zondag 29 maart 2020 | week 13
Home » Algemeen » De lat ligt hoog
.

De lat ligt hoog

De lat ligt hoog

“Wanneer ik iemand ontmoet die bij nacht en ontij buiten slaapt, kan ik het gevoel hebben dat deze arme drommel iets onverwachts is dat mij hindert, een luie delinquent, een hindernis op mijn weg, een lastige angel voor mijn geweten, een probleem dat de politici moeten oplossen. Of reageer ik, uitgaande van mijn geloof en de naastenliefde en zie ik in hem een menselijk wezen en erken ik dezelfde waardigheid als ik, een oneindig bemind schepsel, een beeld van God, een door Christus verloste broeder of zuster. De mens in nood, een vluchteling, op de vlucht voor het geweld, die aanklopt. De mens die de weg zoekt op een menswaardig bestaan. Steeds weer worden we geconfronteerd met allerlei vormen van een roepen om hulp met de daarbij behorende vragen en problemen. Reacties als hierboven beschreven zijn heel herkenbaar in de discussies, ook als het nieuws weer uit ons beeld is. Ik kom er steeds weer achter hoe verschillend mensen denken over vluchtelingen. Daarbij merk ik ook verschil onder christenen. Daar kan ik boos van worden, maar ook heel verdrietig. En uiteindelijk ben ik vooral heel verbaasd. Hoe dan?! Misschien ben ik op een unieke, gastvrije manier opgevoed die voor weinig mensen bekend is. Of ben ik gewoon een naïeveling?
Natuurlijk moeten we helpen, vaak hoor ik mooie woorden, maar tot slot komen aan het einde van die mooie woorden, de zin: ‘Maar er zijn natuurlijk grenzen’. Daarom roep ik nu eens op zonder grenzen en zonder ‘ge-maar’. Help je naaste, zonder reden. Heb lief zonder verwachtingen van de ander. Ga op zoek naar… en kijk naar jouw inzet. Natuurlijk moeten er mensen zijn die de verhalen van vluchtelingen onderzoeken. Maar dat is niet ónze taak. Wat wij moeten doen is: liefhebben. Iedereen. Onvoorwaardelijk.
Het gaat er niet om enkele goede daden te doen. Er moet gezocht naar een maatschappelijke verandering. “Opdat ook de komende generaties vrij kunnen zijn waarbij het doel is en blijft: herstel van rechtvaardige maatschappelijke en economische systemen, opdat er geen uitsluiting meer kan zijn.”

Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
je weet wat de HEER van je wil:
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten
en nederig de weg te gaan van je God. (Micha 6,8)

Wie oren om te horen heeft. Bied uw naaste de helpende hand. Spijzig de armen in uw land. De lat ligt hoog. Maar kunnen we ons genoeg bukken en knielen om bij de gewonde te komen die ligt aan de rand van de weg?

Dick Vrijburg
diaken Parochie Christus Koning

Check Also

Hoe werkt De Heraut App

Geef een reactie