zondag 29 maart 2020 | week 13
Home » Politiek » Verbod messenbezit onder jongeren maand uitgesteld
Lansingerland - Commissie Algemeen Bestuur was woensdag 11 maart jl. nog geen kwartier in vergadering bijeen. Dat was niet vanwege de maatregelen rondom de uitbraak van het coronavirus, maar door gebrek aan bespreekpunten.

Verbod messenbezit onder jongeren maand uitgesteld

Verbod messenbezit onder jongeren maand uitgesteld

Lansingerland – Commissie Algemeen Bestuur was woensdag 11 maart jl. nog geen kwartier in vergadering bijeen. Dat was niet vanwege de maatregelen rondom de uitbraak van het coronavirus, maar door gebrek aan bespreekpunten.

Naar aanleiding van de motie over het messenbezit onder jongeren wordt bespreking van de notitie namelijk doorgeschoven naar de commissievergadering van 8 april. Burgemeester Pieter van de Stadt zegde op 20 februari jl. toe tempo te zullen maken met het opstellen van een bespreekpuntennotitie, maar benadrukte wel voor kwaliteit te gaan.
De gemeenteraad had opgeroepen tot een verbod met duidelijke sanctiemaatregelen te komen, daarin de ouders te betrekken en jeugdzorg een sturende rol te geven. De raad pleitte wel voor een regionale afstemming in afwachting van een landelijk ingevoerde maatregel.
Inmiddels wordt gemeld dat het aantal incidenten in Rotterdam verdubbeld is.
Toch meldt het college van b. en w. bij brief van 5 maart jl. aan de gemeenteraad: ‘We nemen de tijd voor een kwalitatief goede notitie. De notitie bevat informatie over de zorg- en veiligheidsketen rondom dit thema en daarnaast een wijzigingsvoorstel voor de APV. Tot slot stemmen we in de tussentijd onze aanpak af met collega’s in de Veiligheidsregio’.

Check Also

Afvalverwerkingsbedrijf in Groenzoom gaat op termijn weg

Lansingerland - Het college van b. en w. stuurde op woensdag 18 maart jl. een informatieve brief aan de gemeenteraad over de beroepszaak door het afvalverwerkingsbedrijf van Gebr. Van der Voort aan Noordersingel 127a bij de Raad van State. De Afdeling Bestuursrechtspraak deed op 19 februari jl. einduitspraak over de bestemming van het perceel in bestemmingsplan Groenzoom.

Geef een reactie