vrijdag 28 februari 2020 | week 09
Home » Nieuws » Zonnedakproject feestelijk geopend
Menno onthulde - in het bijzijn van alle deelnemers en andere genodigden - samen met Roy en de wethouder het openingsbord in de kas van Persoon.

Zonnedakproject feestelijk geopend

Zonnedakproject feestelijk geopend

Bleiswijk – Nieuwe Lansinger Stroom en Personal Vision beleefden zaterdag 18 januari een bijzonder en zonnig moment met de feestelijke opening van fase 1 van het zonnedakproject. De officiële opening van Zonnedak Persoon werd verricht door voorzitter van Nieuwe Lansinger Stroom Menno van der Woude samen met Roy Persoon van Personal Vision en wethouder Albert Abee van Lansingerland.

Trees Borkus-Henskens

Zonnedak Persoon is een project van zoncoöperatie LansingerZon, een initiatief van Nieuwe Lansinger Stroom. Het zonnedak biedt inwoners van Lansingerland die zelf geen zonnepanelen op hun dak kunnen of willen leggen de mogelijkheid om toch duurzame zonne-energie op te wekken. De eerste 496 panelen van het zonneproject (van in totaal 52 deelnemers) liggen inmiddels op het dak van de verwerkingsloods van paprikateler Personal Vision van vader en zoon Stefan en Roy Persoon in Bleiswijk.

Eerste resultaten

Nieuwe Lansinger Stroom is een particulier initiatief dat ondersteund wordt door de gemeente en waar elke inwoner van Lansingerland aan kan deelnemen. Het werd in juni 2016 opgericht en richtte zich op de mogelijkheden om windmolens en/of zonnepanelen te plaatsen en daarmee bij te dragen aan duurzame energie in deze gemeente. Een initiatief waaraan niet alleen particulieren, maar ook bedrijven kunnen meedoen. Ook werd er inmiddels drie maal een Lansinger Energie Markt georganiseerd in het gemeentehuis. Daar konden de bezoekers een afspraak maken met de energiecoach – eveneens een initiatief van Nieuwe Lansinger Stroom en ondersteund door de gemeente – om bij de belangstellenden thuis te komen en daar de mogelijkheden van duurzaamheid samen te bekijken.
“We zijn een lokale energiecoöperatie die een bijdrage levert aan verduurzaming; in de vorm van lokaal duurzaam energie opwekken en bovendien in besparen. Ook de opbrengsten van dat opwekken blijven lokaal,” lichtte de voorzitter toe tijdens de feestelijke bijeenkomst waarbij op datzelfde moment de zon scheen en de ‘opbrengst langzaam binnen kwam’. “Elke Lansingerlander kan panelen kopen. Daarmee wordt men tevens lid van de coöperatie en krijgt elk lid invloed op beslissingen. Als Lansingerlander kun je – nu de eerste fase is gerealiseerd – deelnemen aan de tweede helft van dit project. Je investeert in één of meerdere zonnepanelen waarvoor je een leuk rendement ontvangt. Jaarlijks wordt gemeten hoeveel het zonnedak heeft geproduceerd en dit wordt gedeeld door de 976 paneel-aandelen van het hele project. LansingerZon geeft aan jouw energieleverancier door hoeveel kWh jouw aandelen hebben (check wel eerst even of je leverancier meedoet). Jouw leverancier streept de belasting en de btw daarover weg. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het aantal aandelen, de hoeveelheid zon en de hoogte van de energiebelasting.”

Dakeigenaar

Personal Vision is gespecialiseerd in het telen van rode en groene paprika’s. Met een kasoppervlakte van 7 hectare produceren ze jaarlijks zo’n 12 miljoen paprika’s waarvan in maart de eerste kunnen worden geoogst. Het glastuinbouwbedrijf is GlobalGap gecertificeerd, wat inhoudt dat er aan strenge eisen ten aanzien van voedselveiligheid, duurzaamheid en kwaliteit wordt voldaan. Dat de familie Persoon het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen niet alleen als term gebruikt blijkt onder andere uit het ter beschikking stellen van hun enorme dak aan de coöperatie om daar zonnepanelen op te laten leggen.
“We lazen twee jaar geleden een oproep in De Heraut waarin gevraagd werd je te melden als je mogelijkheden zag mee te willen werken en ruimte beschikbaar te stellen voor plaatsing van zonnepanelen. Dat paste wel bij ons en daarom stuurden we een mailtje,” keek Roy tijdens de opening op de eerste contacten terug. “We zijn al flink aan het verduurzamen met onder andere dubbele schermen en een WKK installatie, maar er was nog ruimte voor zonnepanelen en het instrumentarium dat daarbij hoort.”
“Mooi dat bedrijven in Lansingerland koploper zijn in innovatie en verduurzaming,” vulde wethouder Abee aan. Hij zag nog kansen genoeg in de hele gemeente waar veel grote daken op met name bedrijventerreinen zijn of nog komen. Hij sprak de hoop uit dat er nog meer bedrijven zullen volgen die plek hebben, in navolging van dit eerste initiatief. Ook meldde hij dat de gemeente eind vorig jaar een extra bijdrage van € 400.000,- van de overheid heeft ontvangen om dit jaar in te zetten voor duurzaamheid. Daarmee financiert de gemeente onder andere de BTW van de kopers van Nieuwe Lansinger Stroom zonnepanelen voor die daardoor € 260,- per paneel kosten. De inschrijving voor fase 2, bestaande uit 480 panelen, is inmiddels geopend. Meer informatie hierover is te vinden op www.nieuwelansingerstroom.nl/zonnedak.html

Bij het naar huis gaan ontvingen alle aanwezigen het boekje ‘Maak uw eigen Greenhouse; minder gas, kijk naar de kas’, mede tot stand gekomen dankzij de partners van het EnergieAkkoord Greenport West-Holland, Glastuinbouw Nederland en de provincie Zuid-Holland.

Check Also

Ontwerpwedstrijd ‘voedselplek’ voor basisscholen

Regio - Kinderen zitten steeds meer binnen, terwijl de voordelen van buitenlessen zich keer op keer bewijzen. Op dinsdag 7 april, tijdens Nationale Buitenlesdag, geven leerkrachten in heel Nederland buiten les. IVN Zuid-Holland en Jong Leren Eten Zuid-Holland lanceren in het kader van de Nationale Buitenlesdag de ‘ontwerpwedstrijd voedselplek’.

Geef een reactie