donderdag 1 oktober 2020 | week 40
Home » Lezersschrijven » Ad van Liempt en Het Verhaal (4, slot)

Ad van Liempt en Het Verhaal (4, slot)

Ik wil graag nog één keer reageren op het schrijven van Ron van Driel van woensdag 11 maart. Van Driel schrijft ‘praten zonder denken is schieten zonder mikken’. Er is niet gepraat maar geschreven. Mijn insteek was ook alleen maar om hem erop te wijzen, dat Van Liempt zijn kennis weliswaar van horen zeggen heeft, maar daar ook alles over heeft gelezen. Miisschien had ik voor het woord betreurenswaardig een ander woord moeten gebruiken.
Dan schrijft Ron: ‘Jan Dammes schreef, dat kinderen van 6 met een mes rondlopen’. Waar dit vandaan komt weet ik niet, maar ik heb dit in mijn eerste commentaar niet neergezet.
Wat het laatste betreft, hetgeen ik meedeelde over Ron van Driel zijn leeftijd, bied ik mijn verontschuldiging aan. Ik wist niet en kon het ook niet weten, dat hij in die jaren in Indie zoveel leed heeft ondergaan. Dat moeten verschrikkelijke jaren zijn geweest.
Het was trouwens ook niet mijn bedoeling de voor mij zeer bekende Ron van Driel met mijn verhaal te schofferen.
Met een hartelijke groet.

Jan Dammes
Bleiswijk