maandag 8 maart 2021 | week 10
Home » Algemeen » Aandacht voor betekenis- en zingeving
Maria Boersma is coördinator Zingeving en Levensvragen bij Welzijn Lansingerland en tevens zelfstandig Geestelijk Verzorger.

Aandacht voor betekenis- en zingeving

Geestelijke verzorging:

Aandacht voor betekenis- en zingeving

Bergschenhoek – Sinds 1 januari 2019 is het via een subsidieregeling vanuit de overheid mogelijk een geestelijk verzorger eerste lijn in te zetten. Mensen vanaf 50 jaar die nog thuis wonen kunnen een beroep doen op deze geestelijk verzorger die hen thuis kan bezoeken. Ook palliatieve patiënten, inclusief hun naasten en mensen met een ernstig ziek kind kunnen een beroep doen op de geestelijk verzorgers.

Marianne Karsemeijer

Vroeger was de rol van de kerk in de maatschappij groot. De kerk gaf antwoord op vragen over zin en betekenis van het leven en mensen vonden er troost in tijden van verdriet en antwoorden op de vragen over hoe te leven. Tegenwoordig is de rol van de kerk steeds minder geworden.
Als gevolg daarvan staan mensen met hun levensvragen en hun verdriet meer alleen in deze moderne maatschappij. Daarom is het fijn dat mensen via een subsidieregeling vanuit de overheid een geestelijk verzorger eerste lijn in kunnen schakelen.
Het aanmelden bij deze geestelijk verzorger kan in principe door iedereen gedaan worden. Dus zorgpersoneel, de familie of de cliënt zelf kan dit regelen. In Lansingerland kan dat sinds 1 oktober 2020 bij Maria Boersma, werkzaam bij Welzijn Lansingerland en daarnaast als zelfstandig Geestelijk Verzorger.
Na aanmelding wordt er onderscheid gemaakt qua urgentie: crisissituaties, situaties waarin begeleiding nodig is en situaties waar aandacht nodig is. De geestelijk verzorger doet de eerste twee. Voor situaties waarin vooral aandacht nodig is, is Maria momenteel bezig met het opzetten van een maatjes project.

Wat houdt geestelijke zorg in

Een gesprek met een geestelijk verzorger kan over een breed aantal onderwerpen gaan. Van (essentiële) levensvragen tot alledaagse dingen. Die, ook al zijn ze ogenschijnlijk klein wel degelijk iemands levensgevoel bepalen. Geestelijk verzorgers stemmen zich af op degene die ze ontmoeten. Ze komen niet zelf met een visie of een opvatting maar helpen iemand het contact met zijn eigen innerlijk en kompas weer te vinden. Ze zijn er om te luisteren en nabijheid te geven. Maria is aangesloten bij het Centrum voor Levensvragen in Rotterdam. Hier zijn momenteel 30 geestelijk verzorgers aangesloten die elk hun eigen achtergrond hebben, mensen met een humanistische, joodse, christelijke of islamitische achtergrond, zowel mannen als vrouwen. Op deze mensen kan ook vanuit Lansingerland een beroep worden gedaan. Ze hebben allemaal een opleiding gevolgd en beschikken over de vaardigheden die nodig zijn om aan te kunnen sluiten bij de ander.
“Er is veel gevoel van eenzaamheid”, zegt Maria. “Zeker onder ouderen. Hun leven is niet meer zoals vroeger en ze vragen zich regelmatig af hoe om te gaan met de veranderingen, of dat ze er nog toe doen. Ik praat veel met mensen over wat hun verdriet en lijden kan verzachten”, zegt Maria. “Ik ondersteun hen door te kijken naar hoe zij hun krachtbron(nen) kunnen ervaren zodat ze weer contact kunnen maken met zichzelf en met anderen. Ik hoop dat de mensen het gevoel ervaren er niet alleen voor te staan.”

Gespreksmaatjes

“Het is van belang dat huisartsen, thuiszorgmedewerkers en praktijkondersteuners weten dat ze patiënten kunnen doorverwijzen naar een geestelijk verzorger en dat zij voor de ondersteuning van de inwoners een grote bijdrage kunnen leveren”, zegt Maria. “Bij ons werk gaat het om de trage vragen, dit zijn de dingen die niet binnen tien minuten tijdens een doktersconsult opgelost kunnen worden, wij gaan een traject in zolang dit nodig is.”
Zoals hierboven al even genoemd is, is Maria bezig om een project op te zetten van gespreksmaatjes. Dit zijn geschoolde vrijwilligers die vooral een luisterend oor bieden aan mensen die hier behoefte aan hebben. Zij hebben één keer per veertien dagen contact met hun maatje. Na de scholing komen de maatjes elke zes weken bij elkaar om dingen te delen en van elkaar te leren.
Hebt u behoefte aan contact met een geestelijk verzorger of wilt u een gespreksmaatje? Wilt u informatie hierover of wilt u zelf gespreksmaatje worden dan bent u van harte uitgenodigd om te bellen met Maria Boersma, coördinator Zingeving en Levensvragen bij Welzijn Lansingerland, maria@swsl.nl of tel. 06 – 86868596.