woensdag 30 september 2020 | week 40
Home » Nieuws » A12 klimt naar vijfde plek op de Logistieke Hotspotlijst
Ruud Egas (links) en Marc Houweling bij de A12-corridor essentieel voor de snelle levering van goederen aan de hele regio.

A12 klimt naar vijfde plek op de Logistieke Hotspotlijst

‘Luister naar de ondernemer’

A12 klimt naar vijfde plek op de Logistieke Hotspotlijst

Lansingerland – De A12-corridor bewijst haar waarde. De corridor is opgeklommen tot de top 5 van belangrijkste Logistieke Hotspots van Nederland. In een enquête – een jaarlijks initiatief van Logistiek.nl – gaf een panel van 33 logistieke experts de A12-corridor voldoende stemmen voor deze positionering.

Trees Borkus-Henskens

Overheidspartijen en ondernemers trekken al enkele jaren samen op om dit gebied te ontwikkelen als logistieke hotspot. De samenwerking heeft als doel de A12-corridor tussen Gouda en Den Haag te versterken voor vestiging van logistieke bedrijven. “We moeten het gebied waarin we zitten anders gaan zien. Niet als leverancier van heel Nederland of Europa, maar als bevoorrading van de Metropoolregio met daarin 23 gemeenten. Als hub naar de regio waar acht miljoen consumenten wonen die we binnen een uur kunnen bereiken; het kleinste oppervlak met de meeste mensen!” weet Marc Houweling die ruim vijf jaar geleden toetrad tot het bestuur van VNO-NCW Oostland met als speerpunt voor ogen om de belanghebbenden langs de A12 te verbroederen. “In een tijd dat gemeenten elkaar de tent uitvochten als het ging om het ontwikkelen van bedrijventerreinen en elkaars potentiële kopers weg te kapen.” Ruud Egas, eveneens door VNO-NCW benaderd om zich te buigen over de A12-corridor en tevens de mogelijkheden te onderzoeken voor een railterminal, weet: “Om tot een succesvolle hotspot te komen was aangegeven dat de gemeente moet meewerken, de bereikbaarheid goed moet zijn (geen files) en de grondprijzen laag moeten zijn. Bij het enkele jaren geleden uitspreken van de potentie voldeed de regio daar nog niet aan.” Intussen gaan de gemeenten voortvarend te werk en worden de nadelen van de congestie en grondprijzen in deze regio ruimschoots gecompenseerd door de unieke ligging en de goede bereikbaarheid van zowel de bedrijven als de consumenten vanuit deze A12-corridor.

Samen sterk

De eerste grote logistieke bijeenkomst van belanghebbenden vond plaats in Bleiswijk. Met elkaar werden criteria opgesteld waar een logistieke hotspot aan zou moeten voldoen. Dat waren onder andere samenwerking tussen de verschillende gemeenten (Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer, Zuidplas, Waddinxveen, Gouda), het aanpakken van de files en overeenkomstige grondprijzen. Ook tijdens de Oostlanddag stond in een van de workshops de A12 Hotspot centraal. De A12-corridor heeft binnen een uur een bereik van acht miljoen consumenten. Investeren in duurzame en innovatieve logistieke bedrijven, een railterminal en een betere aansluiting van de bedrijventerreinen op weg, water en spoor kunnen een belangrijke impuls geven aan de economie van Zuid-Holland, maar dan moet er wel snel iets worden gedaan aan het bereik van die bedrijventerreinen langs de corridor.

Mensen uit de praktijk

“Vijf jaar geleden voorspelden wij al dat we ons vanaf dat moment moesten gaan bekommeren om de infrastructuur en een gezamenlijk infrabeleid (dat de gronden verkocht zouden worden was voor ons evident). Daar werd een agenda voor opgesteld, maar tot nu toe is er op dat punt nog weinig concreet opgepakt. Want zonder arrogant te zijn kunnen we al jaren voorspellen dat zich hier op het Veilingterrein (Klappolder) en de bedrijventerreinen aan de andere kant van de A12 straks een constante stroom zal gaan vormen van komende en gaande busjes. Want op de terreinen vestigen zich de grote retailers als onder andere Jumbo, AH, Hoogvliet, Hello Fresh, Picknick, Dirk van den Broek en de logistieke tak van webshopleveranciers als Zalando. Wegen als onder andere de N209, N470/472 en de aansluitingen op de A12 zullen constant vol staan en daar wordt niemand blij van. Maar er is meer. Denk eens aan de duizenden werknemers die hier naartoe zullen komen. We hebben een prachtig station gekregen, maar als je daar als werknemer aankomt kun je niet verder, want er is geen OV naar de bedrijventerreinen. Ook kun je daar vandaan niet komen lopen of met de fiets verder, want er zijn geen wandel- en fietspaden. Een oplossing kan zijn dat we samen met de ondernemers een eigen busdienst opzetten. Praat er met elkaar over en zet stappen. Infra gaat ons nu parten spelen en dat terwijl we ruim de tijd hadden dit aan te passen.”

Trots

De A12 corridor heeft veel potentie om uit te groeien tot een hotspot voor logistieke bedrijvigheid. De aanwezige bedrijven en voorzieningen en de nabijheid van de Rotterdamse Haven, de Greenport Westland/Oostland en de grootstedelijke regio’s Rotterdam en Haaglanden bieden veel kansen voor de ontwikkeling van de economische kracht van de A12- corridor. De stuurgroep A12-corridor is trots op de vijfde positie, maar ook gedeputeerden Floor Vermeulen en Adri Bom weten dat de samenwerking tussen markt en overheid essentieel is, waarbij VNO-NCW en provincie samen de rol van verbinder hebben vervuld. Voortgekomen uit de behoefte van de bedrijven onder leiding van Marc Houweling en Bert Mooren om de samenwerking tussen gemeenten te bevorderen. ​“We zien hier het resultaat van krachtige samenwerking tussen gemeenten, provincie en het bedrijfsleven, een perfecte ligging van de A12-corridor in Nederland en onze ambitie om bij de besten te horen.” Maar de handen zullen nog uit de mouwen moeten om alles in goede banen te blijven leiden en ook volgend jaar weer in de top 5 voor te komen. Belangrijk voor de hele regio.