woensdag 12 augustus 2020 | week 33
Home » Algemeen » Actiegroep ‘Stop de bomenkap’ biedt petitie aan

Actiegroep ‘Stop de bomenkap’ biedt petitie aan

Actiegroep ‘Stop de bomenkap’ biedt petitie aan

Lansingerland – De publieke tribune zat vol tijdens de maandagmiddag gehouden vergadering van het Recreatieschap Rottemeren in de Retraiterie aan de Rottekade. Een belangrijk deel van de plekken werd ingenomen door nauw betrokkenen die zich aanmeldden bij de actiegroep ‘Stop de bomenkap’ om samen een petitie aan te bieden.

Trees Borkus-Henskens

Voorzitter van de vergadering, de Rotterdamse wethouder Bert Wijbenga, opende de vergadering en gaf als derde spreker het woord aan Tineke van der Knaap, initiatiefnemer van de actiegroep. “Ik wil meteen met de deur in huis vallen. Namens onze actiegroep ‘Stop de bomenkap’ Lansingerland en Rottemeren en namens bezorgde burgers in onze gemeente bieden wij u een petitie aan met 1606 digitale handtekeningen, 180 schriftelijke en nog eens 80 sympathiserende reacties op mijn eerste oproep. Wij gaan er van uit dat het beleid aangepast zal moeten worden; niet alleen door deze petitie, maar ook door het unaniem ondertekende amendement van de Lansingerlandse politici.”

Kap met onnodige kap

Het begon allemaal met een eerste oproep in De Heraut van 10 april met als titel ‘Stop de houtkap’. De vele rode stippen op de bomen in de Bleiswijkse Zoom vormden de aanleiding. Bovendien alle 247 bomen aan weerszijden van de Merenweg. Het programma Monitor van 24 maart liet bovendien zien hoe rigoureus Staatsbosbeheer aan het kappen was in het oosten van het land. Op de Lansingerlandse oproep kwamen tientallen mails binnen van burgers die de verontrusting van Tineke deelden; hieruit ontstond de actiegroep. “Essentaksterfte, veiligheid en achterstallig onderhoud werden als argumenten aangevoerd, maar een rapport van Wageningen Universiteit leert ons dat niet alle zieke essen hoeven te worden gekapt. Het weghalen ervan maakt dat de ziekte haar werk niet kan doen binnen de natuur. Het argument veiligheid door het omvallen van zieke bomen gaat ook niet op. Bomen die ziek zijn vallen niet onverwacht om; dat kun je ruim van tevoren aan zien komen. En wat betreft het achterstallig onderhoud: heeft dat te maken met het terugdraaien van de subsidie van het Rijk waardoor Staatsbosbeheer nu de eigen broek op moet houden en geld genereren met de verkoop van hout?”

Belang

Tineke weet: “Overal lezen we over bosvorming, biodiversiteit, recreatie. Tussen de recreatieve open delen zijn aaneengesloten bospercelen meer dan noodzakelijk. De bomen houden warmte tegen, ze houden CO2 vast, ze dempen verkeersgeluiden. ze vangen fijnstof op van de drukke Randstad met overvolle wegen, een luchthaven en Hogesnelheidslijn. En hoeveel vogels en andere dieren die hier in het recreatiegebied leven zijn hun onderkomen kwijt?”
De actiegroep nodigde alle politieke partijen, Staatsbosbeheer en Rotta uit om deel te nemen aan een rondgang door het gebied. Zij gaven daar allemaal gehoor aan en maakten een leerzame en verhelderende rondgang onder leiding van bomenexpert Huib Sneep. Met een (aangenomen) amendement als resultaat.

Punten van de actievoerders

In de petitie werden verschillende punten opgenomen over hetgeen de actievoerders willen. “Dat het bestuur zich positief uitspreekt over het amendement en de kap uitstelt tot na de eindrapportage van de schouw aan de Merenweg en de algemene visie van Wageningen Universiteit. Bovendien, dat de kapplannen voor het Lage Bergse Bos worden opgeschort naar een later tijdstip; het A13/A16 tracé heeft al genoeg bomen gekost. Stoppen met het kappen van roodgestipte bomen in percelen waar weinig mensen komen; daar kan de natuur z’n gang gaan. Verwijder ondertussen wel de echt gevaarlijke bomen. Ons laatste punt: dat er eerst samen met betrokken burgers en deskundigen van onder andere Rotta discussie zal worden gevoerd voor er een voorstel naar het bestuur van het recreatieschap komt.”

Eerste reactie

“Wij zullen hier niet licht mee omgaan,” reageerde Wijbenga op de petitie. “Inmiddels komt er expertise van buitenaf en daarmee ook de twijfel over het kappen van zoveel bomen. Voor 15 augustus komt Wageningen Universiteit met een kritische beoordeling die recht doet aan alle belangen van de bomen. We houden nu dus een slag om de arm tot die datum.” Daar konden de overige bestuursleden achter de tafel zich in vinden. De aanpak van de Merenweg is inmiddels al in gang gezet, maar met de aanpak die volgt wordt gewacht op het onafhankelijke advies.