vrijdag 28 februari 2020 | week 09
Home » fbpost » Over cultuur en heel veel geld
Artist impression van het bovenaanzicht van Berkel Centruim West met midden-onder blok 5: wordt het een cultuurhuis of toch winkels en wonen?

Over cultuur en heel veel geld

Over cultuur en heel veel geld

Lansingerland – In de commissie Algemeen Bestuur ging het op woensdag 15 januari jl. over de Eneco-gelden die na verkoop van de aandelen gecasht kunnen worden, tientallen miljoenen, en bij de commissie Samenleving werd een dag later gesproken over een maatschappelijk gewenst cultuurhuis in Berkel Centrum West, een project waar juist miljoenen ingepompt moeten worden. De samenhang tussen deze twee onderwerpen komt terug in de gemeenteraadsvergadering van 30 januari als er knopen worden doorgehakt.

Freek J. Zijlstra

Insprekers Cultuurhuis Blok B

De raad kan op de steun rekenen van Petra Togni, directeur van Bibliotheek Oostland, en betrokken bij CulturA & Zo in Pijnacker-Nootdorp. Volgens haar moet er niet gedacht worden in termen van ‘Wat, als het níet lukt?’ Nelly van der Burg, voorzitter van muziekvereniging Helicon, juicht vestiging van het cultuurhuis ook toe. Ze wil in plaats van het oefenen in De Ark vaste huurder worden en in het cultuurhuis concerten geven. Arnold Koot, directeur van Wolfert Lansing, stelt dat scholen nu voor cultuur naar Rotterdam moeten. “Ik vind dat fout. Onderwijs en cultuur gaan samen, en ik mis daarom voldoende cultureel aanbod in onze gemeente.”

De coalitiepartijen

“Mijn fractie is niet tégen een cultuurhuis,” begint Wouter Hoppenbrouwer (Leefbaar 3B) zijn betoog. Hij wil meer functionaliteit en is, “hoe gek dat ook klinkt”, bereid daarvoor zelfs meer te betalen. Het zwaartepunt van het aanbod ligt voor 90% bij film. “Mensen willen de primeur zien en gaan heus niet zes weken zitten wachten tot de film in Berkel Centrum draait. We hebben de man op de straat niet gevraagd of hij een cultuurhuis in Berkel wil, maar alleen aan een ‘inner circle’ van in cultuur geïnteresseerde mensen.” Leefbaar 3B wil geen beheersstichting maar een BV, zodat de gemeente als grootaandeelhouder grip op de gang van zaken heeft. Hoppenbrouwer blijft bij een maximum van € 650.000 jaarlijks, maar dat mag wel gecorrigeerd worden voor inflatie. Ook vraagt hij zich bezorgd af of de pot dan leeg is en er geen financiële ruimte meer is voor nieuwe initiatieven die om subsidie vragen. Over oneigenlijke concurrentie naar andere zaalverhuurders/horeca zegt hij: “We moeten het kannibaliseren tot het minimum beperken.”
Marloes Draak (VVD): “Blok B moet er komen!” Ze vindt het zoeken naar een nieuwe naam een mooie vorm van burgerparticipatie. Wel zijn er in haar fractie twijfels over de wijze waarop de conclusies naar een gewenst resultaat toegeschreven zijn. Twijfels of € 650.000 jaarlijks wel genoeg zal zijn en er pas in 2034 niet meer in rode cijfers genoteerd zal worden. “We betalen hoe dan ook met elkaar de rekening.”
Nelleke Bouman (CDA) is voorstander van meer cultuur en realisatie van een cultuurhuis, hoewel ze zich afvraagt of er wel zoveel behoefte aan is. “Gaan pubers hier wel naartoe? Er zijn al initiatieven voor (eenzame) ouderen!” Haar fractie is ook bezorgd over de financiën. “We hebben de afgelopen jaren afscheid genomen van publieke eigendommen, en dan gaan we nu tóch weer vastgoed kopen?” Dat is een bron van onzekerheid en daarom herhaalt Bouman dat er geen cent meer dan de € 650.000 geïnvesteerd moet worden. En over de constructie met een beheersstichting zegt ze: ”We moeten kunnen ingrijpen als dat nodig is.”
De fractie van Kees-Willem Markus (ChristenUnie) maakte afwegingen tussen ‘kans’ en ‘risico’ en komt uit op ‘waardevolle kans’. Het is volgens onderzoekers een haalbaar concept, maar bij de opzet van die onderzoeken zijn wel vraagtekens te zetten. “We moeten nu een keuze maken op basis van onzekere getallen,” aldus Markus. “Er zijn veel financiële middelen nodig en het blijven ramingen en schattingen.” Hij denkt dat het pand zo ingericht moet worden dat bij tegenslagen ombouw naar winkels en appartementen mogelijk en betaalbaar is. Wat betreft de stuurinstrumenten naar de beheersstichting (huur vragen en subsidie verstrekken) vindt Markus dat de gemeente een steviger vinger in de pap moet hebben.

