vrijdag 28 februari 2020 | week 09
Home » fbpost » Hoe moet Lansingerland er in de toekomst uitzien?
Inwoners lopen nog niet echt warm voor het Lansingerland van de toekomst.

Hoe moet Lansingerland er in de toekomst uitzien?

Hoe moet Lansingerland er in de toekomst uitzien?

Lansingerland – Op dinsdagavond 28 januari jl. werd een dialoogavond gehouden in het gemeentehuis. Deze laagdrempelige inloop was door het college en ambtelijke organisatie opgezet om met de inwoners in gesprek te gaan over de ambities voor Lansingerland. Slechts een handjevol inwoners nam de moeite om veel tekst en papier te toetsen aan hun eigen inzichten in welk Lansingerland van de toekomst men wil leven.

Freek J. Zijlstra

De uitnodiging opende hoopvol met de woorden ‘We zijn een jonge en groeiende gemeente in een groene omgeving, uitstekend gelegen, met de glastuinbouwsector als belangrijke economische motor en met een betrokken samenleving.’
Op weg naar een omgevingsvisie die de gemeente van overheidswegen moet opstellen, ligt er nu een eerste notitie met ambities en ontwikkelrichtingen die gebaseerd zijn op ideeën van inwoners die tijdens voorgaande bijeenkomsten zijn opgehaald. De bedoeling van deze inloopavond was om wat laatste adviezen van inwoners aan het werkdocument toe te voegen, zodat het ter bespreking in de raadsvergadering van maart geagendeerd kan worden. Dan volgt een ontwerp-omgevingsvisie, die vanaf september ter inzage zal liggen en dan zal in december de omgevingsvisie worden vastgesteld. Vanaf januari 2021 start Lansingerland met een nieuwe strategische visie voor de leefomgeving.

Verbonden, inventief en gezond

Er waren veel medewerkers en vertegenwoordigers van een aantal politieke partijen bij een stand met één van de drie kernonderwerpen aanwezig. Bijna evenveel als het aantal bezoekers in het eerste uur.
Er waren drie kernthema’ s onder de kop ‘verbonden, inventief en gezond’. Lansingerland ligt midden in de dynamiek van de Metropoolregio, waarin het de dorpse karakters probeert te handhaven met voldoende groene gebieden die rust uitstralen. Lansingerland wil de economische positie lokaal uitbouwen en in de Randstad versterken, met inbreng van kwaliteit, de innovatieve kennisteelt en een slimme verduurzaming. Er wordt ingezet op warmtenetten.
Er is blijvende aandacht voor het verbeteren van de bereikbaarheid en het realiseren van rechtstreekse verbindingen naar regionale kernlocaties met behulp van snel openbaar vervoer. Men wil in de kernen overal komen tot lagere snelheden voor autoverkeer en zal de positie van fietsers en voetgangers verbeteren. Om het dorpse karakter van de oude kernen niet (verder) aan te tasten zal grootschalige woningenbouw vooral bij doorgaande verbindingen plaatsvinden. Er wordt rekening gehouden met ‘vertramming’ van de snelbuslijn of aanleg van de ‘Lansingerlijn’. Ontwikkeling van de Holland Railterminal ten behoeve van zwaar vrachtverkeer wordt gepromoot. De daaruit voortvloeiende opschaling van de N209, ook door het kortsluiten van de A12 en de A16 Rotterdam, wordt nauwelijks belicht in de omgevingsvisie.
Het college stelt zich ten doel dat wonen en werken in Lansingerland in een gezonde omgeving kan met een hoge kwaliteit waar werk wordt gemaakt van een duurzame leefomgeving. Ze waken er voor dat nieuwe ontwikkelingen goed inpasbaar zijn binnen bestaande kwaliteiten. Genoemd wordt het beschermen van de gezondheid met aandacht voor geluidsoverlast, gezonde lucht en een veilige omgeving. Actoren zoals luchthaven RTHA, de HSL en de A16 Rotterdam worden niet genoemd. Ook wil men meer aandacht voor verbetering van de water- en bodemkwaliteit. Men wil de focus richten op het vergroten van het gevoel van veiligheid en het ervaren van gezondheid bij kwetsbare groepen en locaties, zoals scholen en verzorgingshuizen. Er wordt voor de toekomst gestreefd naar een ‘beweegvriendelijke’ omgeving door de hoeveelheid groen in woonwijken te vergoten.

Check Also

Denk mee over de ontwikkeling van Wilderszijde

Lansingerland - In Wilderszijde verrijst de komende tien jaar een nieuwe, duurzame en toekomstbestendige woonwijk met in totaal 2.500 tot 3.000 woningen. De bouw begint volgend jaar en de eerste woningen worden in 2022 opgeleverd. De gemeente Lansingerland wil graag dat betrokkenen meedenken over het Masterplan op hoofdlijnen dat de basis voor het nieuwe bestemmingsplan wordt. Daarom is een participatietraject van start gegaan.

Geef een reactie