zondag 29 maart 2020 | week 13
Home » Lezersschrijven » Operatie Excuses

Operatie Excuses

Wanneer je een leugen maar lang genoeg herhaalt ga je er zelf in geloven. Vele eeuwen hebben de Nederlanders zich voorgedaan alsof zij het recht hadden bewindvoerder te zijn over het eilandenrijk van Nederlands-Indië. De manier waarop dat gebeurde werd onder andere door premier Balkenende sprekend over normen en waarden gepropageerd als het hebben van de juiste VOC-mentaliteit. Onder aanvoering van Gerdi Verbeet wordt dit jaar 75 Jaar Vrijheid gevierd, vooral in Nederland wel te verstaan. Wij zijn 75 jaar bevrijd van de Duitse bezetters die slechts enkele decennia lang misleid waren door Adolf Hitler en zijn vurige aanhangers. Nederlanders die in heftig verzet kwamen toen de Duitsers ons land bezetten worden geëerd als helden. De Duitsers die daar soms buitensporig geweld tegenover stelden worden oorlogsmisdadigers genoemd.
Nu worden regelmatig mannen die zoals dat heet, meevochten in de strijd om Nederlands-Indië, ten tonele gevoerd. Veel, vaak hele jonge mannen werden in 1946 daarheen gestuurd, misleid door de hevige propaganda, sommigen gingen als avonturiers. Zij dachten daar als bevrijder heen te gaan en maken zich nu kwaad om de excuses door koning Willem-Alexander. De Koning maakt excuses voor het geweld dat bij de zogenaamde politionele acties werd toegepast. De oorspronkelijke Indonesiërs dachten hun kans schoon te zien om aan het eind van de oorlog hun eigen bewind te willen gaan voeren. De door de Indonesiërs gedane proclamatie van een eigen republiek was aanleiding om 220.000 militairen naar Nederlands-Indië te sturen. Kan iemand mij uitleggen waarom misleide Duitsers die naar Nederland gestuurd werden om bezit van óns grondgebied te nemen bezetters en hun daden oorlogsmisdaden werden genoemd en Nederlanders naar de Oost gingen om met soms buitensporig geweld het eeuwenlange bewind over (de bezetting van!) grondgebied van de Indonesiërs weer te herstellen zich zo misplaatst voelen door die excuses. Is dat wat met die zo geroemde VOC-mentaliteit bedoeld wordt, de feiten eeuwenlang verhullen zodat je ze als waarheid gaat zien?

Ron van Driel
Bleiswijk

Check Also

Operatie excuses (2)

De ingezonden brief, vorige week in De Heraut, over de bovengenoemde gevallen, heeft mij aan …

Geef een reactie