vrijdag 4 december 2020 | week 49
Home » Algemeen » Aanleg Verlengde Hoogseweg kan van start
Berkel en Rodenrijs - Met het zetten van de handtekeningen onder een convenant door de wethouders Albert Abee van Lansingerland en José van Egmond van Pijnacker-Nootdorp kwam de aanleg van de Verlengde Hoogseweg weer een stap dichterbij. De officiële ondertekening vond plaats in het bedrijf FBBplant van rozenteler Frank van der Burg aan de Kleihoogt.

Aanleg Verlengde Hoogseweg kan van start

Aanleg Verlengde Hoogseweg kan van start

Berkel en Rodenrijs – Met het zetten van de handtekeningen onder een convenant door de wethouders Albert Abee van Lansingerland en José van Egmond van Pijnacker-Nootdorp kwam de aanleg van de Verlengde Hoogseweg weer een stap dichterbij. De officiële ondertekening vond plaats in het bedrijf FBBplant van rozenteler Frank van der Burg aan de Kleihoogt.

Trees Borkus-Henskens

Door de bestaande Hoogseweg in Pijnacker aan te sluiten op de Kleihoogt in Lansingerland verbetert de ontsluiting van dit glastuinbouwgebied. Ook biedt de aanleg van de Verlengde Hoogseweg kansen om een fietspad parallel aan de Hoogseweg te realiseren. Dit fietspad wordt onderdeel van de provinciale snelfietsroute Delft-Pijnacker-Berkel-Zoetermeer. De aanleg van de Verlengde Hoogseweg zal direct volgen op de aanleg van de Oostelijke Randweg bij Pijnacker. Naar verwachting zal de Verlengde Hoogseweg eind 2018 gereed zijn.

Voortraject

In 2004 reeds werd een begin gemaakt met het ontwikkelen en opstellen van een integrale gebiedsvisie op de Oude Polder van Pijnacker-Nootdorp en de Voorafsche Polder van Berkel en Rodenrijs. Het ging vooral uit van een structuurversterking van de bedrijvigheid in combinatie met het versterken van de recreatieve ontsluiting.
“Inmiddels is de groene en waterrijke omgeving van het glasgebied klaar en hebben we – met het nog te realiseren fietspad – een mooie groene ring voor de recreanten. Dankzij de subsidie uit het Fonds Economische Structuurversterking kunnen we ook de glastuinbouw verder ontwikkelen, maar daarbij is een goede bereikbaarheid van essentieel belang. Er is uitbreiding van het areaal mogelijk, maar daar is een efficiënte verkaveling voor nodig om ook de restruimten beter te benutten,” weet wethouder Abee. “Er liggen hier kansen voor nieuwe en duurzame kassen, waarvan er inmiddels enkele reeds zijn gerealiseerd. Maar ook kansen voor het realiseren van een warmteweb, optimalisering van waterinfrastructuur en minder gasverbruik. Verduurzaming van het glastuinbouwgebied is een uitdaging die we als gemeente samen met de sector aangaan. We zijn nu nog op zoek naar een wervende naam voor de twee polders die als één gebied met hetzelfde bestemmingsplan de toekomst in gaan.”

Visie

De gemeenschappelijke visie werd in 2007 opgesteld, waarna in 2009 het masterplan Oostland/Groenzone Berkel-Pijnacker werd vastgesteld.
“In de achterliggende jaren zat de glastuinbouwsector in een economisch lastige fase en ook in FES Oostland (Fonds Economische Structuurverbeteringen) zagen we weinig nieuwe ontwikkelingen,” keek wethouder Van Egmond op de afgelopen jaren terug. “Mede door de nieuwe ontsluitingen, maar ook door het langzame herstel in de glastuinbouwsector zien we dat er weer kansen ontstaan. De aanleg van de oostelijke randweg met een nieuwe aansluiting op de N470 draagt tevens bij aan een betere hoofd ontsluitingsstructuur.” Enthousiast: “Grensoverschrijdende samenwerking ten behoeve van het bedrijfsleven om met hulp van rijk en provincie een economische boost te geven aan het optimaliseren van een gebied in alle facetten: groen/blauw, wegen en herstructurering.”

Mijlpaal

Piet van Adrichem, voorzitter van de FES, noemde de ondertekening het bereiken van een mijlpaal. Doelend op de prachtige locatie waar de ondertekening plaats vond: “Kijk hoe schitterend het er hier uit ziet; we willen het in het hele gebied zo voor elkaar krijgen! De crisis zat ons dwars, maar we blijven ons hard maken voor versterking van dit mooie gebied.”
Nu het convenant is getekend kunnen de volgende stappen worden gezet; nog dit jaar de aanpassing van het bestemmingsplan, het ontwerpen en eind 2017 de aanbesteding. Dan kan begin 2018 de grond bouwrijp worden gemaakt en vervolgens de aanleg van de weg en het fietspad gestart. Het gezelschap sprak de hoop uit eind 2018 de nieuwe Verlengde Hoogseweg en het fietspad in gebruik te kunnen nemen.
Het project is financieel mogelijk gemaakt met financiële bijdragen van diverse partijen: de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland, Rijk/Metropoolregio Rotterdam Den Haag, provincie Zuid-Holland, Stichting FES bedrijfsleven en de Rabobank.