zondag 29 maart 2020 | week 13
Home » Politiek » Afvalverwerkingsbedrijf in Groenzoom gaat op termijn weg
Lansingerland - Het college van b. en w. stuurde op woensdag 18 maart jl. een informatieve brief aan de gemeenteraad over de beroepszaak door het afvalverwerkingsbedrijf van Gebr. Van der Voort aan Noordersingel 127a bij de Raad van State. De Afdeling Bestuursrechtspraak deed op 19 februari jl. einduitspraak over de bestemming van het perceel in bestemmingsplan Groenzoom.

Afvalverwerkingsbedrijf in Groenzoom gaat op termijn weg

Afvalverwerkingsbedrijf in Groenzoom gaat op termijn weg

Lansingerland – Het college van b. en w. stuurde op woensdag 18 maart jl. een informatieve brief aan de gemeenteraad over de beroepszaak door het afvalverwerkingsbedrijf van Gebr. Van der Voort aan Noordersingel 127a bij de Raad van State. De Afdeling Bestuursrechtspraak deed op 19 februari jl. einduitspraak over de bestemming van het perceel in bestemmingsplan Groenzoom.

Het gerepareerde bestemmingsplan is nu onherroepelijk, schrijft het college. De tijdelijke voortzetting van het afvalverwerkingsbedrijf is concreet vastgelegd in de vergunde bedrijfsvoering tot en met 31 oktober 2024. Daarna moet het bedrijf zijn afgeschaald of gestopt op straffe van handhaving.
Gebr. Van der Voort is zelf eigenaar van de grond. Het college ziet een aantal toekomstscenario’s voor het perceel die variëren van een aangepaste bedrijfsvoering aanpassen naar milieucategorie 2, verkoop of verhuur aan een ander bedrijf onder die aangepaste condities, verkoop aan een ontwikkelaar die ruimte-voor-ruimte-woningen realiseert binnen de wijzigingsbevoegdheden of als bedrijf zelf ruimte-voor-ruimte-rechten aankopen en uiteindelijk bouwkavels verkopen.
Het college schrijft dat de gemeente serieus overweegt tot aankoop van het perceel over te gaan en heeft daarom de uitgangspunten voor een taxatie met het bedrijf en zijn adviseurs besproken. Los daarvan wordt verkennend overleg gevoerd om het bedrijf elders te vestigen.
Het ziet er nu naar uit dat er eindelijk stappen worden gezet in het jaren durende conflict tussen het afvalverwerkingsbedrijf en gemeente Lansingerland.

Check Also

Commissie Ruimte praat over bouwplannen maar hakt geen knopen door

Lansingerland - Er zijn weinig woningen voor jongeren en starters. Een tijdelijke behuizing in Tiny Houses zou een oplossing bieden, maar het college zoekt niet actief mee naar locaties. Bewoners van de Edelsteenbuurt willen dat er geen woningbouw in Driehoek Noordpolder komt, maar we staan nog aan het begin van het proces volgens wethouder Kathy Arends. Intussen vergrijst Bleiswijk en smeert men het realiseren van bouwplannen over een groot aantal jaren uit. Commissie Ruimte sprak er uitvoerig over, maar komt geen stap verder. En als bouwplannen dan eindelijk uitvoerbaar zijn, is er een opeenstapeling van geluidsoverlast in plaats van het beloofde rustig landelijk wonen. Wie draait er nu aan de knoppen? Participerende inwoners, de door hen gekozen gemeenteraad, het college, of tòch de grondontwikkelaar?

Geef een reactie