vrijdag 3 april 2020 | week 14
Home » Regio - Lansingerland » Een laadpaal van de gemeente

Een laadpaal van de gemeente

— Ingezonden mededeling —

Regio – Elektrisch rijden groeit explosief en het is de verwachting dat dit nog wel even zo blijft. Ook de gemeente Lansingerland houdt hier rekening mee. Niet dat een elektrische auto veel afwijkt van een brandstofauto. De auto verzekeren en jaarlijks keuren geldt ook als noodzakelijk voor elektrische auto’s. Het meest in het oog springende verschil is dat de auto opgeladen moet worden. Hiervoor zijn ook in Lansingerland voldoende laadpalen nodig.

Financieren van laadpalen

Vanwege de landelijke groei van het aantal elektrische auto’s zullen er door heel Nederland in rap tempo laadpalen bij moeten komen. Nu is het voor particuliere bezitters van een elektrische auto altijd mogelijk om privé een laadpaal aan te schaffen voor op de oprit of in de tuin. Maar een eigen laadpaal is nog best een investering, die niet voor iedereen mogelijk is. De behoefte aan openbare laadpalen is daarom groot. De gemeente Lansingerland verwacht dat in 2020 behoefte is aan rond de 270 oplaadpalen op haar grondgebied. Dit zijn zowel particuliere als openbare laadpalen. De Rijksoverheid stelt aan gemeentes een subsidie beschikbaar van € 900,- per laadpaal. Dit wordt gedaan om het rijden met een elektrische auto te stimuleren. De gemeente Lansingerland verstrekt hier bovenop ook nog eens € 900,- subsidie. Hierdoor kan een openbare laadpaal geheel gratis beschikbaar worden gesteld aan de inwoners van Lansingerland. Uiteraard komen de laadkosten wel voor rekening van de gebruiker. Inwoners met een elektrische auto die geen laadmogelijkheden in de buurt hebben, kunnen bij de gemeente een aanvraag indienen voor het plaatsen van een openbare oplaadpaal.

Voorwaarden voor aanvraag oplaadpaal

Doet de eigenaar van een elektrische auto een aanvraag voor het plaatsen van een openbare laadpaal? Dan zijn er enkele voorwaarden van toepassing:

 • Er is in de directe omgeving (binnen 250 meter) geen openbare oplaadpaal aanwezig.

 • De aanvrager woont of werkt minimaal 18 uur per week in de gemeente Lansingerland.

 • Er is geen mogelijkheid tot het plaatsen van een laadpaal op eigen terrein.

 • De aanvrager beschikt over een elektrische of hybride voertuig met bereik van minimaal 50 kilometer.

 • Er wordt minimaal 2.000 kWh stroom van de laadpaal afgenomen.

Twee parkeerplekken

Een openbare laadpaal is geschikt voor het laden van twee elektrische voertuigen. Een nadeel is dat er dan ook twee openbare parkeerplekken worden ingenomen voor het opladen. Administratief verwerkt de gemeente Lansingerland wel twee parkeerplekken, maar in de praktijk zal er maar één openbare parkeerplek worden afgebakend als laadplek. Hiermee wordt overlast voor de overige bewoners voorkomen. Momenteel is het namelijk nog niet zo dat er voortdurend behoefte is voor het opladen van twee voertuigen tegelijkertijd. Wanneer er in de toekomst meer mensen een elektrische auto hebben en het dus drukker gaat worden bij de laadpaal, zal er alsnog een tweede openbare parkeerplek worden afgebakend.

Check Also

WhatsApp-fraude verviervoudigd in jaar tijd

— Ingezonden mededeling — Tegen een normale inbraak kan men zich makkelijk wapenen met een …