vrijdag 28 februari 2020 | week 09
Home » Algemeen » Visiebijeenkomst 2020 VNO-NCW Oostland
Rabobank econoom Sjoerd Hardeman (rechts) en voorzitter Gijs van der Helm van VNO-NCW Oostland.

Visiebijeenkomst 2020 VNO-NCW Oostland

Visiebijeenkomst 2020 VNO-NCW Oostland

Oostland – Donderdag 16 januari vond bij boerderij Het Lansingerland de nieuwjaarsbijeenkomst van VNO-NCW Oostland plaats. Tal van ondernemers uit deze regio maakten gebruik van de mogelijkheid om kennis op te doen en te netwerken.

De bijeenkomst werd geleid door Fabian van der Horst, directeur Bedrijven Rabobank Zuid-Holland Midden. Hij wees de ondernemers erop dat innovatie de sleutel is tot verdere groei. De mogelijkheden om hulp te krijgen bij innoveren zijn talrijk in deze regio. De Rabobank kan ondernemers hierbij helpen. Een voorbeeld dat werd genoemd was Robot Valley in Delft. Ook op het gebied van duurzaamheid zijn er vele ontwikkelingen. Daar is de Food Waste Challenge een ander voorbeeld van. Van der Horst stelde dat er niet veel verschil is tussen de Rabobank en het VNO-NCW. Beide willen uiteindelijk ondernemers vooruit helpen. Daarna was het de beurt aan de gastvrouw en gastheer van de bijeenkomst, Annigje en Peter Gille. De laatste hield zijn medeondernemers voor dat het voor een bedrijf van belang is waar zij over tien jaar willen zijn. Dat is veel belangrijker dan op korte termijn successen proberen te boeken.

Economie

Hoofdspreker van de bijeenkomst was Sjoerd Hardeman, econoom bij Rabobankresearch. Deze afdeling van de Rabobank onderzoekt op vele fronten zowel de binnenlandse als buitenlandse economische ontwikkelingen. Op deze manier kan zij ondernemers helpen bij beslissingen. Grote vraag bij de aanwezige ondernemers was hoe de economische ontwikkeling in de regio Oostland het doet in verhouding met andere regio’s.
Conclusie van Hardeman is dat Oostland het zowel beter doet dan de rest van Nederland als minder goed.
In cijfers: Oostland laat een groei zien, gemeten in toegevoegde waarde, van +0,03% in de periode 1996-2017. Groot Amsterdam scoort hier +2,9% in dezelfde periode. Daar staat tegenover dat regio’s ‘s-Gravenhage, Haarlem en Gooi en Vechtstreek een negatieve groei noteren.
Op het gebied van banengroei behoort Oostland tot de top met een groei van 0,31%. Ook hier staat Amsterdam op de eerste plaats met een groei van 2,2%. Maar bij nummer drie Utrecht was de groei met 0,4% bijna gelijk aan Oostland.
Belangrijker is natuurlijk hoe de economische groei zich de komende jaren ontwikkelt. Rabobank denkt dat als gevolg van de onzekerheid rondom de stikstofproblematiek de groei beperkt blijft tot 1,2% voor dit jaar en 0,8% voor komend jaar.
De komende tijd wordt dus uitdagend voor bedrijven, aldus Hardeman. De kansen en uitdagingen liggen op het gebied van internationalisering, verduurzaming, technologisering en vergrijzing. Een belangrijke factor voor succes is volgens de Rabobank econoom vooral de kwaliteit van het management. Zeker in Nederland kan daar nog wat worden gewonnen, vooral op het gebied van personeelsbeleid. Aan de hand van voorbeelden gaf hij aan waar de verbeteringen zouden kunnen komen.

Nieuwe leden

De avond werd afgesloten door de nieuwe voorzitter van VNO-NCW Oostland Gijs van der Helm, directeur van Van der Helm Bedrijven. Hij blikte terug op de activiteiten van het afgelopen jaar en de plannen voor het komende jaar. Ook kon hij melden dat in tegenstelling tot andere regio’s het aantal deelnemende bedrijven bij Oostland toeneemt. Er zijn 35 nieuwe leden verwelkomd waarvan ook een aantal zich tijdens de bijeenkomst kon voorstellen. Na afloop was er gelegenheid om onder het genot van een glas champagne de opgedane kennis met elkaar te bespreken.

Check Also

Even voorstellen…

Lansingerland - Welkom bij de maandelijkse column van het duurzaamheidsplatform Lansingerland Samen Duurzaam. Vanaf deze plek wordt u geïnformeerd over wat er allemaal gebeurt rondom het thema duurzaamheid in Lansingerland. Deze maand stellen zij het Burgermeetnetwerk Lansingerland aan u voor.

Geef een reactie