concludeerde uit de stukken die Monique en Esther aan de gemeenteraad stuurden dat hij, omdat hij van professie arts is èn zich in de hele materie goed heeft ingelezen, per definitie tégen de invoering van 5G zou moeten zijn. Wij vroegen Lieverse daarom wat hij er echt van vindt.
“Het onderwerp heeft mijn belangstelling vanwege mijn politieke verantwoordelijkheid maar ook door mijn vak. In mijn werk heb ik met ‘straling’ gewerkt. Ik had met regelgeving te maken, moest de technische kant begrijpen en er examen in doen.
Als we Wifi ‘straling’ noemen, dan ook zichtbaar licht, infrarood en UV. Want deze vallen alle onder elektromagnetische straling. Gewoonlijk bedoelen we met ‘straling’ toch iets anders: dan denken we aan röntgen of aan bestraling voor kanker. Bij alle vormen is het type straling van belang en daarnaast van de dosis. Want zelfs van het gevaarlijke type is een minuscule hoeveelheid zonder risico. Er zit van nature radioactiviteit in ons voedsel. Bananen bevatten kalium. Een heel klein deel van het natuurlijke kalium is radioactief, kalium-40. Om met het eten van bananen over de gevaarlijke drempel te komen, zou je twee miljoen bananen moeten eten. De zonnebank is wél gevaarlijk, maar ook dat is nog geen Tsjernobyl.
Hoeveelheid, dat geldt ook voor zendvermogen: een mobieltje heeft veel minder zendvermogen dan een tv-zendmast. Daarom is woningbouw alleen toegestaan op een bepaalde afstand van een zendmast of hoogspanningslijn.”

Waar of niet waar?

Maar al die masten voor 5G straks in woonwijken, komt er daarmee alsnog extra belasting? Lieverse: “Dat is niet het geval. Juist omdat 5G met hogere frequenties werkt, dringt het minder diep door – niet door muren en minder door de huid dan de oude 3G en 4G. 5G kan minder makkelijk ‘de hoek om’. Omdat het woord ‘straling’ eng klinkt, kan men gemakkelijk op het verkeerde been gezet worden door fake wetenschap: er wordt geschermd met tabellen, professors en ingewikkelde afkortingen, en het ergst is dat er subtiel wantrouwen gewekt wordt dat experts een dubbele agenda hebben. Nuchtere politici hebben even weinig expertise als andere inwoners, maar zij baseren hun oordeel op objectieve gegevens zoals die van de Gezondheidsraad. Daar worden de voordelen van nieuwe technieken deskundig gevolgd en wordt bovendien kritisch gekeken naar de risico’s voor de volksgezondheid. Toegestane limieten zijn gebaseerd op tientallen jaren onderzoek. Het gaat niet louter om effecten op de huid, maar belangrijker nog, zijn bijvoorbeeld de kwetsbare zwangere en het voorkomen van schade aan ons DNA.”