De oppositiepartijen

Erwin Barendregt (WIJ Lansingerland) stelt dat het moed vraagt om risicovolle keuzes te maken. Zijn fractie is vóór cultuurhuis Blok B, er is blijkbaar vraag naar in de samenleving, maar de financiële risico’s blijven onzeker. “We leven nu in een fase van hoogconjunctuur. Wat gebeurt er als er een volgende financiële crisis komt?” Ook heeft hij zorg over de (afhankelijke) relatie van de beheersstichting en de gemeente.
Erik Jonker (D66) denkt dat een cultuurhuis de kwaliteit van de leefomgeving van bewoners kan verhogen. Cultuur moet voor iedereen toegankelijk zijn. Vergelijkbare gemeenten hebben dit soort voorzieningen ook. Het gaat wel om aanzienlijke bedragen en daarom moet de besteding ervan kritisch bekeken worden. Jonker vindt de programmering belangrijk en daarom moet de gemeente toezien op de invulling en kwaliteit ervan.
Anja de Geus (GroenLinks) vindt een cultuurhuis van toegevoegde waarde voor alle inwoners van Lansingerland. “De naam Blok B mag blijven; lekker duidelijk!” Wel vraagt ze zich af wat er echt voor jongeren in het cultuurhuis wordt gedaan. “Het lijkt erop dat iedereen alleen maar enthousiast is. Geldt dat bijvoorbeeld ook voor Zalencentrum Rehoboth?” Ook wil De Geus weten of de Rotterdampas te gebruiken zal zijn.
Petra Verhoef (PvdA) is enthousiast over wat zij een ‘weloverwogen plan’ noemt. Ze is voorstander van een laagdrempelig concept, met bijbehorende lage tarieven. Zij is niet bang voor een moordende concurrentie, omdat elke locatieaanbieder een eigen karakter en unieke programmering heeft. Of er voldoende vraag is naar alles wat wordt aangeboden zal in de praktijk moeten blijken.

Het college

Wethouder Ankie van Tatenhove is blij met de positieve inspreekbijdragen. “Dit is de één na laatste avond waarna duidelijk wordt of we het wél of níet gaan doen. Wat willen we voor Lansingerland? Een trekpleister voor Berkel Centrum, of zelfs breder voor heel Lansingerland en omringende gemeenten? Het wordt een plek waar het bruist, wat mensen boeit en wat inhoudelijk iets toevoegt aan Berkel Centrum.” Er wordt volgens wethouder Van Tatenhove bewust geprogrammeerd voor jongeren èn ouderen. “Meer aanbod in een plaats betekent niet altijd dat er meer concurrentie is, maar dat geeft juist dat het meer bruist, dat er meer te beleven valt!” Het worden ongeveer 150 stoelen in de grote zaal, maar in andere zalen zijn ook activiteiten. “Misschien kan de totale capaciteit worden opgeplust na ondertekening van de contracten.”
Van Tatenhove heeft vertrouwen in het project. “Ik kan de cijfers niet mooier maken dan ze zijn. We gaan ons ervoor inzetten dat het niet mislukt.” Over de mogelijkheid het gebouw om te turnen naar winkels en wonen zegt de wethouder: “Je gaat nú een cultuurhuis bouwen. Het zal nooit zo worden dat je er makkelijk woningen van kunt maken. In een theater- en filmzaal zitten nu eenmaal geen ramen. Dat geeft een bouwkundige beperking. De keuze is dus een cultuurhuis òf winkels en woningen in blok 5.”

De meerderheid van de raad lijkt het collegevoorstel te gaan steunen op donderdag 30 januari a.s. Wel werden enkele moties en amendementen aangekondigd.

Check Also

Ontwerpwedstrijd ‘voedselplek’ voor basisscholen

Regio - Kinderen zitten steeds meer binnen, terwijl de voordelen van buitenlessen zich keer op keer bewijzen. Op dinsdag 7 april, tijdens Nationale Buitenlesdag, geven leerkrachten in heel Nederland buiten les. IVN Zuid-Holland en Jong Leren Eten Zuid-Holland lanceren in het kader van de Nationale Buitenlesdag de ‘ontwerpwedstrijd voedselplek’.

Geef een reactie