vrijdag 10 juli 2020 | week 28
Home » Politiek » Afvalverwerkingsbedrijf in Groenzoom gaat op termijn weg
Lansingerland - Het college van b. en w. stuurde op woensdag 18 maart jl. een informatieve brief aan de gemeenteraad over de beroepszaak door het afvalverwerkingsbedrijf van Gebr. Van der Voort aan Noordersingel 127a bij de Raad van State. De Afdeling Bestuursrechtspraak deed op 19 februari jl. einduitspraak over de bestemming van het perceel in bestemmingsplan Groenzoom.

Afvalverwerkingsbedrijf in Groenzoom gaat op termijn weg

Afvalverwerkingsbedrijf in Groenzoom gaat op termijn weg

Lansingerland – Het college van b. en w. stuurde op woensdag 18 maart jl. een informatieve brief aan de gemeenteraad over de beroepszaak door het afvalverwerkingsbedrijf van Gebr. Van der Voort aan Noordersingel 127a bij de Raad van State. De Afdeling Bestuursrechtspraak deed op 19 februari jl. einduitspraak over de bestemming van het perceel in bestemmingsplan Groenzoom.

Het gerepareerde bestemmingsplan is nu onherroepelijk, schrijft het college. De tijdelijke voortzetting van het afvalverwerkingsbedrijf is concreet vastgelegd in de vergunde bedrijfsvoering tot en met 31 oktober 2024. Daarna moet het bedrijf zijn afgeschaald of gestopt op straffe van handhaving.
Gebr. Van der Voort is zelf eigenaar van de grond. Het college ziet een aantal toekomstscenario’s voor het perceel die variëren van een aangepaste bedrijfsvoering aanpassen naar milieucategorie 2, verkoop of verhuur aan een ander bedrijf onder die aangepaste condities, verkoop aan een ontwikkelaar die ruimte-voor-ruimte-woningen realiseert binnen de wijzigingsbevoegdheden of als bedrijf zelf ruimte-voor-ruimte-rechten aankopen en uiteindelijk bouwkavels verkopen.
Het college schrijft dat de gemeente serieus overweegt tot aankoop van het perceel over te gaan en heeft daarom de uitgangspunten voor een taxatie met het bedrijf en zijn adviseurs besproken. Los daarvan wordt verkennend overleg gevoerd om het bedrijf elders te vestigen.
Het ziet er nu naar uit dat er eindelijk stappen worden gezet in het jaren durende conflict tussen het afvalverwerkingsbedrijf en gemeente Lansingerland.