vrijdag 3 april 2020 | week 14
Home » Politiek » Raad steunt maatregelen tegen jonge messentrekkers

Raad steunt maatregelen tegen jonge messentrekkers

Raad steunt maatregelen tegen jonge messentrekkers

Lansingerland – Ook in onze woonomgeving komen incidenten voor waarbij jongeren met messen dreigen of zelfs gebruiken. De gemeenteraad is alert en wil de burgemeester steunen om zo snel mogelijk maatregelen te kunnen nemen.

Freek J. Zijlstra

Oude tijden herleven, maar dan in negatieve zin. De oudere generatie is opgegroeid met de West Side Story, een musical en latere film die het leven van twee straatbendes in het Manhattan van zomer 1957 neerzetten. De strijd om de macht leidt regelmatig tot straatgevechten. Vuistgevechten, messentrekkerij en vuurwapens beheersen gaandeweg het beeld.
Dat beeld wordt opgeroepen als je de berichten over het in bezit hebben van een steekwapen door jongeren tot je neemt. Het is niet alleen een grote-steden-probleem, maar toestanden met steekwapens doen zich inmiddels helaas ook in Lansingerland voor.
In afwachting van een landelijk messenverbod om steekgevechten tussen jongeren te voorkomen, wil de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb de ouders van kinderen die met een groot mes rondlopen, stevig aanpakken. Hij deinst er niet voor terug om forse boetes op te leggen, oplopend tot € 2.500, als een kind voor een tweede keer op steekwapenbezit wordt betrapt. Aboutaleb wil van zijn bevoegdheid gebruik maken om een noodmaatregel in te voeren.

Sancties en hulp

Marko Ruijtenberg (GroenLinks) diende met steun van de voltallige gemeenteraad een motie ’vreemd aan de orde’ in om burgemeester Pieter van de Stadt op te roepen ook met een voorstel voor een maatregel te komen en die in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op te nemen.
Burgemeester Van de Stadt heeft zijn zorgen over het steekwapenbezit al geuit tegenover de fractievoorzitters. De hele gemeenteraad van Lansingerland deelt deze zorgen en wil hier maatregelen op nemen. De raad stelt in de motie voor het verbod in de APV te richten op de directe omgeving van plaatsen met een verhoogd openbaar orderisico. De raad stelt verder voor bij het uitwerken van sanctiemaatregelen de ouders van de minderjarige jongeren te betrekken, te ondersteunen bij het nemen van hun opvoedingsverantwoordelijkheid en tevens de jeugdzorg in te schakelen. Tot slot pleit de raad voor regionale afstemming in afwachting van een landelijke maatregel.

Krankjorum

In de nadere toelichting van deze breed gedragen motie kwalificeerde Alexander Kuipers (VVD) de recente incidenten als ‘krankjorum’. Er moet een verbod met duidelijke sancties komen. Matthijs Ruitenberg (CDA) is als schooldirecteur in het Voortgezet Onderwijs van mening dat maatregelen een steun in de rug van schooldirecties is. Snelle invoering is gewenst. Leon Hoek (WIJ Lansingerland) denkt dat veel ouders ‘handelingsverlegen’ zijn. Hij wijst op gewelddadige drillraps die als een olievlek over Nederland gaat. Met verbieden los je het probleem niet op, dat is symboolpolitiek. Eérst richten op doelgerichte begeleiding en dán sancties, is Hoek van mening. Leon Hoek was overigens vrijdagavond 21 februari te gast bij Jinek waar hij als schoolleider naar zijn mening over dit onderwerp werd bevraagd.
Ineke den Heijer (D66) is ook van mening dat de preventie meer aandacht behoeft. Don van Doorn (Leefbaar 3B) noemt het ‘straatterreur’. “We zijn nooit klaar met ingrijpen en aanpakken. Dus moeten we goed nadenken over welk pakket we hier nodig hebben. De regels die er dan komen, moeten wel te handhaven zijn. We hebben iedereen nodig om tot een sluitende aanpak te komen.”
Burgemeester Van de Stadt zegde toe tempo te zullen maken, maar wel voor kwaliteit te gaan. Hij komt in de commissievergadering Algemeen Bestuur van 11 maart met een notitie, die dan in de gemeenteraad van 26 maart als toevoeging in de APV bekrachtigd kan worden.

Check Also

3B Wonen levert maatwerk tijdens de crisis

Lansingerland - Hanneke Vliet Vlieland, directeur van 3B Wonen, werkt evenals haar medewerkers vanuit huis. “We zijn op kantoor voor meer dan 90% locked down. Toch staat onze organisatie telefonisch, via e-mail en met update informatie op de website voor onze huurders klaar."

Geef een reactie